การพัฒนาตัวเองเป็นผู้สื่อสารที่ดีในองค์กร

การพัฒนาตัวเองเป็นผู้สื่อสารที่ดีในองค์กร เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การผู้สื่อสารที่ดี
การพัฒนาตัวเองเป็นผู้สื่อสารที่ดีในองค์กร เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การผู้สื่อสารที่ดี
การพัฒนาตัวเองเป็นผู้สื่อสารที่ดีในองค์กร

ในการทำงานแต่ละองค์กรการติดต่อสื่อสารและการประสานงานระหว่างบุคลากรหน้าที่ต่าง ๆเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่ในบางครั้งการสื่อสารก็กลายเป็นอุปสรรคในการทำงานซึ่งเกิดจากข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ จนกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมาในภายหลัง วันนี้เราจะมานำเสนอการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆในการสื่อสารเพื่อเป็นการฝึกและนำไปพัฒนาตนเองให้เป็นคนที่เก่งขึ้น

1.ใส่ใจ ให้ความสำคัญ เป็นผู้ฟังที่ดี

ทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดี ตั้งใจฟังบทสนทนากับคู่สนทนา จับใจความของการสนทนาให้ได้ครบถ้วนจะทำให้เข้าใจเรื่องานได้อย่างถูกต้องและมีความเข้าใจตรงกัน ตามวัตถุประสงค์ การแสดงความสนใจของผู้ที่กำลังสื่อสารด้วยอาจเป็น สีหน้า ท่าทาง หรือน้ำเสียง โดยเป็นการแสดงออกถึงการยอมรับ จะทำให้เกิดความรู้สึกดีกับคู่สนทนา

2.เปิดตัว เปิดใจ ผูกมิตรกับเพื่อนร่วมงาน

               เปิดเผยตัวตนจริง ๆ ของเราเพื่อเป็นการเปิดใจและนำสู่การเปิดทางให้เราได้รู้จักกับเพื่อนร่วมงาน การแสดงออกควรแสดงออกในท่าทีที่เป็นมิตร หรือการช่วยเหลือเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ในชีวิตประจำวันเพียงเท่านี้ก็สร้างความรู้สึกดี ๆ ให้แก่กัน

3.ใช้คำแทนตัวเองแบบเป็นกันเอง

               เมื่อต้องการให้ความรู้สึกที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การใช้สรรพนามแทนตัวเองก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะทำให้คู่สนทนารู้สึกเป็นมิตรกับเรา และทำให้รู้สึกไม่มีการแบ่งแยก คำนั้นที่ควรใช้คือ “เรา” คำนี้จะให้ความรู้สึกเป็นการชักจูงแบบเป็นมิตร หรือถ้าหากใช้ในสถานการณ์ที่เป็นลบผู้ถูกตำหนิจะไม่รู้สึกเสียหน้ามาก เป็นการลดอุปสรรคในการสื่อสารได้ในรูปแบบหนึ่ง

4.ใช้คำถามนำแทนการสั่งสอน

หลาย ๆ คนคงไม่ชอบการถูกสั่งแล้วสอนให้ทำมันเป็นการก่อความรู้สึกทางด้านลบกับคู่สนทนา ดังนั้นเมื่อมีเหตุการณ์จำเป็นที่ต้องให้คำแนะนำหรือธิบายให้กับเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เขาได้ปฏิบัติตาม ควรเปิดหัวเรื่องในเชิงรูปแบบคำถามนำ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้อีกฝ่ายได้ลองคิดและทบทวนแต่ถ้าเขาตอบไม่ได้เราค่อยสอนหรือให้คำแนะนำเขาอีกที

การทำแบบนี้จะเป็นการลดความรู้สึกไม่ดีของคู่สนทนาลงทำให้คู่สนทนาไม่รู้เกิดความขัดแย้งหรือบังคับข้องใจในการถูกอบรมสั่งสอน

พอเราทราบวิธีดี ๆ ข้างต้นแล้วการสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานจะไม่เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวอีกต่อไปหากการสื่อสารนั้นตั้งอยู่บนความจริงใจต่อกันการเอาใจส่ให้ความสำคัญกับคู่สนทนา เปลี่ยนคำพูดและใช้การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อลดความขัดแย้ง เพื่อให้การทำงานในองค์กรเป็นไปอย่างราบรื่นสามารถผลักดันตนเอง เพื่อนร่วมงานและองค์ให้เดินหน้าไปสู้เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

Cr.sumrej.com

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #การผู้สื่อสารที่ดี

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก