การเลือกอาหารที่มีบรรจุภัณฑ์

การเลือกอาหารที่มีบรรจุภัณฑ์

การเลือกอาหารที่มีบรรจุภัณฑ์ เรามีวิธีการเลือก ดังต่อไปนี้
1. ตรวจดูภาชนะบรรจุว่าอยู่ในสภาพดี มีการบุบบิน ปิดสนิทเรียบหรือไม่

2. ที่ฉลากอาหารกระป้องต้องประกอบไปด้วย ชื่อเครื่องปรุงรส อาหาร น้ำหนักสุทธิ ปริมาณสุทธิ มีเครื่องหมายมาตรฐาน ชื่อ และที่ตั้งสถานที่ผลิต วัน เวลาที่ผลิต และหมดอายุ

3. สภาพของอาหาร ต้องสะอาด ไม่มีตะกอน มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกัน หรือลักษณะตามรรมชาติของเครื่องปรุงรสอาหาร เช่น น้ำปลา ซีอิ้วต้องใสไม่มีตะกอนและที่สำคัญคือไม่ควรซื้อเครื่องปรุงรสที่แบ่งขาย ไม่มีฉลาก เพราะอาจจะเป็นอันตรายมีสารปนเปื้อนได้

4. วิธีตรวจสอบผงชูรส ให้สังเกตุภาชนะบรรจุ ตั้งแต่การปิดผนึกสีสันของภาชนะบรรจุ ตรวจสอบหมายเลขทะเบียนอาหารผู้ผลิตรุ่นผลิต และตรวจสอบผลึก ได้แก่ ความสม่ำเสมอของผลึก ลักษณะของผลึก

#เข้าครัว #การเลือกซิ้ออาหารที่มีบรรจุภัณฑ์ #ฝากเงินขั้นต่ำ200บาท

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก