เมรุที่วัดเกี่ยวข้องอะไรกับเขาพระสุเมรุ?

เมรุที่วัดเกี่ยวข้องอะไรกับเขาพระสุเมรุ? เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ เมรุวัดกับเขาพระสุเมรุ
เมรุที่วัดเกี่ยวข้องอะไรกับเขาพระสุเมรุ? เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ เมรุวัดกับเขาพระสุเมรุ
เมรุที่วัดเกี่ยวข้องอะไรกับเขาพระสุเมรุ?

อ้างอิง : silpa-mag.com

        ใครนับถือศาสนาพุทธคงจะมีน้อยมากที่ไม่เคยไปวัด ซึ่งวัดในประเทศไทยหลาย ๆ ที่ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า ‘เมรุ’ (อ่านว่า เมน) คำถามคือ เมรุ คืออะไร? คงไม่ใช่เมนที่แปลว่าการเป็นแฟนคลับศิลปินคนใดคนหนึ่งในวงนั้น ๆ หรอกนะ

คำตอบของคำว่า ‘เมรุ’ ก็คือสถานที่ที่ชาวพุทธใช้ในการทำพิธีเผาศพนั่นเอง ซึ่งก่อนจะนำศพไปเผาตามธรรมเนียมไทยต้องเดินวนรอบเมรุก่อน 3 รอบ จึงจะนำขึ้นเผา แล้วเมรุเผาศพที่เกี่ยวข้องอะไรกับเขาพระสุเมรุ แล้วเขาพระสุเมรุคืออะไร?

        เขาพระสุเมรุเป็นเขาที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของโลกและจักรวาล (ตามคติพุทธและพราหมณ์) โดยในหนังสือไตรภูมิพระร่วงบอกว่าเป็นเขาที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 84000 โยชน์ มีภูเขา 3 ลูกรองรับ แถมยังมีทิวเขา 7 ลูกล้อมรอบเป็นชั้น ๆ อีกด้วย และยังมีสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาภูมิ หรือสวรรค์ชั้นที่ 1 คติไตรภูมิ อยู่ใต้เขาพระสุเมรุ

‘เมรุเผาศพ’ กับ ‘เขาพระสุเมรุ’ คือคำเรียกเดียวกัน

        แค่เมรุเผาศพนั้นจำลองเขาพระสุเมรุมาเท่านั้นเอง การที่เราเห็นเมรุเผาศพมีรูปร่างเป็นปล่องไฟสูง ๆ นั่นหมายความว่าเมื่อทำพิธีเผาศพแล้วควันออกมาในที่สูง ชาวพุทธมีความเชื่อกันว่าวิญญาณของคนที่ตายจะไปสวรรค์

เพราะเขาพระสุเมรุเป็นทางขึ้นไปสวรรค์นั่นเอง การสร้างวัดจึงดัดแปลงมาจากเขาพระสุเมรุอีกทีหนึ่งเพราะภายในวัด หรือศาสนสถานในพุทธศาสนานั้นอย่างที่รู้กันดีว่า นอกจากจะเป็นศาสนสถานของพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเต็มไปด้วยสิ่งเร้นลับเกี่ยวกับการเกิดการตาย ตามคติของพุทธศาสนาอีกด้วย

        ถึงแม้ว่าเมรุเผาศพที่วัดจะมีความเชื่อกันว่าการที่ปล่อยควันในที่สูงแล้ววิญญาณจะไปสวรรค์นั้นคงจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไป เพราะการที่จะได้ขึ้นสวรรค์จริงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับกรรมที่คนนั้นก่อ ถ้าสร้างแต่ความดี ตายไปอาจจะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดี ถ้าใครทำชั่วก็ต้องไปชดใช้กรรม

 ความเชื่อเรื่องสวรรค์นรกนั้นไม่แน่นอนไม่มีใครทราบได้ว่ามีจริงหรือไม่ แต่ผลกรรมหรือผลการกระทำนั้นมีจริง ๆ ไม่ช้าก็เร็ว การทำดีกับใคร ๆ ไว้ก็มีคนชื่นชม มีคนสรรเสริญ หากทำชั่วกับใครไว้ก็จะโดนเกลียดชัง หมั่นไส้ หรือไม่ผู้นั้นก็จะมาเอาคืนในภายภาคหน้า

ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบไหนนั้นไม่มีใครรู้ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานในชีวิตทุกวันอยู่แล้ว หมั่นทำความดีไว้จะได้ไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งชาตินี้และชาติหน้า

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #เมรุวัดกับเขาพระสุเมรุ

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก