การศึกษาไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ช่วยสอนพื้นฐานการดำเนินชีวิตผู้เรียนอย่างไรบ้าง ?

การศึกษาไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ช่วยสอนพื้นฐานการดำเนินชีวิตผู้เรียนอย่างไรบ้าง ? เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การศึกษาไทย

ความสงสัยไม่เคยกระจ่าง การศึกษาไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ช่วยสอนพื้นฐานการดำเนินชีวิตของผู้เรียนอย่างไร ?

การศึกษาไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ช่วยสอนพื้นฐานการดำเนินชีวิตผู้เรียนอย่างไรบ้าง ? เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การศึกษาไทย
การศึกษาไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ช่วยสอนพื้นฐานการดำเนินชีวิตผู้เรียนอย่างไรบ้าง ?

ไม่ว่าจะนานแค่ไหน การศึกษาของไทยก็ยังอยู่ในรูปแบบวิชาการ มีระบบกฏเกณฑ์มากมาย บางทีก็อดสงสัยไม่ได้เลยว่า การศึกษาไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ช่วยสอนพื้นฐานการดำเนินชีวิตแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง ?

หรือแค่ต้องการสอนให้ผู้เรียน เรียนผ่าน ๆ ไป ตามหน้าที่ของตนเองที่ต้องสอน ไม่มีการเจาะจงว่าเมื่อผู้เรียนจบไปจะใช้ความรู้นั้นในด้านใดได้บ้าง วันนี้เราจึงจะขอกล่าวถึงระบบการศึกษาของไทยที่ควรปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย

               การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ข้อนี้เราต่างก็รู้ดี จึงได้เสียทรัพย์ เสียเงินเพื่อส่งตัวเองและลูกหลานได้เข้าเรียน แต่ถ้าหากเรากล่าวถึงระบบการศึกษาของไทยหลายคนก็อาจจะแอบ ไม่พอใจอยู่บ้าง

เริ่มแรกเลยสิ่งแรกที่เราจะต้องกล่าวถึงคือ อาจารย์ผู้สอน ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการเรื่องเอกสารการประเมินต่าง ๆ มากกว่าที่จะต้องมายืนถือปากกาไวท์บอร์ดเพื่อให้ความรู้แกนักเรียน

สอง ระบบกฏเกณฑ์โที่ไม่ยอมละทิ้ง เช่น เรื่องของทรงผม การใส่ชุดชั้นในหลากสี ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้เรียน อย่างไรก็ตามกรณีเช่นนี้อาจเกิดขึ้นเฉพาะบางโรงเรียนเท่านั้น เรื่องที่สาม วิชาที่เรียนในแต่ละวันเยอะจนนักเรียน ไม่สามรถจดจำได้ทั้งหมด ถ้าเทียบต่างประเทศจะต้องเรียน 5 วิชาในหนึ่งวัน

การศึกษาไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ช่วยสอนพื้นฐานการดำเนินชีวิตผู้เรียนอย่างไรบ้าง ? เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การศึกษาไทย
การศึกษาไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ช่วยสอนพื้นฐานการดำเนินชีวิตผู้เรียนอย่างไรบ้าง ?

ในขณะที่ไทย ต้องเรียนถึง 8 วิชาในหนึ่งวัน ทีนี้ขอกล่าวถึงในระดับมหาวิทยาลัยบ้าง ไม่เข้าใจว่า ในเมื่อต่างก็บอกว่า การศึกษาสำคัญต่อชีวิต ทำไมไม่มีกาส่งเสริมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสได้เรียนเหมือนคนทั่วไป อย่างเช่นเรื่องของค่าสมัครสอบหรือค่าเทอม เพียงแค่นี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนในคณะและมหาวิทยาลัยที่เขาได้ไฝ่ฝันแล้ว

แต่เสียดายที่ไม่ได้เป็นเข่นนั้น บางคนก็เลยต้องจบการศึกษาแค่ในระดับมัธยมปลายเท่านั้น และอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ อยากจะให้ผู้สอนได้รู้เอาไว้ นักเรียนบางคนถึงแม้จะไม่เก่งในด้านวิชาการ ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่เก่งในด้านอื่น ๆ เพราะฉะนั้นควรจะเปิดใจรับรู้ว่า เราทุกคนไม่ได้เก่งในเรื่องเดียวกัน และไม่ได้ด้อยในเรื่องเดียวกัน

ทำไมการศึกษาต้องเน้นแค่วิชาการ ทำไมไม่สอนให้ผู้เรียนเรียนรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ชื่นชอบแล้วมาปรับเป็นอาชีพ หาเลี้ยงตัวเองและครอบครัว รวมไปถึงสร้างความสำเร็จในสิ่งที่เรียนรู้มาแต่เราก็ต้องค้างคากับความสงสัยที่ว่า การศึกษาไทยทุกวันนี้ ช่วยสอนพื้นฐานการดำเนินชีวิตแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง ?  

                     อยากให้ผู้สอน ไม่ว่าจะเป็นครู โรงเรียน มหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งนักวิชาการมองว่า ผู้เรียนไม่ได้มีแค่คนเดียว ความสารถก็ไม่ได้มีแค่ด้านเดียว เพราะฉะนั้นจงส่งเสริมในสิ่งที่เขาชอบให้เขาได้พัฒนาสิ่งนั้นต่อ

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนเอง ยกเลิกกฏเกณฑ์ ที่ไม่ได้มีผลต่อการเรียนและการดำเนินชีวิตของผู้เรียน อย่าให้คนกล่าวว่า การศึกษาไทยทุกวันนี้ ช่วยสอนพื้นฐานการดำเนินชีวิตแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง?

เครดิตภาพ : dooasia.com

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #การศึกษาไทย

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก