สูบที่ไหนก็อันตราย

สูบที่ไหนก็อันตราย

แม้ว่ากฎหมายปัจจุบันจะห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ แต่นั่นอาจยังไม่ปลอดภัยมากพอ โดยเฉพาะกับเด็กๆ

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเบิร์กเลย์ในสหรัฐอเมริกาพบว่า แม้จะออกไปสูบบุหรี่ นอกบ้านหรืออาคาร แต่สารพิษในบุหรี่ก็ยังตกค้างอยู่บนเสื้อผ้าของผู้สูบและติดกลับ เข้ามาในห้อง

และอาจมาตกค้างอยู่บนเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ได้ สําหรับผู้ใหญ่ ปริมาณสารพิษที่ตกค้างอาจไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพมากนัก แต่เด็กอาจเลียเสื้อผ้าของพ่อแม่ที่สูบบุหรี่หรือเฟอร์นิเจอร์โดยไม่ตั้งใจ

ทําให้ได้รับสารพิษดังกล่าวโดยตรงประกอบกับเด็กอ่อนไหวต่อสารพิษต่าง ๆ อยู่แล้ว จึงอาจส่งผลกระทบที่ร้ายแรงกว่า

ดังนั้น จึงไม่ควรสูบบุหรี่ในบ้านหรือในรถ และถ้าอยากให้ลูกปลอดภัยจริงๆ พ่อแม่ควรเลิกสูบบุหรี่ไปเลยจะดีกว่า

#อันตรายการจากสูบบุหรี่ #สูบที่ไหนก็อันตราย #สล็อตมือถือ

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก