คำคมจากขงเบ้ง ข้อคิดดีนำมาปรับใช้กับชีวิต

คำคมจากขงเบ้ง ข้อคิดดีนำมาปรับใช้กับชีวิต เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ คำคมจากขงเบ้ง

               วรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ชิ้นเอกแห่งจีนแผ่นดินใหญ่ ที่เล่าขานเรื่องราวสงครามน่าพิศวง มหากาฬแห่งสงครามที่ไม่รู้จักจบสิ้น เรื่องราวของ “สามก๊ก” จนเกิดคำคมจากขงเบ้ง “ผู้หยั่งรู้ดินฟ้ามหาสมุทร” ไว้มากมาย

               ในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่อง “สามก๊ก” ปรากฏคำคมจากขงเบ้งผู้มีตัวตนจริง ๆ ในยุคประวัติศาสตร์นี้ มีนามจริง ๆ ว่า จูกัดเหลียง หรือขงเบ้ง ฉายาอื่นที่เรียกกัน เช่น มังกรหลับ เป็นนักการเมืองในช่วงปลายสมัยของราชวงศ์ฮั่น ดำรงตำแหน่งเป็นถึงสมุหนายกและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งจ๊กก๊ก

นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการศึกสงครมของเล่าปี่ นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสมารถด้านการเมือง นักการทูต นักปราชญ์ และวิศวกรที่สามารถประดิษฐ์คิดค้น หน้าไม้ โคมลอย หมั่นโถว รวมไปถึงโครงการใหญ่ ๆ เช่น ระบบชลประทาน เป็นต้น  ด้วยคำคมจากขงเบ้ง และคำคมจากตัวละครอื่น ๆ จากเรื่องนี้จนมีผู้นิยามไว้ว่า “อ่านสามก๊กครบสามจบ คบไม่ได้”

คำคมจากขงเบ้ง ข้อคิดดีนำมาปรับใช้กับชีวิต เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ คำคมจากขงเบ้ง
คำคมจากขงเบ้ง ข้อคิดดีนำมาปรับใช้กับชีวิต

– กว่าจะมาเป็น คำขมจากขงเบ้ง

               ตามประวัติ จูกัดเหลียง เป็นบุตรชายคนรองในบรรดาพี่น้องสามคน ของจูกัดฟ่ง ผู้เป็นบิดาขุนนางตงฉินในสมัยของพระเจ้าเหี้ยนเต้ ทั้งสามพี่น้องรับราชการ รับใช้ชาติบ้านเมืองตามความรู้ความสามารถของตนเอง ในส่วนของจูกัดเหลียงนั้น มีนิสัยฉลาด รอบรู้สรรพวิชา ทั้งวิทยาศาสตร์ โหราศาสตร์ การเมือง การปกครอง รวมถึงด้านการทูต มีคุณธรรม จิตใจเยือกเย็น อ่อนโยน และมีเมตตา มีวาทศิลป์ที่เป็นเลิศ ทำให้ชาวบ้านต่างให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก

ในตอนที่ จูกัดเหลียงได้ไปอยู่กับเล่าปี่เพื่อช่วยในการสู้รับ ได้รับการเคารพเป็นเสมือนอาจารย์ ทำให้เป็นที่ยอมรับนับถือจากทหาร จ๊กก๊กเป็นอย่างมาก ช่วงเวลานี้คำคมจากขงเบ้ง เกิดขึ้นมากมายเป็นข้อคิดดี ๆ ที่สามารถมาปรับใช้ในชีวิตจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงปัจจุบัน

– ถ้อยคำปรัชญา และคำคมจากขงเบ้ง ข้อคิดดีสู่การปรับใช้จนเกิดความสำเร็จ

               จากถ้อยคำชวนคิดแฝงไปด้วยปรัชญาของของจูกัดเหลียง หรือขงเบ้ง ที่เราสามารถนำมาใช้กับชีวิตได้อย่างมากมายแต่ละบทความล้วนเป็นข้อคิดที่ดีสู่การนำไปปรับใช้ได้ เช่น

“ถ้าคิดปรารถนาเป็นใหญ่ ก็จะเป็นใหญ่ดังปรารถนา หากปรารถนาเป็นสิ่งใดก็จะได้ดังนั้น แต่เนื่องเพราะแสวงหา มิใช่เหตุเพราะรอคอย ด้วยความเชี่ยวชาญ มิใช่พึ่งพาโอกาส เพราะความสามารถ ไม่ใช่จากโชคช่วย ดังนี้แหละ ลิขิตแห่งฟ้าฤาจะสู้มานะแห่งต้น” 

ถ้อยคำอันไพเราะเสนาะหูนี้ ได้กล่าวไว้ครอบคลุมถึงการจะได้มาซึ่งความสำเร็จได้สมดังใจคิด เพื่อให้ชีวิตประสบความสำเร็จดังตั้งใจ นับว่าเป็นสุดยอดคำคมจากขงเบ้ง ที่อดไม่ได้ที่จะคิดตามว่า “เพราะความสามารถ ไม่ใช่จากโชคช่วย” หากเราไม่มีความต้องการสิ่งใดอย่างแรงกล้าแล้ว และลงมือทำอย่างตั้งใจ และรอให้โชคช่วยเพียงอย่างเดียวความสำเร็จก็คงไม่ได้ตามเป้าหมาย

               นอกจากนี้ยังมีคำคม อาทิ “เล่นหมากรุก อย่าเอาแต่บุกอย่างเดียว เดินหากรุกยังต้องคิด เดินหมากชีวิต จะไม่คิดได้อย่างไร” “เมื่อใครสักคนหนึ่งทำผิด ท่านอย่างเพิ่มตำหนิหรือต่อว่าเขา เพราะถ้าท่านเป็นเขา และตกอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเขา ท่านอาจจะตัดสินใจทำเช่นเดียวกับเขาก็ได้”

“ตาสามารถมองเห็นสิงที่ไกลได้ แต่ไม่สามารถมองเห็นคิ้วของตน” “คนส่วนใหญ่ใส่ใจกับผลได้ระยะสั้นเท่านั้น แต่คนฉลาดอย่างแท้จริงจะมองเห็นไปยังอนาคต” ซึ่งเป็นเพียงถ้อยคำส่วนหนึ่งใน สามก๊กเท่านั้น และในแต่ละบทความล้วนเป็นคมบาดที่ใจ หยั่งลึกจนเกินบรรยายได้ หากพินิจถ้อยคำให้ดีจะเปลี่ยนมุมมองชีวิตของเราได้ในอนาคต       

               การได้อ่านวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ “สามก๊ก” ก็เหมือนกับการได้อ่านตำราชีวิต ที่ทุกบทคำคมล้วนให้ความหมายของสรรพสิ่งบนโลกนี้ได้เป็นอย่างดี ตั้งแต่ยุคอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะข้อคิดดี ๆ ที่สามารถนำเอามาปรับใช้ในชีวิตการทำงานของเราให้เกิดผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย

จนเป็นที่ยอมรับว่า “สามก๊ก” เป็นผลงานชิ้นเอกของโลก และคำคมจากขงเบ้งจึงเป็นความจริงอยู่เสมอไม่ว่าโลกจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปมากขนาดไหนก็ตาม การอ่านสามก๊กครบสามจบ จึงไม่ใช่ว่าจะคบไม่ได้ขึ้นอยู่กับการนำไปปรับใช้มากกว่า

เครดิตภาพ : premchaiword.woedpress.com / janghuman.wordpress.com / amarinbooks.com

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #คำคมจากขงเบ้ง

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก