อันดับเมืองที่มีการจราจรติดขัดมากที่สุด Ep.1 (1-5)

อันดับเมืองที่มีการจราจรติดขัดมากที่สุด Ep.1 (1-5) เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ เมืองที่มีการจราจรติดขัด
อันดับเมืองที่มีการจราจรติดขัดมากที่สุด Ep.1 (1-5) เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ เมืองที่มีการจราจรติดขัด
อันดับเมืองที่มีการจราจรติดขัดมากที่สุด Ep.1 (1-5)

               ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ความแออัดของยานพาหนะบนท้องถนนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก มากกว่าร้อยละ 75 ของเมืองที่สำรวจ อีกทั้งในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาจำนวนผู้ใช้รถบนท้องถนนมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะประเทศไทยที่ติดอันดับเมืองที่จราจรติดขัดเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก

               แม้ว่าความแออัดบนท้องถนนจากการใช้รถใช้ถนนของผู้คนทั่วไปจะเป็นดัชนีชี้วัดว่าเป็นเมืองนั้นที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสูง มีความเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก ผู้คนจึงหลั่งไหลเข้าไปอย่างต่อเนื่อง แต่ในทางตรงกันข้ามกลับทำให้คุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรและสภาพแวดล้อมกลับแย่ลงตามมาด้วย

ในส่วนของประเทศไทย โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร การจราจรติดขัดเป็นอันดับที่ 8 ของโลก โดยช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีรถติดมากที่สุด แบ่งได้เป็น 2 ช่วง ได้แก่ ช่วงเย็นของวันศุกร์ เวลาประมาณ 18.00 น. ความแออัดเฉลี่ย 113 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 29 นาที และช่วงเช้าวันจันทร์ เวลาประมาณ 6 โมงเช้า ความแออัดเฉลี่ยอยู่ที่ 88 เปอร์เซ็นต์ หรือประมาณ 24 นาที วันที่รถติดน้อยที่สุดมักจะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ที่มีวันหยุดติดต่อกันซึ่งเป็นเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น

เนื่องจากประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและกลับบ้านที่ต่างจังหวัด หรือบางส่วนหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านนั่นเอง

– เมืองที่มีรถติดขัดมากที่สุด

               อันดับที่ 1 กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเมืองที่มีการจราจรติดขัดที่สุด ด้วยจำนวนประชากรที่มีจำนวนมาก แม้ว่าทางรัฐบาลจะใช้วิธีลดความแออัดในเขตชุมชนเมือง โดยการขยายเมืองออกไป แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ จึงทำให้ปัญหารถติดยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

อันดับเมืองที่มีการจราจรติดขัดมากที่สุด Ep.1 (1-5) เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ เมืองที่มีการจราจรติดขัด
อันดับเมืองที่มีการจราจรติดขัดมากที่สุด Ep.1 (1-5)

               อันดับที่ 2 เมืองอัสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของตุรกี สาเหตุเกิดจากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้รถส่วนตัวในการเดินทางเป็นหลัก ทำให้รถติดเป็นจำนวนมาก แต่ในปัจจุบันปัญหานี้กำลังดำเนินการแก้ไข โดยรัฐบาลได้สร้างอุโมงค์ เพิ่มช่องทางจราจร และมีนโยบายให้ประชาชนหันไปใช้รถไฟฟ้าหรือการขนส่งสาธารณะ

               อันดับที่ 3 เมืองเม็คซิโกซิตี้ ประเทศเม็กซิโก เมืองที่หนาแน่นด้วยประชากรกว่า 20 ล้านคน รถที่ใช้โดยสารมีมากกว่า 4 ล้านคัน อีกทั้งเป็นย่านเศรษฐกิจของประเทศ เมืองอุตสาหกรรม และการศึกษา ผู้คนจากทุกสารทิศจึงหลั่งไหลเข้ามา ส่งผลให้เมืองนี้มีการจราจรติดขัดจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันไปแล้ว

อันดับเมืองที่มีการจราจรติดขัดมากที่สุด Ep.1 (1-5) เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ เมืองที่มีการจราจรติดขัด
อันดับเมืองที่มีการจราจรติดขัดมากที่สุด Ep.1 (1-5)

               อันดับที่ 4 เมืองสราบายา ในจังหวัดชวา ประเทศอินโดนีเซีย เมืองใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของประเทศ มีการใช้รถใช้ถนนกว่า 3 ล้านคัน เนื่องจากเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ และมีความเจริญเติบโตเป็นอย่างมาก ทำให้ผู้คนเดินทางเข้ามาเพื่อหางานทำ จึงทำให้เกิดปัญหาจราจรตามมา

               อันดับที่ 5 เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ประเทศรัสเซีย นอกจากเมืองหลวงแล้ว เมืองนี้ก็เป็นอีกแห่งที่มีปัญหารถติด หากเป็นในช่วงชั่วเร่งด่วน ไม่ต้องพูดถึงรถติดคูณ 2 กันเลยทีเดียว           

               เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเมืองที่มีการจราจรติดขัดเท่านั้นยังมีอีกหลายเมืองทั่วโลกที่ประสบปัญหานี้เช่นกัน ซึ่งหากมีอัตราการซื้อรถเพิ่มมากขึ้น ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่เคารพและปฏิบัติการกฎจราจร หน่วยงานภาครัฐไม่มีการส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบการขนส่งมวลชนอย่างจริงจัง นอกจากจะทำให้คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมแย่ลงแล้ว ปัญหารถติดก็จะยังคู่กับท้องถนนต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

อันดับเมืองที่มีการจราจรติดขัดมากที่สุด Ep.1 (1-5) เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ เมืองที่มีการจราจรติดขัด
อันดับเมืองที่มีการจราจรติดขัดมากที่สุด Ep.1 (1-5)

เครดิตภาพ : chobrod.com / pantip.com / workpointtoday.com

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=Z8JlHOlKiBU 10 เมืองที่รถติดมากที่สุดในโลก

https://www.youtube.com/watch?v=dS-L6oUhHVo ตื่นมาคุย : คว้าแชมป์!!! กรุงเทพฯ เมืองที่รถติดมากที่สุดในโลก

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #เมืองที่มีการจราจรติดขัด

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก