7 คลาสเรียนแปลก แหวกแนว ของมหาวิทยาลัยเกาหลี

7 คลาสเรียนแปลก แหวกแนว ของมหาวิทยาลัยเกาหลี เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ คลาสเรียนแปลก
7 คลาสเรียนแปลก แหวกแนว ของมหาวิทยาลัยเกาหลี เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ คลาสเรียนแปลก
7 คลาสเรียนแปลก แหวกแนว ของมหาวิทยาลัยเกาหลี

               คลาสเรียนที่แปลกแต่มีอยู่จริง ๆ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีใต้ ถูกบรรจุในหลักสูตรให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนยุคใหม่ ที่ไม่ต้องการเรียนแบบเดิม ๆ ต้องการสิ่งใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

               ในทุกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกต้องมีการกำหนดหลักสูตร เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการการศึกษา หรือการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาไปในทิศทางต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน สอดคล้องกับพื้นฐานทางสังคม สนองต่อความต้องการที่เกิดขึ้นขึ้น

โดยแต่ละหลักสูตรจะมีเนื้อหาวิชาที่เป็นสาระสำคัญมีความแตกต่างกันออกไป แต่ในปัจจุบันการเรียนการสอนได้ปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมและความต้องการของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น คลาสเรียนแปลก ๆ จึงเกิดขึ้นมากมายในมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้ มีคลาสเรียนอะไรบ้าง มาดูกัน

– คลาสเรียนที่แปลก ของมหาวิทยาลัยเกาหลีใต้

7 คลาสเรียนแปลก แหวกแนว ของมหาวิทยาลัยเกาหลี เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ คลาสเรียนแปลก
7 คลาสเรียนแปลก แหวกแนว ของมหาวิทยาลัยเกาหลี

               1. คลาสออกเดต วิชาเกี่ยวกับการแต่งงาน การสร้างครอบครัว การบ้านที่น่าสนใจคือ การให้นักศึกษาฝึกออกเดตเป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนคู่ให้ครบ 3 คนก่อนที่จะจบภาคการศึกษานั้น ๆ ซึ่งคลาสนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัย Dongguk  

               2. คลาสปลาดิบ คงสงสัยว่าเป็นคลาสเรียนแปลกและไม่คิดว่าจะมีอยู่บนโลกใบนี้ โดยให้นักศึกษาได้ทานปลาดิบหลากหลายชนิด เพื่อให้รู้ถึงรสชาติที่ไม่เหมือนกันของปลาแต่ละประเภทว่ามาจากธรรมชาติ หรือเป็นปลาที่ถูกเลี้ยง และที่สำคัญนักศึกษาต้องถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ให้คนอื่น ๆ ได้ คลาสนี้เปิดสอนในหลาย ๆ แห่ง รวมถึงมหาวิทยาลัย Pukyong National ด้วย

               3. คลาสชิมไวน์ เป็นคลาสที่มีความน่าสนใจไม่น้อย นักศึกษาจะต้องลิ้มลองรสชาติไวน์แต่ละชนิด เพื่อแยกแยะความแตกต่างของรสชาติ รวมไปถึงการศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมการดื่มไวน์ที่ถูกวิธีด้วย ซึ่งคลาสนี้เปิดสอนในมหาวิทยาลัย Soongsil

               4. คลาสเพลงลูกทุ่งของชาวยุโรปแถบเทือกเขาแอลป์ ซึ่งคลาสนี้แวกแนวออกไปมากเพราะเป็นคลาสเจาะจงวัฒนธรรมการขับร้องเพลงลูกทุ่งที่มาจากแถบเทือกเขาแอลป์ที่อยู่ห่างไกล เพื่อศึกษาด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะดนตรี วัฒนธรรมการร้องเพลง เป็นต้น คลาสนี้เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย Hanyang

               5. คลาสยิงปืน ในประเทศไทยก็มีการเปิดสอนหลักสูตรการยิงปืนอยู่ทั่วไปซึ่งไม่ได้บรรจุหลักสูตรในมหาวิทยาลัย แต่ในเกาหลีใต้มีคลาสยิงปืนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้นอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจได้เรียนรู้ฝึกจนเชี่ยวชาญและอาจจะก้าวหน้าสู่นักกีฬายิงปืนในอนาคต เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยหญิง Sookmyeong

               6. คลาสศิลปะการแต่งหน้า โดยสอนการแต่งหน้าและให้นักศึกษาได้ปฏิบัติจริง นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องสำอาง ชนิด ขนาด สี ความเหมาะสมของแต่ละสภาพผิวด้วย คลาสนี้เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยหญิง Seongshin

               7. คลาสแห่งความสำเร็จ ด้านความรัก และชีวิตคู่ คลาสที่สอนการใช้ชีวิตให้คุ้มค่า ประสบความสำเร็จในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นความรัก การใช้ชีวิตครอบครัว ความน่าสนใจอยู่ที่ดาราคนดังจะเป็นผู้สอนและเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้นักศึกษาได้ฟัง คลาสนี้อยู่ที่ มหาวิทยาลัย Inha

7 คลาสเรียนแปลก แหวกแนว ของมหาวิทยาลัยเกาหลี เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ คลาสเรียนแปลก
7 คลาสเรียนแปลก แหวกแนว ของมหาวิทยาลัยเกาหลี

– วิชาสุดแปลก ในประเทศไทยก็มี

            ไม่เพียงแค่ในมหาวิทยาลัยของประเทศเกาหลีใต้เท่านั้นที่มีคลาสเรียนแปลก แหวกแนว ในมหาวิทยาลัยในหลาย ๆ แห่งทั่วโลกก็มีเช่นกัน ในส่วนของมหาลัยในประเทศไทยก็มีวิชาเรียนแปลก ๆ เช่น วิชาโหราศาสตร์ เป็นวิชาเลือกของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ สอนเกี่ยวกับศาสตร์ของสถิติและหลักการพูกดวงชะตา ไม่เน้นด้านความเชื่อ และ วิชา AI กับชีวิตประจำวัน เปิดสอนให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 ซึ่ง 2 คลาสเรียนนี้เปิดสอนที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีคลาสเรียนแปลกอีกมากมาย แม้ว่าในบางวิชาที่ไม่ได้กล่าวถึงจะมีความคล้ายกับประเทศเกาหลีใต้ แต่ยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานของวิถีชีวิตคนไทยนั่นเอง

            เป็นเพียงส่วนหนึ่งของคลาสเรียนแปลก ที่มหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีใต้เท่านั้น ยังมีมหาวิทยาลัยในประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกที่มีวิชาแปลก ๆ ในหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้เลือกเรียนตามความถนัดตอบสนองความต้องการเรียนรู้แบบไม่จำเจ อีกทั้งสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

เครดิตภาพ : today.line.me / dek-d.com / campus.campus-star.com

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #คลาสเรียนแปลก

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก