ยูนิฟอร์มสำคัญยังไง

ยูนิฟอร์มสำคัญยังไง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ยูนิฟอร์ม
ยูนิฟอร์มสำคัญยังไง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ยูนิฟอร์ม
ยูนิฟอร์มสำคัญยังไง

         ยูนิฟอร์มเป็นเครื่องแสดงความเป็นเอกลักษณ์ขององค์กร องค์กรบางแห่งก่อตั้งมานับเป็นร้อยปีและมีวัฒนธรรมของตัวเอง การมียูนิฟอร์มของตนเองเป็นการสร้างความภูมิใจแก่สมาชิกขององค์กรที่สวมใส่ การสวมใส่ยูนิฟอร์มยังเป็นการเกียรติและแสดงความเคารพต่อผู้ก่อตั้งองค์กร แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของสมาชิกในองค์กรและสร้างความมีระเบียบแบบแผนและความน่าเชื่อถือให้องค์กรนั้น

ประเทศที่มีความเจริญแล้วจึงให้ความสำคัญกับยูนิฟอร์ม เพื่อแสดงถึงความมีอารยธรรมทั้งในระดับประเทศจนถึงส่วนย่อยในสังคมของประเทศนั้น ในประเทศไทยของเราให้ความสำคัญกับยูนิฟอร์มมาตั้งแต่สมัยโบราณถึงปัจจุบัน

         โรงเรียนมีระเบียบให้นักเรียนใส่ยูนิฟอร์มตั้งแต่ระดับอนุบาลจนกระทั่งถึงประถมและมัธยม เครื่องแบบนักเรียนชายและหญิงคือเสื้อสีขาว นักเรียนทุกโรงเรียนต้องใส่เสื้อสีขาวมีสัญญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นลายที่ปักที่อยู่ที่ อกเสื้อ บางโรงเรียนก็ให้ติดเข็มของสถาบันด้วย ส่วนกางเกงของนักเรียนชายเป็น สีดำ สีน้ำเงิน หรือสีกากีและสวมเข็มขัดหนังสีเดียวกับกางเกง โรงเรียนที่นักเรียนชายใส่กางเกงสีดำ  นักเรียนหญิงส่วนใหญ่ใส่กระโปรงสีกรมท่า สีดำ สีแดง และสีม่วง บางโรงเรียนที่มีเด็กเล็กใส่กางเกงหรือกระโปรงเป็นลายสี่เหลี่ยมหรือที่เรียกว่าลายสก๊อต บางโรงเรียนก็มีผ้าผูกคอประกอบการแต่งกายสำหรับนักเรียนหญิง

         โรงเรียนระดับมัธยมถ้าเป็นโรงเรียนรัฐบาลมักจะมีการเรียนลูกเสือและเนตรนารีด้วย ยูนิฟอร์มลูกเสือมีความหมายถึงฑูตแห่งความดี การเรียนลูกเสือก็เพื่อปลูกฝังระเบียบวินัยและความดีมีคุณธรรม ในประเทศไทยรัชกาลที่ 6 ทรงให้กำเนิดลูกเสือขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 เหล่า คือ เหล่าเสนา เหล่าอากาศ และเหล่าสมุทธ แต่ที่พบมากที่สุดคือเหล่าเสนาที่แต่งกายด้วยยูนิฟอร์มสีกากี องค์ประกอบสำคัญของยูนิฟอร์มลูกเสือแบ่งออกเป็น หมวก ชุดลูกเสือ เข็มขัด ผ้าพันคอ ถุงเท้าและรองเท้า รวมถึงเครื่องหมายและตราสัญลักษณ์พิเศษ ลูกเสือในประเทศไทยมีทั้งชายและหญิง สำหรับนักเรียนหญิงจะมีกิจกรรมโดยเฉพาะคือเนตรนารี หรือลูกเสือหญิง รัชกาลที่ 6 ทรงให้กำเนิดเนตรนารีเช่นกัน เนตรนารีสวมยูนิฟอร์มสีเขียวทั้งชุด

         นักเรียนชายและหญิงที่ขึ้นมาศึกษาในระดับมัธยมปลาย จะได้รับโอกาสให้เข้าศึกษาในวิชาทหารไปพร้อมกับการศึกษาในระบบ เพื่อสร้างระเบียบวินัยและการเชื่อฟังผู้บังคับบัญชาและรู้วิชาทหารเบื้องต้น ยูนิฟอร์มนักศึกษาวิชาทหาร สำหรับนักศึกษาวิชาทหารชาย ประกอบด้วย หมวกหนีบสีกากีแกมเขียว เสื้อคอพับสีกากีแกมเขียวแขนยาว กางเกงขายาวสีกากีแกมเขียว เข็มขัดสีกากีแกมเขียว รองเท้าหุ้มส้นสีดำแบบผูกเชือก ส่วนนักศึกษาวิชาทหารหญิง ประกอบด้วย หมวกแก๊ปทรงอ่อนพับปีกสีกากีแกมเขียว เสื้อสีขาวคอปกมัวบนแขนยาว กระโปรงสีกากีแกมเขียว เข็มขัดสีกากีแกมเขียว รองเท้าหุ้มส้นสีดำชนิดไม่ผูกเชือก

         นักเรียนชายเมื่อจบมัธยมและสามารถสอบเข้าไปศึกษาในสถาบันศึกษาทางการทหารจะต้องสวมยูนิฟอร์มเฉพาะของหมู่เหล่าและสถาบันที่ตนเองสังกัด ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนเตรียมทหาร นักเรียนนายร้อยตำรวจ นักเรียนนายเรือ นักเรียนนายร้อยจปร. นักเรียนนายเรืออากาศ นักเรียนหญิงที่สอบเข้าเรียนพยาบาลได้ก็จะต้องใส่ยูนิฟอร์มนักเรียนพยาบาล

ยูนิฟอร์มสำคัญยังไง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ยูนิฟอร์ม
ยูนิฟอร์มสำคัญยังไง

         ทุกหน่วยงานมียูนิฟอร์มของต้นสังกัด ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ จราจร เทศกิจ องค์กรเอกชนแต่ละองค์กรก็มีกฎระเบียบให้พนักงานสวมใส่ยูนิฟอร์มขององค์กร เช่น พนักงานธนาคาร แบบนักบิน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือ รถทัวร์ แม้แต่พนักงานขาย พนักงานต้อนรับในศูนย์การค้า พนักงานรักษาความปลอดภัย

         ยูนิฟอร์มจึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวภายในองค์กร แสดงถึงเกียรติภูมิขององค์กร แสดงถึงวัฒนธรรมและความผูกพันภายในองค์กร แสดงถึงความกตัญญูและความเคารพต่อผู้ก่อตั้งองค์กร ยูนิฟอร์มจึงมีความหมายและมีคุณค่าทางจิตวิญญาณไม่ใช่เป็นเพียงเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเท่านั้น

เครดิตภาพ Campus Star, Nine100, Thai PBS

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #ยูนิฟอร์ม

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก