ถนัดมือข้างซ้ายหรือขวา บ่งบอกการใช้งานของสมองได้

ถนัดมือข้างซ้ายหรือขวา บ่งบอกการใช้งานของสมองได้ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ถนัดมือข้างซ้ายหรือขวา
ถนัดมือข้างซ้ายหรือขวา บ่งบอกการใช้งานของสมองได้ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ถนัดมือข้างซ้ายหรือขวา
ถนัดมือข้างซ้ายหรือขวา บ่งบอกการใช้งานของสมองได้

               จากการสำรวจและวิจัยพบว่า คนที่ถนัดใช้มือข้างขวา จะมีอยู่ประมาณ 85 เปอร์เซ็นต์ และคนที่ถนัดมือข้างซ้ายมีเพียง 15 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั่วโลก แต่หากจะถามว่าต้องเปลี่ยนจากคนถนัดมือข้างซ้ายให้เป็นมือข้างขวาให้เหมือนกับคนส่วนใหญ่ทั่วโลกมีความจำเป็นหรือไม่ และการใช้มือข้างซ้ายมีผลต่อสมองและสติปัญหามากแค่ไหน ลองมาดูกัน

               โครงสร้างของมนุษย์เรานั้น เริ่มมาจากกล้ามเนื้อมัดใหญ่ตั้งแต่ศีรษะไปจนถึงปลายเท้า จากนั้นพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กจากมือไปสู่ปลายนิ้ว การใช้มือหรือนิ้วมือจับสิ่งจนคล่องนั้น ต้องใช้เวลานาน ในช่วงนี้วิวัฒนาการของมนุษย์สามารถหยิบจับได้ทั้งสองข้างจนดูไม่ออกว่ามีความถนัดข้างไหน แต่เมื่อเวลาผ่านไป สมองเริ่มใช้งานได้ดี ร่างกายมีการพัฒนา ช่วงวัย 2-3 ปี เป็นวัยที่มีความซับซ้อนของธรรมชาติเป็นเครื่องกำหนดให้สามารถหยิบหรือจับวัตถุด้วยนิ้วรวมถึงการใช้มือเพื่อการเขียนหรือลากเส้น แม้รายละเอียดในช่วงวัยนี้แม้จะสามารถเดาได้ว่าถนัดมือข้างไหน แต่ไม่ชี้ชัดอย่างชัดเจนจนกว่าจะอายุ 5 ปีขึ้นไป

               งานวิจัยบ่งบอกว่า ร่างกายของมนุษย์เมื่ออยู่ในครรภ์มารดา ระบบประสาทจะอยู่ทางซีกขวามากถึง 60 เปอร์เซ็นต์ ทำให้เด็กรับรู้การเคลื่อนไหวของมารดาได้ และปัจจัยอื่น ๆ ของมารดาที่ทำให้ทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนคลอดออกมารับรู้ได้ว่ามือข้างไหนที่ทำให้อบอุ่น และเคยชินเป็นผลต่อการเลือกใช้มือเป็นข้างที่ถนัดต่อไปในอนาคต

ถนัดมือข้างซ้ายหรือขวา บ่งบอกการใช้งานของสมองได้ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ถนัดมือข้างซ้ายหรือขวา
ถนัดมือข้างซ้ายหรือขวา บ่งบอกการใช้งานของสมองได้

– ถนัดมือข้างซ้ายหรือขวา ไม่ต่างกัน

               คนที่ถนัดมือข้างซ้ายโดยส่วนมากจะมีทักษะทางดนตรี การฟัง ด้านภาษา เก่งคณิตศาสตร์ คิดเร็วทำเร็ว ทำงานหรือกิจกรรมพร้อมกันได้ และมีทักษะด้านสถาปัตยกรรม มีอารมณ์ไม่คงที่ หงุดหงิดง่าย แต่ผลการวิจัยบอกว่า คนที่ถนัดมือข้างซ้ายจะใช้ร่างกายซีกขวาได้ดีกว่า ตอบสนองด้านความคิดที่ซับซ้อน และต่อสิ่งเร้าได้ดี ซึ่งมีผลให้ร่างกายทั้งสองส่วนเกิดความสมดุล ทำให้มีทักษะด้านกีฬาสูง และที่สำคัญจากการเก็บข้อมูลพบว่าผู้ที่ถนัดซ้ายมีโอกาสร่ำรวยกว่าผู้ที่ถนัดขวา เป็นเพียงการเก็บสถิติยังไม่สามารถสรุปได้ว่าทำงานของสมองมีส่วนเกี่ยวข้องกับกล้ามเนื้อที่มือและแขนหรือไม่อย่างไร

ถนัดมือข้างซ้ายหรือขวา บ่งบอกการใช้งานของสมองได้ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ถนัดมือข้างซ้ายหรือขวา
ถนัดมือข้างซ้ายหรือขวา บ่งบอกการใช้งานของสมองได้

               คนถนัดมือข้างซ้าย ไม่ต้องคิดว่าเป็นคนส่วนน้อย เนื่องจากของสาธารณะที่ใช้ในชีวิตประจำวันมักเอื้ออำนวยแก่คนที่ถนัดขวามากกว่า เช่น โต๊ะเลกเชอร์ในห้องเรียน กรรไกร และอื่น ๆ นอกจากนั้นไม่ว่าจะถนัดมือซ้ายหรือมือขวาก็มีส่วนในการช่วยสังคม พัฒนาประเทศชาติให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต ไม่ว่าถนัดมือข้างไหนก็ตาม

เครดิตภาพ : mgronline.com / ซ่อมคอมพิวเตอร์เชียงใหม่.com / sanook.com

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #ถนัดมือข้างซ้ายหรือขวา

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก