ดาวเคราะห์น้อย “อะโพฟิส” อนุภาคเท่าระเบิดนิวเครียร์ 8,000 ลูก

ดาวเคราะห์น้อย “อะโพฟิส” อนุภาคเท่าระเบิดนิวเครียร์ 8,000 ลูก เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ดาวเคราะห์น้อยอะโพฟิส
ดาวเคราะห์น้อย “อะโพฟิส” อนุภาคเท่าระเบิดนิวเครียร์ 8,000 ลูก เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ดาวเคราะห์น้อยอะโพฟิส
ดาวเคราะห์น้อย “อะโพฟิส” อนุภาคเท่าระเบิดนิวเครียร์ 8,000 ลูก

               ย้อนไปในปี พ.ศ. 2541 ภาพยนตร์เกี่ยวกับวันล้างโลกมีให้ชมมากมายหลายเรื่อง เช่น เรื่อง Armageddon ภาพยนตร์เกี่ยวกับดาวหางขนาดใหญ่ กำลังดึงความเร็วเข้าหาโลก และเหลือเวลาเพียง 18 วันก่อนจะเข้าชั้นบรรยากาศ โดยคนทั้งโลกฝากความหวังไว้กับทีมขุดน้ำมันที่จะต้องขึ้นไปวางระเบิดนิวเคลียร์ เพื่อทำลายดาวดวงนั้น ส่วนเรื่อง Deep Impact เนื้อเรื่องไม่แตกต่างกันมาก เพียงแต่เรื่องนี้เพิ่มเนื้อหาด้านการหาที่หลบภัยเป็นแผนสำรองหากทีมทำลายดาวหางดวงนี้ไม่สำเร็จ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรื่องราวเหล่านี้ใกล้ความจริงเข้ามาทีละน้อย ๆ ในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้า

               ดาวเคราะห์น้อย เป็นวัตถุแข็งที่มีขนาดเล็กและยังคงหลงเหลืออยู่ ล่องลอยในอวกาศเพราะไม่สามารถเข้าไปรวมกันเป็นดาวเคราะห์ใหญ่ได้ ดาวเคราะห์น้อยโดยทั่วไปมีขนาดที่ไม่ตายตัว และรูปร่างไม่แน่นอน พื้นผิวเต็มไปด้วยหลุมบ่อ และอยู่ในวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ดาวเคราะห์น้อยที่สะท้อนแสงน้อย ส่วนใหญ่ประกอบด้วยคาร์บอน ซึ่งเป็นดาวที่มีมากที่สุด ดาวเคราะห์น้อยสะท้อนแสงปานกลาง ประกอบด้วยซิลิกา และดาวเคราะห์น้อยสะท้อนแสงมาก ส่วนใหญ่ประกอบด้วยโลหะ

ดาวเคราะห์น้อย “อะโพฟิส” อนุภาคเท่าระเบิดนิวเครียร์ 8,000 ลูก เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ดาวเคราะห์น้อยอะโพฟิส
ดาวเคราะห์น้อย “อะโพฟิส” อนุภาคเท่าระเบิดนิวเครียร์ 8,000 ลูก

นักดาราศาสตร์สามารถค้นพบและตั้งชื่อดาวเคราะห์น้อยได้มากกว่า 20,000 ดวง ซึ่งดวงมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 100 กิโลเมตรมีอยู่ประมาณ 200 ดวง นอกนั้นเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็ก ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 กิโลเมตร เท่านั้น

               ดาวเคราะห์น้อย “อะโพฟิส” พบครั้งแรกเมื่อ วันที่ 19 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 โดยนักดาราศาสตร์จากหอดูดาวแห่งชาติคิตต์พีก ทูซอน แอริโซนา ต่อมาเรียกชื่อว่า 99942 Apophis จาการศึกษาพบว่า มีวงโคจรใกล้โลกที่คาบการโคจร 323.6 วัน มีโอกาสใกล้โลกในทุก 8-9 ปี หรือมีอัตราส่วน 1 ใน 38 ที่มีโอกาสเข้าชนโลก คิดเป็น 2.6 เปอร์เซ็นต์ ทำให้ศูนย์ดาวเคราะห์น้อยของสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล จัดให้เป็นดาวเคราะห์น้อยที่มีความอันตราย ในปี พ.ศ. 2563 นักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาวาย หนึ่งในผู้ค้นพบ ได้ติดตามดาวเคราะห์น้อย “อะโพฟิส” นี้อย่างใกล้ชิด

พบว่าการเคลื่อนที่จะต่างจากที่คำนวณไว้ ประมาณ 170 เมตรต่อปี จากปรากฏการณ์ยาร์คอฟสกี เป็นตัวเร่งให้เคลื่อนที่เร็วขึ้น จากการคาดคะเนและสมมุติฐานต่าง ๆ มาวิเคราะห์แล้วดาวดวงนี้น่าจะเข้าใกล้โลกในปี พ.ศ. 2611 ดาวเคราะห์น้อย “อะโพฟิส” จะเข้าใกล้โลกที่สุดในวันที่ 13 เมษายน 2572 ใกล้พอที่คนทั้งโลกจะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า และใกล้พอที่จะทำให้แรงน้ำขึ้นลงของโลกทำให้อัตราการหมุนรอบตัวเองของดาวดวงนี้เปลี่ยนไป

ดาวเคราะห์น้อย “อะโพฟิส” อนุภาคเท่าระเบิดนิวเครียร์ 8,000 ลูก เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ดาวเคราะห์น้อยอะโพฟิส
ดาวเคราะห์น้อย “อะโพฟิส” อนุภาคเท่าระเบิดนิวเครียร์ 8,000 ลูก

               ดาวเคราะห์น้อย “อะโพฟิส” เป็นดาวเคราะห์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 390 เมตร หากพุ่งเข้าชนโลกจะมีอนุภาคเท่ากับระเบิดนิวเคลียร์ จำนวน 8,000 ลูก เท่ากับว่าจะทำให้สิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่บนโลกเกือบสูญพันธุ์ไปจนหมด แต่อย่างไรก็ตามถือได้ว่ายังมีโอกาสน้อยที่ดาวดวงนี้จะพุ่งเข้าชนโลกในเวลาอันใกล้นี้ จากการคาดการณ์ว่า ปี พ.ศ. 2611 นั้นโอกาส 1 ใน 150,000 หรือ 99.99933 เปอร์เซ็นต์ ที่จะเข้าใกล้และพุ่งชนโลก

               อะโพฟิส จัดว่าเป็นกลุ่มเอเทน เป็นกลุ่มดาวเคราะห์น้อยที่มีระยะกึ่งแกนเอกวงโคจรน้อยกว่าโลกเพียงเล็กน้อย หลังปี พ.ศ. 2572 การที่ดาวเคราะห์น้อย “อะโพฟิส” เข้าใกล้โลก แรงโน้มถ่วงของโลกจะทำให้วงโคจรกลายเป็นกลุ่มอะพอลโลทำให้เข้าไปสู่วงโคจรเปลี่ยนแปลงไปไกลห่างจากดวงอาทิตย์มากกว่าโลก

เครดิตภาพ : khaosanok.com / khaosod.co.th / blog.eduhub.tv

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #ดาวเคราะห์น้อยอะโพฟิส

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก