Startup ก้าวแรกของฝัน สำหรับคนอยากสร้างธุรกิจ

Startup ก้าวแรกของฝัน สำหรับคนอยากสร้างธุรกิจ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ StartUp
Startup ก้าวแรกของฝัน สำหรับคนอยากสร้างธุรกิจ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ StartUp
Startup ก้าวแรกของฝัน สำหรับคนอยากสร้างธุรกิจ

               ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาคำว่า Startup เป็นคำที่คุ้นหูเป็นอย่างมาก สำหรับกระแสการเริ่มต้นธุรกิจเทรนด์ใหม่ คือการเริ่มต้นธุรกิจเพื่อการเติบโตแบบก้าวกระโดด เป็นธุรกิจที่สร้างนวัตกรรมสร้างสรรค์ด้วยไอเดียที่แปลกใหม่ สร้างรายได้ดีด้วยการลงทุนต่ำ และขยายไปได้อย่างรวดเร็ว

               ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นใครก็สามารถสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองได้ เพียงเริ่มจากการมีไอเดีย กลยุทธ์ในการวางแผนธุรกิจ และสร้างนวัตกรรม ดังนั้น Startup เปรียบเหมือนธุรกิจที่เกิดขึ้นมาใหม่เพื่อรองรับงานด้านไอทีโดยเฉพาะ รวมถึงเป็นการดำเนินธุรกิจให้เติบโตขึ้นแบบก้าวกระโดด สามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมากโดยมีเงินลงทุนน้อย เป็นการดำเนินธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของคนทั่วไป

ตัวอย่างของธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จได้อย่างชัดเจน เช่น ผู้สร้าง Google และ Facebook ซึ่งแบรนด์เหล่านี้เริ่มจาก สตาร์ทอัพ ทั้งนั้น โดยจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้เกิดขึ้นมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา เรียกกันโดยทั่วไปว่า Silicon Valley เป็นการรวมตัวของบริษัทด้านไอทีชั้นนำมากมาย รวมไปถึงผู้ที่ต้องการเปิดบริษัทใหม่และนักลงทุนที่ต้องการผลกำไรอย่างรวดเร็ว ธุรกิจ Startup จึงเป็นการระดมทุนจากนักลงทุนทั่วโลกด้วยวิธีการขายไอเดียของธุรกิจนั่นเอง

Startup ก้าวแรกของฝัน สำหรับคนอยากสร้างธุรกิจ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ StartUp
Startup ก้าวแรกของฝัน สำหรับคนอยากสร้างธุรกิจ

– เริ่ม Startup ไม่ยากอย่างที่คิด

               Startup คือการสร้างไอเดีย จากนวัตกรรมและนำเสนอให้กับแหล่งเงินทุนหรือนักลงทุนเพื่อให้ธุรกิจเกิดขึ้นจริง เป็นการขายไอเดีย และการวางแผนธุรกิจที่ต้องใช้แนวคิด ที่แปลกใหม่ จึงจะสร้างผลงานได้เป็นที่ประทับใจนักลงทุนจนประสบผลสำเร็จ และเติบโตได้อย่างรวดเร็ว เป็นการแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์จากการแบ่งปันรายได้ หรือการเป็นหุ้นส่วนกันของบริษัท ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 3 ประเภท คือ

  • Venture Capital หรือ VC เป็นการลงทุนโดยให้ผู้ลงทุนเป็นเหมือนหนึ่งในหุ้นส่วนของบริษัท เป็นธุรกิจเงินร่วมทุน และจะลงทุนในระยะยาว ประมาณ 3-5 ปี มักดำเนินกิจการในรูปแบบขององค์กรและเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าสูง
  • Angle Investor เกิดจากการระดมทุนจากนักลงทุนอิสระ ใช้เงินส่วนตัวในการลงทุนเพื่อหวังผลกำไรจำนวนมากในระยะสั้น จึงเหมาะกับการลงทุนที่ไม่มีมูลค่าสูงมากนัก
  • Crowd Funding เป็นการระดมทุนของคนที่มีไอเดียแต่ไม่มีเงินในการลงทุน โดยได้หาแหล่งเงินทุนมาจากประชาชนทั่วไป ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ผู้ลงทุนจะเลือกจากไอเดียที่ดี แปลกใหม่ สร้างความแตกต่าง เป็นแรงบันดาลใจและสร้างความประทับใจที่สุด ที่สำคัญธุรกิจต้องมีความชัดเจนและน่าสนใจ จึงจะดึงดูดนักลงทุนเข้ามาเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญการดำเนินธุรกิจต้องมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ เชื่อถือได้
Startup ก้าวแรกของฝัน สำหรับคนอยากสร้างธุรกิจ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ StartUp
Startup ก้าวแรกของฝัน สำหรับคนอยากสร้างธุรกิจ

– Startup เริ่มจากตรงไหน

1. สร้างแผนธุรกิจ แผนนี้จะต้องกำหนดทิศทาง จุดอ่อนจุดแข็ง เป้าหมาย วิธีการอย่างเป็นลำดับขั้นตอนและมีความชัดเจนที่สุด

2. วางแผนงบประมาณของธุรกิจ คิดวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ควบคุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด หาข้อสรุปเพื่อใช้ในการนำเสนอแก่ผู้ร่วมลงทุน

3. แหล่งที่มาของเงินทุน เริ่มจากการหาแหล่งเงินทุนตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นจากนักลงทุน หรือการเข้าประกวด Startup จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนเพื่อหานักลงทุนให้มาเข้าร่วมธุรกิจ ซึ่งต้องยอมรับว่าในประเทศไทยมีการประกวดประเภทนี้มากขึ้น โดยมีความคาดหวังว่าในอนาคตจะมีนวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนโลกมาจากฝีมือของคนไทยได้บ้าง

4. สร้างภาพลักษณ์ สร้างแบรนด์ให้เกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดดเด่น ไม่เหมือนใคร

5. ลงมือทำ เมื่อวางแผนการดำเนินการมาเป็นอย่างดีแล้ว สิ่งสุดท้ายคือการลงมือทำอย่างจริงจัง ตั้งใจ จนประสบผลสำเร็จ

               เมื่อมีความฝันอย่าหยุดฝัน ให้ก้าวไปตามที่ใจต้องการ การทำธุรกิจไม่ว่าจะแบบไหนก็ตามต้องมีพลาด มีล้ม ไม่ประสบผลสำเร็จบ้างเป็นเรื่องธรรมดา การดำเนินธุรกิจ Startup ต้องมีความพยายามศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจให้ดี และต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงอยู่เสมอเพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด

เครดิตภาพ : adaybulletin.com / finance-rumour.com / korseries.com

Youtube : กระทิง เรืองโรจน์ พูนผล Startup Godfather เมืองไทย

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #StartUp

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก