รวมคลาสเรียนสุดแปลก ไม่เหมือนใคร เปิดสอนจริงในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก

รวมคลาสเรียนสุดแปลก ไม่เหมือนใคร เปิดสอนจริงในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ รวมคลาสเรียนสุดแปลก
รวมคลาสเรียนสุดแปลก ไม่เหมือนใคร เปิดสอนจริงในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ รวมคลาสเรียนสุดแปลก
รวมคลาสเรียนสุดแปลก ไม่เหมือนใคร เปิดสอนจริงในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก

               เนื่องจากยุคโลกาภิวัตน์ที่เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของคนทั่วไปเชื่อมโยงเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย รวมไปถึงการเปิดเสรีทางการศึกษา ทำให้สถาบันการศึกษาต้องพัฒนาหลักสูตรให้ทันต่อโลกปัจจุบัน จึงมีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนขึ้นอย่างมากมายเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียนให้มากขึ้น

               จากการแข่งขันที่เกิดขึ้นในโลกของทุนนิยมสร้างความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้คนในสังคมต้องการที่จะเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จึงมีความสนใจในการศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความต้องการทางเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันได้ ดังนั้นสาบันการศึกษาจึงพยายามที่จะพัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้เรียนได้เรียนตามความชอบและความถนัด จึงมีคลาสเรียนสุดแปลกเกิดขึ้นมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิชาที่ว่ามีอะไรบ้างลองไปดูกัน

รวมคลาสเรียนสุดแปลก ไม่เหมือนใคร เปิดสอนจริงในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ รวมคลาสเรียนสุดแปลก
รวมคลาสเรียนสุดแปลก ไม่เหมือนใคร เปิดสอนจริงในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก

– วิชาแปลก ๆ จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก

               1. วิชาปีนต้นไม้ วิชาที่เน้นการเรียนการสอนปีนต้นไม้อย่างไรให้ปลอดภัย และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคนิควิธีการปีนป่ายให้ไปถึงยอดของต้นไม้ การโดดข้ามโดยเท้าไม่แตะพื้น นอกจากนี้ยังมีฝึกปฏิบัติจริงในต่างประเทศอีกด้วย วิชาเรียนสุดแปลกนี้เปิดสอนที่ มหาวิทยาลัย Cornell University

               2. วิชาการชมโทรทัศน์ แค่ชื่อหลายคนอาจจะคิดว่า เป็นการนอนดูทีวีอย่างสบายใจ แต่แท้จริงแล้วเป็นวิชาที่ว่าด้วยเนื้อหาของรายการทางโทรทัศน์ ที่มีผลกระทบในชีวิตประจำวัน รวมถึงวัฒนธรรม ความนิยมของผู้ชม เปิดสอนให้นักศึกษาปริญญาตรี ภาควิชาการกระจายเสียง ของมหาวิทยาลัย Montclair State หากจบหลักสูตรแล้วอาจจะเบื่อการดูทีวีไปเลย

               3. วิชาละครน้ำเน่า เป็นวิชาที่สอนการดูละครน้ำเน่าแบบเจาะเข้าไปถึงแก่น ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับละคร และความแตกต่างของเวลาออกอากาศในเวลากลางวันกับกลางคืนเป็นอย่างไร ซึ่งเปิดสอนให้กับนักศึกษาภาควิชาการศึกษาสื่อเชิงเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัย Massachusetts Institute of Technology

               4. วิชาศิลปะของการเดิน ผู้สอนต้องการสื่อให้ผู้เรียนได้สัมผัสกับธรรมชาติรอบตัวในขณะเดิน มีการฝึกปฏิบัติโดยให้นักศึกษาออกเดินไปยังที่ต่าง ๆ ระยะทางตั้งแต่ 25-40 กิโลเมตร สมกับคำอธิบายรายวิชาที่ว่า “มาทำความรู้จักกับความน่าเบื่อบนโลก” ใครอยากใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์ ต้องมาเรียนที่นี่ Centre College

               5. วิชาซอมบี้ศึกษา เป็นวิชาที่ล้ำไปอีกขั้น สอนในเรื่องของการเตรียมความพร้อมหากโลกอยู่ในยุคของซอมบี้ ผ่านสื่อประเภทภาพยนตร์ การ์ตูน ส่วนการสอบนั้นอาจจะให้เขียนบทหนังซอมบี้ หรือหวาดภาพสัตว์ประหลาด เปิดสอนในมหาวิทยาลัย Baltimore

               6. วิชาจิตวิทยาของคนเห็นผี แค่ชื่อวิชาก็ทำเอาขนลุกไม่น้อย ยิ่งได้เรียนคงตื่นตัวและกลัวอยู่ตลอดเวลา เพราะวิชานี้เน้นเรื่องลี้ลับต่าง ๆ ที่เหนือจากธรรมชาติ ทั้งเรียนในห้อง ชมภาพยนตร์ และลงพื้นที่จริง เปิดสอนในมหาวิทยาลัย Greenwich

               7. วิชาตำนาน ไสยศาสตร์ ศาสนา และพิธีกรรม ในประเทศไทยก็มีรายวิชาแปลก ๆ เช่นกัน รายวิชานี้เรียนเกี่ยวกับความสำคัญ อิทธิพล ของไสยศาสตร์ ศาสนา พิธีกรรมที่มีผลต่อสังคมไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะโบราณคดี เอกประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากรของบ้านเรานี่เอง

รวมคลาสเรียนสุดแปลก ไม่เหมือนใคร เปิดสอนจริงในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ รวมคลาสเรียนสุดแปลก
รวมคลาสเรียนสุดแปลก ไม่เหมือนใคร เปิดสอนจริงในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก

– แนวคิดทางการการศึกษาของไทย

               ปัจจุบันทุนนิยมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก ที่มุ่งเน้นการแข่งขันด้านต่าง ๆ ทำให้ผู้คนต้องการพัฒนาความรู้ความสามารถ เพื่อให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน การเงิน มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ในส่วนของสถาบันการศึกษาจำนวนมากยึดการพัฒนาด้านการเรียนการสอนแบบเน้นความรู้ทางวิชาการ และใช้หลักการประเมินผลการเรียนในเชิงคุณภาพมากจนเกินไป ในหลาย ๆ มหาวิทยาลัยทั่วโลก

จึงมีแนวความคิดที่เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่หยุดอยู่ในกรอบเดิม ๆ สร้างผู้เรียนมีความรู้ความสามารถที่โดดเด่น มีความแตกต่างออกไป จึงเกิดเป็นวิชาที่หลายคนมองว่าแปลก ไม่น่าจะอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนได้ แต่นั่นคือความจริงของโลกวิชาเรียนสุดแปลก จึงไม่เป็นเรื่องที่น่าแปลกอีกต่อไป

               การจัดการการศึกษาตามบริบทตามแผนการศึกษาของชาติ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคน พัฒนาครูผู้สอน พัฒนาสังคมในทุกมิติ ได้เปลี่ยนไป วิชาเรียนสุดแปลก จึงเกิดขึ้นมากมายหลายวิชา ในมหาวิทยาลัยหลาย ๆ แห่งทั่วโลก บางรายวิชามีความน่าสนใจ บางวิชามีความน่ากลัว และไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้เรียนเลือกได้ตามความชอบใจ

เครดิตภาพ : dek-d.com / today.line.me / girldaily.com

Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=j-WqV8w75M8 10 วิชาแปลก ๆ ที่ไม่คิดว่าจะมีสอน ในมหาวิทยาลัยประเทศไทย!!

https://www.youtube.com/watch?v=pxNC6fmoEzs 10 วิชาเรียนสุดแปลก!! ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน !!

https://www.youtube.com/watch?v=B_2EjDJgYGo 10 สาขาวิชาเรียนแปลก ๆ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #รวมคลาสเรียนสุดแปลก

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก