ทัชมาฮาล ในเมืองอักรา ประเทศอินเดีย

ทัชมาฮาล ในเมืองอักรา ประเทศอินเดีย

ทัชมาศาล สร้างโดยจักรพรรดิชาห์ เจนฮัน ( Empero – Laban ) เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักแด่พระมเหสีมา Shah Jaha ทัช มาฮาล ( Mumtaz Mahal ) ทัชมาฮาลสร้างขึ้นระหว่า สร้างระหว่าง ค.ศ.1630-1648 ณ สวนริมฝั่งแม่น้ำยมนาเมืองอัครา

ออกแบบโดยอุสตาด ไอสา (Ustad lsa) สร้างด้วยหิน อ่อนสีขาวจากเมืองมะครานา หินอ่อนสีแดงจากเมืองปาดี บุระ หินอ่อนสีเหลืองจากฝั่งแม่น้ำนรภัทฑ์ เพชรตาแมวจาก กรุงแบกแดด ปะการัง และ หอยมุกจากมหาสมุทรอินเดีย หิน เจียระไนสีฟ้าจากเกาะลังขะ เพชรจากเมืองบนเทลขัณฑ์

ทัชมาฮาล ได้รับการรับรองจากสถาปิกทั่วโลกว่าสร้างได้ถูกสัดส่วน และงดงามที่สุดกว้างยาวด้านละ 100 เมตร ตรงกลางมีโดมสูง 60 เมตร มีหอสูงมีโดมอยู่บนรอบทั้ง 4 มุม ภายใต้โดมใหญ่มีโลงหินอ่อนประดับด้วยอัญมณีมากมายบรรจุอยู่

แต่โลงพระศพจริงๆ อยู่ในอุโมงค์ข้างใต้โลงหินนั้นเดิมชาห์ เจสันตั้งพระทัยจะสร้างสุสานสําหรับพระองค์เองที่อีกฝั่งของแม่น้ำยมนา 100 สร้างให้เหมือนกับทัชมาฮาลแต่สร้างด้วยหินอ่อนสีดํา แต่ถูก พระโอรสจับพระองค์ยังอยู่ 7 ปีจึงสิ้นพระชนม์

และพระศพของ พรองค์ถูกฝังอยู่เคียงข้างมิ่งมเหสีสดที่รักนั่นเอง ส่วนอุสตาด ไอสา สถาปนิกผู้ออกแบบก็ถูกชาเจสันสั่งประหาร เนื่องจากไม่ต้องการให้ออกแบบสถาปัตยกรรมใดๆ ที่สวยกว่าทัชมาฮาลได้

#อินเดีย #ทัชมาฮาล #บาคาร่าขั้นต่ำ100

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก