โคลอสเซียม เป็นสนามกีฬากลางแจ้งขนาดใหญ่ในกรุง โรม สร้างในสมัยจักรพรรดิ์เวสปาเชียน (Emperor Vespasian ) แห่งอาณาจักรโรมันและสร้างเสร็จในสมัยของจักรพรรดิ ไตตัส ( Titus ) ในคริสต์ศตวรรษที่ 1

โคลอสเซียมมีลักษณะ เป็นอัฒจันทร์รูปวงกลมก่อด้วยหินทรายและอิฐวัดโดยรอบ ประมาณ527 เมตร สูง 57 เมตร จุคนได้ประมาณ 80,000 คน มีห้องสําหรับขังทาส นักโทษ และสัตว์ดุร้าย เช่น สิงโต เสือ

โดยจะให้กาสสู้กันเองจนกว่าจะเหลือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจึงจะ ได้รับอิสระภาพ หรือให้นักโทษสู้กับสิงโตที่หิวโชเนื่องจากถูก จีบอดอาหาร ในแต่ละปีมีนักโทษและทาสตายไม่ต่ำกว่า 100 คน

โคลอสเซียมถูกจัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางด้วย

#เรื่องทั่วไป #ความรู้รอบตัว #ฝากขั้นต่ำ100บาท

number
admin@numberssd.com