Weight Training ในเด็กไม่ได้ทำให้หยุดโต..แถมยังมีประโยชน์อีกด้วย

Weight Training ในเด็กไม่ได้ทำให้หยุดโต..แถมยังมีประโยชน์อีกด้วย

ทุกคนอาจเคยได้ยินว่า การฝึก weight training ในเด็กเป็นเรื่องต้องห้าม อันตราย และจะทำให้เด็กโตช้า แต่ในการศึกษาปัจจุบันพบว่าสามารถช่วยเสริมความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อ, ช่วยลดอัตราการเกิดการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และยังช่วยให้เด็กมีความมั่นใจในตัวเองและหันมาสนใจในการดูแลสุขภาพมากขึ้นด้วย ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ในระยะยาว

ความเสี่ยงที่เราเคยพูดกันอาจจะไม่ใช่ใรเรื่องของการฝึก แต่เป็นรายละเอียดของมันเช่น การจัดโปรแกรมที่หนักเกินไป, การฝึกหนักในรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ไม่ถูกต้องซ้ำๆ จนอาจเกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ Weight Training จึงอาจไม่ใช้ผู้ร้าย แต่จริงๆแล้วคือการบาดเจ็บนั้นเอง ที่อาจส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเด็ก แต่เราสามารถป้องกันได้ด้วย…

-การจัดโปรแกรมการฝึกให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน ในปริมาณและความหนักที่เหมาะสมกับวัย

-ฝึกให้มีการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย เน้นรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง

-ฝึกภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนที่มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจพัฒนาการทางร่างกายของเด็ก

-ทำให้ปลอดภัยและที่สำคัญ…ต้องให้เด็กๆสนุกกับการออกกำลังกาย

#เรื่องทั่วไป #ความรู้รอบตัว #Howto #เทคนิคต่างๆ #วิ่ง #ออกกำลังกาย #ดูแลสุขภาพ #หุ่นดี #ฝากเงินขั้นต่ำ100บาท

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก