Resistance Training for Youth Athletes

Resistance Training for Youth Athletes

นักกีฬาเด็กสามารถฝึกแบบแรงต้านได้นะครับไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงแต่อย่างใด เพียงแต่ต้องได้รับการ ดูแลและการฝึกอย่างเหมาะสมเท่านั้นสามารถเล่นได้ตั้งแต่อายุ 10 – 12 ปีขึ้นไป

จุดประสงค์ในการฝึกแบบแรงต้านในนักกีฬาเด็กนั้น คือ เน้นการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ถูกต้องในข้อต่อต่างๆการพัฒนาระบบประสาทสั่งการ และความแข็งแรงพื้นฐาน เพื่อให้เด็กสามารถพัฒนาสมรรถภาพทางการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

ท่าออกกำลังกาย เด็กๆ สามารถเล่นท่าฝึกได้แบบผู้ใหญ่เพียงแต่ใช้น้ำหนักที่เบากว่า ไม่เน้นการใช้ความพยายามสูงสุดเต็ม 100%(Maximum Effort) ไม่ว่าจะเป็นท่า Compound Exercise, Isolation Movement หรือแม้แต่ Olympic Weightlifting

สิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือเรื่องความปลอดภัยและความถูกต้อง เนื่องด้วยการฝึกนี้เป็นเหมือนการเรียนรู้การเคลื่อนไหวใหม่ๆ คล้ายๆกับการหัดคลาน หัดเดิน เด็กๆ ควรได้รับการดูแลจากโค้ชในระหว่างฝึก จำนวนโค้ชที่ต้องมีอย่างเหมาะสมต่อจำนวนนักกีฬา ก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณา เพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกท่าอย่างถูกต้องจริงๆเรียนรู้การเคลื่อนไหว ถูกต้อง ปลอดภัย
คือสิ่งที่นักกีฬาเด็กจะได้รับจาการฝึกแบบถูกต้องนะครับ

#เรื่องทั่วไป #ความรู้รอบตัว #Howto #เทคนิคต่างๆ #ฝากขั้นต่ำ100บาท

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก