คุณค่าของการกระทำเพื่อบ้านเมือง

คุณค่าของการกระทำเพื่อบ้านเมือง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การกระทำเพื่อบ้านเมือง

เมื่อมนุษย์คนหนึ่งมีความเชื่ออย่างไรและตัดสินใจก้าวเดินต่อไปตามความเชื่อของตนและกระทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องมีคุณค่าต่อประเทศชาติบ้านเมือง สิ่งที่พวกท่านได้ตัดสินใจทำในวันนั้นพวกท่านคงทราบว่าอาจจะส่งผลกับชีวิตในอนาคตอย่างเลวร้ายหรือรุนแรงตามมาในวันนี้แต่พวกท่านก็ยืนหยัดที่จะทำ

คุณค่าของการกระทำเพื่อบ้านเมือง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การกระทำเพื่อบ้านเมือง
คุณค่าของการกระทำเพื่อบ้านเมือง

กฎกติกาของสังคมหรือของบ้านเมืองถูกใช้เป็นบรรทัดฐานในการตัดสินความถูกผิด แต่กฎกติกาเหล่านั้นไม่สามารถทำลายคุณค่าของความเชื่อว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราคิดว่าดีงามและมีคุณค่าและคำตัดสินตามกฎกติกาเหล่านั้นก็ไม่สามารถบั่นทอนความภาคภูมิใจของเราได้

จงภูมิใจและเงยหน้าขึ้นมาท้าทายโลกอย่างองอาจเถิด ยังมีผู้คนอีกนับล้านที่เห็นคุณค่าของสิ่งที่พวกท่านได้ทำลงไปที่พร้อมที่จะยืนอยู่ข้างท่านและเป็นเพื่อนและให้กำลังใจพวกท่านเสมอ เพราะกฎหมายคือสิ่งที่จำเป็นของสังคมเพราะกฎหมายเป็นบรรทัดฐานของความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองที่ทุกคนเข้าใจได้

จงยอมรับกฎหมายและคำตัดสินตามกฎหมายแต่อย่าหมดกำลังใจ เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คุณค่าในสิ่งที่พวกท่านได้ทำลงไป ความกล้าหาญของพวกท่านจะได้รับการยกย่องเพราะพวกท่านได้ยืนหยัดอย่างมั่นคงที่จะรับคำตัดสินทางกฎหมายโดยไม่คิดหนีไปไหน ท่านได้พิสูจน์แล้วว่าท่านคือเสือไม่ใช่สุนัขที่หนีคำตัดสินตามกฎหมายไปเหมือนคนบางคน

คุณค่าของการกระทำเพื่อบ้านเมือง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การกระทำเพื่อบ้านเมือง
คุณค่าของการกระทำเพื่อบ้านเมือง

คุณค่าจากสิ่งที่พวกท่านได้ทำไว้ส่งผลต่อประเทศชาติมาถึงทุกวันนี้ ท่านได้ช่วยรักษาบ้านเมืองไว้ไม่ให้วอดวายด้วยฝีมือของคนชั่วในเวลานั้น เพราะถ้าไม่มีพวกท่านแล้วบ้านเมืองในทุกวันนี้จะเป็นเช่นไรก็ไม่อาจคาดการได้

แม้แต่คณะบุคคลที่กำลังเสวยอำนาจการบริหารประเทศอยู่ในขณะนี้ พวกเขาไม่อาจปฏิเสธได้ว่าพวกเข้าได้รับอานิสงค์จากการกระทำที่มีคุณค่าของท่าน สถานการณ์ในเวลานั้นมันร้ายแรงพอเพียงที่ทำให้พวกเขาตัดสินใจยึดอำนาจและได้บริหารบ้านเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งหากพวกเขาไม่ทำในเวลานั้นและปล่อยให้คนพวกนั้นย่ำยีบ้านเมืองของเราต่อไป ประเทศชาติบ้านเมืองของเราคงวิบัติแน่นอน

แม้ว่าข้าพเจ้าจะเป็นเพียงคนเล็กๆคนหนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการเดินทางอันยาวไกลในช่วงเวลานั้น แม้ว่ามันจะเหนื่อยแสนเหนื่อย เมื่อยล้าจนบางครั้งถึงกับล้มป่วย แต่สิ่งที่เข้าเจ้าได้ทำไปมันก็เทียบไม่ได้กับคุณค่าของความทุ่มเทและความเสียสละที่พวกท่านได้สร้างไว้ให้กับบ้านเมืองของเรา

คุณค่าของการกระทำเพื่อบ้านเมือง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การกระทำเพื่อบ้านเมือง
คุณค่าของการกระทำเพื่อบ้านเมือง

เวลาล่วงเลยมากว่าเจ็ดปีแล้วนับจากวันที่ข้าพเจ้ามีส่วนได้ร่วมเดินทางกับพวกท่านข้าพเจ้ารู้สึกสะเทือนใจในสิ่งที่พวกท่านได้รับจึงได้ร้อยเรียงบทความนี้ขึ้นเพื่อมอบให้กับคุณค่าต่อชาติบ้านเมืองที่พวกท่านได้กระทำเอาไว้ ขอให้พวกท่านรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและมีกำลังใจที่ดีและมีความพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปบนเส้นทางของกระบวนการยุติธรรม

เรือนจำนั้นกักขังได้เพียงกายแต่ไม่อาจกักขังคุณค่าทางจิตใจและอุดมคติในการที่จะรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสน์ กษัตริย์ อันเป็นสถาบันหลักของชาติที่พวกท่านมีอยู่เต็มเปี่ยมในใจ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าปณิธานนี้จะอยู่กับท่านตลอดไป

เครดิตภาพ ไทยโพสต์, ประชาไท, NVFCNH

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #การกระทำเพื่อบ้านเมือง

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก