“ชุดนักเรียน” เอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยเรา

“ชุดนักเรียน” เอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยเรา เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ เอกลักษณ์ชุดนักเรียนไทย

               จากกระแสต่าง ๆ ที่กลุ่มเด็กรุ่นใหม่บางส่วนออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกการแต่งชุดนักเรียนทำให้กลายเป็นความโด่งดังและยังคงมีการวิพากษ์วิจารณ์กันในหมู่ผู้คนในสังคมไทยกันมากมายออกมาเป็นสองด้านซึ่งเอาจริง ๆ การยกเลิกก็เหมือนดาบสองคม คือ คมด้านดีนั้นจะทำให้เด็กนักเรียนไม่ต้องเสียค่าชุดนักเรียนและเครื่องแบบอื่น ๆ ด้วยฐานะครอบครัวที่แตกต่างกัน

ส่วนคมด้านเสียก็คือ เมื่อเด็กสามารถแต่งชุดลำลองไปเรียนได้ก็จะอาจทำให้เด็กซึ่งบ้านมีฐานะยากจนใส่ชุดซ้ำ ๆ มาเรียนหรือเป็นชุดที่ถูกมองในทางลบจนอาจถูกบูลลี่ได้ ซึ่งหากไม่ยกเลิกก็จะทำให้เกิดความเสมอภาคกันไม่ต้องมีใครเหยียดการแต่งตัวของใครด้วยอยู่ในมาตรฐานสากลเดียวกัน วันนี้เราก็จะมาขอพูดถึงเอกลักษณ์ที่บ่งบอกความเป็นไทยของ “ชุดนักเรียนรัฐบาล” ซึ่งควรค่าที่หลายคนจะรู้ไว้

“ชุดนักเรียน” เอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยเรา เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ เอกลักษณ์ชุดนักเรียนไทย
“ชุดนักเรียน” เอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยเรา

– เอกลักษณ์ในลักษณะของชุดนักเรียนไทย

               ชุดนักเรียนไทยมีเอกลักษณ์ในลักษณะของชุดนักเรียนหญิงที่มีด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ มัธยมศึกษาจะเสื้อคอกะลาสีและเสื้อคอโปโลซึ่งแตกต่างจากประเทศอื่นตรงที่แขนเสื้อจะเป็นแบบโป่งแขนตุ๊กตามีจีบรอบด้านสวยงามทำให้ดูอ่อนหวานและโดดเด่น ถ้ามัธยมต้นก็จะเพิ่มหูก็กระต่ายเข้ามาด้วยเพื่อความเป็นสากลแลดูน่ารักเป็นสัญลักษณ์ของเด็กที่โตขึ้นจากประถม และประถมศึกษาจะเป็นเสื้อโปโลแบบยาวคลุมถึงสะโพก

ส่วนกระโปรงก็เป็นจีบรอบด้านสีกรมท่าตัดเข้ากับเสื้อสีขาวได้เป็นอย่างดีทำให้ชุดนักเรียนไทยมีความเรียบร้อยที่ไม่เหมือนประเทศใดในตัว จนถึงขั้นที่ชาวต่างชาติยังอยากชุดนักเรียนไทยด้วยเลย

– เอกลักษณ์ในระเบียบการแต่งกายชุดนักเรียนไทย

               ตามระเบียบของการศึกษาไทย การแต่งชุดนักเรียนมีการออกระเบียบเพื่อให้การแต่งกายเป็นไปอย่างเรียบร้อยบ่งบอกการเป็นผู้รู้สไตล์ไทยทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี โดยกระโปรงต้องไม่สูงเหนือเข่า และขณะเดียวกันก็ต้องไม่ยาวเกินเข่าไปมากด้วย ส่วนผู้ชายก็ต้องใส่กางเกงที่ไม่สูงเกินไปและไม่เปรอะเปื้อนสิ่งต่าง ๆ เมื่อมาโรงเรียนด้วยเช่นกัน ที่สำคัญคือ เสื้อของทุกคนต้องอยู่ในกระโปรงหรือกางเกงทับด้วยเข็มขัดเพื่อป้องกันไม่ให้เสื้อออกมาได้

จึงกลายเป็นเอกลักษณ์ในระเบียบของการแต่งชุดนักเรียนไทยที่แสดงถึงความเคร่งครัดและการให้ความสำคัญของระเบียบที่ทั่วโลกต่างยอมรับ ขนาดประเทศญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าพัฒนาไปไกลมาก นักเรียนหญิงหลายคนยังมีการแต่งกายด้วยกระโปรงสั้นเหนือเข่าเลย

“ชุดนักเรียน” เอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยเรา เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ เอกลักษณ์ชุดนักเรียนไทย
“ชุดนักเรียน” เอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยเรา

– เอกลักษณ์ในความคงเส้นคงวาของชุดนักเรียนไทย

               ในต่างประเทศ ชุดนักเรียนของแต่ละประเทศมักจะมีการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมต่าง ๆ หรือตามวาระ เช่น กิจกรรมพลศึกษาต้องเปลี่ยนจากชุดนักเรียนเป็นชุดพลศึกษา ,ฤดูหนาวต้องเปลี่ยนชุดนักเรียนเป็นอีกแบบซึ่งพบมากสุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น แต่เมื่อคุณได้รับสิทธิ์ให้ใส่ชุดนักเรียนไทยได้ก็ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนชุดตามวาระต่าง ๆ บ่อยในหนึ่งปีมากมายจนเกิดความสับสนและเสียค่าใช้จ่ายเยอะ เพราะชุดนักเรียนสามารถใส่ได้ในทุกโอกาสสำคัญและทุกสถานที่สำคัญ หากมีวิชาพลศึกษาในวันนั้นก็จะใส่ชุดพลศึกษาตลอดทั้งวัน ไม่ต้องเปลี่ยนกลางคันที่โรงเรียนให้เสียเวลา

รูปภาพประกอบ promotions.co.th

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #เอกลักษณ์ชุดนักเรียนไทย

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก