โทษของการขาดการออกกําลังกายในวัยหนุ่มสาว คนวัยหนุ่มสาวที่ขาดการออกกําลังกาย

โทษของการขาดการออกกําลังกายในวัยหนุ่มสาว คนวัยหนุ่มสาวที่ขาดการออกกําลังกาย

1 ผู้ที่ขาดการออกกําลังกายมาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากมีผลเสียของการขาดการ ออกกําลังกายในวัยเด็ก โดยเฉพาะในด้านรูปร่าง ทรวดทรง และสมรรถภาพทางกาย ผลเสียเหล่านี้ ยิ่งมีเพิ่มมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน จะเริ่มเกิดการเสื่อมในด้านรูปร่างและหน้าที่การทํางานของ
อวัยวะภายในหลายระบบจนสามารถแสดงอาการคล้ายเป็นไรคที่มีพยาธิสภาพได้ เช่น อาการ หอบเหนื่อย ใจสัน เมื่อใช้แรงกายเพียงเล็กน้อย คล้ายกับผู้เป็นโรคหัวใจหรือโรคปอด

2 ผู้ที่เคยออกกําลังกายเป็นประจํามาก่อน แต่มาหยุดในวัยหนุ่มสาว ไม่มีผลเสีย ของการขาดการออกกําลังกายในวัยเด็กการเจริญเติบโตไม่มีข้อขัดข้องมาก่อน แต่รูปร่าง ทรวดทรงอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้มาก ถ้าหากขาดการออกกําลังกายในวัยนี้ เนื่องจากการมี กล้ามเนื้อน้อยลงและการสะสมไขมันมากขึ้น (ผู้ที่ออกกําลังกายเป็นประจําจะรับประทานอาหาร มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ออกกําลังกาย แต่เมื่อหยุดออกกําลังกายเป็นประจําแล้วยังคงรับประทานอาหาร เท่าเดิม จะทําให้มีอาหารส่วนเกินที่สะสมไว้ในสภาพไขมัน)

ในด้านสมรรถภาพทางกาย ด้านต่าง ๆ จะลดต่ําลงอย่างรวดเร็ว แต่ได้เปรียบกว่าพวกที่ 1 ในการที่จะสามารถฝึกให้สมรรถภาพกลับคืนได้ในเวลาอันสั้น การมีสมรรถภาพทางกายต่ํา ประกอบกับการมีสุขภาพไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร จะมี ผลเสียทางด้านสังคม จิตใจ และบุคลิกภาพทําให้กระทบกระเทือนต่อการศึกษา หรือการประกอบอาชีพ

#วิ่ง #ออกกำลังกาย #ดูแลสุขภาพ #หุ่นดี #เติมเงินขั้นต่ำ200บาท

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก