ชีวิตที่พอเพียง

ชีวิตที่พอเพียง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ชีวิตที่พอเพียง

         วันนี้ขออนุญาตแบ่งปันประสบการณ์ในชีวิตของตัวเองโดยเฉพาะมุมมองของคำว่า ชีวิตที่พอเพียง ปัจจุบันวิถีชีวิตแบบนี้คือหนทางที่ทำให้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ภายหลังวิกฤตหลายอย่างที่เกิดขึ้น ในอดีตย้อนหลังไปยี่สิบกว่าปีด้วยหน้าที่การงานในระดับผู้บริหารในบริษัททางด้านโทรคมนาคมแห่งหนึ่งและเงินเดือนที่สูง ทำให้ใช้ชีวิตตามกระแสสังคมในเวลานั้นที่ให้ความสำคัญกับทรัพย์สินเงินทองและตำแหน่งหน้าที่เพื่อยกระดับสถานะทางสังคมของตัวเอง

ชีวิตที่พอเพียง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ชีวิตที่พอเพียง
ชีวิตที่พอเพียง

การใช้ชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยจนเคยชินและประมาทกับการใช้ชีวิต โดยลืมนึกไปว่าชีวิตไม่มีอะไรที่ มั่นคงและแน่นอน ความจริงเคยได้ยินคำว่าชีวิตที่พอเพียงตามแนวทางของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อยู่เสมอ แต่ไม่เคยใส่ใจหรือนำมาปรับใช้กับชีวิตตัวเองและไม่เคยเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์ความเลวร้ายที่อาจจะเกิดขึ้น

ชีวิตที่พอเพียง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ชีวิตที่พอเพียง
ชีวิตที่พอเพียง

         แล้ววันนั้นมันก็มาถึงเมื่อบริษัทที่ดูภายนอกเหมือนมั่นคงแต่ความเป็นจริงเต็มไปด้วยหนี้สินและจำเป็นต้องปรับลดพนักงานลง ตัวเองจึงตัดสินใจสมัครเข้าโครงการเกษียณเพื่อที่อย่างน้อยจะมีโอกาสได้รับเงินชดเชยตามกฏหมายแรงงานก่อน ดีกว่าที่จะต้องไปตามฟ้องเอาภายหลังเพราะบริษัทไม่มีเงินจ่ายชดเชยให้พนักงาน แม้จะประสบวิกฤตในสภาพการทำงานก็ไม่เคยทบทวนเรื่องชีวิตที่พอเพียงเพื่อนำมาปรับใช้

เมื่อได้รับเงินก้อนจากบริษัทจึงตัดสินใจนำเงินก้อนนี้รวมกับเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อนำมาเปิดร้านอาหารและทำธุรกิจออกเงินกู้นอกระบบโดยอาศัยเครดิตเดิมสมัยที่ยังทำงานอยู่นำเงินจากสถาบันการเงินออกมาปล่อยกู้ กระแสเงินสดและผลกำไรที่ได้รับยิ่งทำให้เกิดความโลภจึงทำให้เกิดเล่ห์เหลี่ยมโดยใช้วิธีการนำเงินชำระคืนและหมุนเงินออกมาอีกโดยกินกำไรจากส่วนต่าง ที่หนักกว่านั้นถึงกับเอาบ้านไปจำนองต่อธนาคารเพื่อนำเงินออกมาทำกำไร

ในที่สุดฟองสบู่ในชีวิตก็แตกพร้อมกับการถูกโกงโดยคนข้างกายเชิดเงินจำนวนมากหนีไป สถานะที่เคยมั่นคงกับเงินจำนวนมากที่ผ่านมือกลับตกอยู่ในสถานะของบุคคลที่เป็นหนี้หลายล้านจนตัวเองต้องกลายเป็นโรคซึมเศร้า ตามมาด้วยการถูกฟ้องในคดีแพ่งหลายคดีจากสถาบันการเงินหลายแห่ง

ชีวิตที่พอเพียง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ชีวิตที่พอเพียง
ชีวิตที่พอเพียง

         ในที่สุดก็ถูกธนาคารยึดบ้านถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ทรัพย์สินที่พอมีเหลืออยู่บ้างก็ถูกอายัติหมด ตามมาด้วยการถูกฟ้องล้มละลายและถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลายในที่สุด จึงต้องหนีกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพฯเหมือนในอดีต และนำแนวทางการใช้ชีวิตที่พอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาพิจารณาทบทวนอย่างจริงจังและนำไปปฏิบัติใหม่

วิถีชีวิตแบบนี้คือทางรอดเดียวในปัจจุบัน พร้อมทั้งปล่อยวางจากความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมา ยอมรับความเป็นจริงของชีวิตและกลับมาเริ่มต้นทำงานที่สุจริตเพิ้อเลี้ยงชีวิตตัวเอง การเป็นคนจนอย่างทุกวันนี้และการใช้ชีวิตที่พอเพียงกลับทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีความสงบเย็นมากกว่าสมัยก่อนที่มีเงินมากแต่เหมือนถูกไฟเผาจิตใจอยู่ตลอดเวลา

เครดิตภาพ Learning Hub, สารรังสิต Online , edtguide

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #ชีวิตที่พอเพียง

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก