ยืดกล้ามเนื้อไม่ช่วยให้ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาจริงหรือ ไม่?

ยืดกล้ามเนื้อไม่ช่วยให้ลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาจริงหรือ ไม่?

งานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยประเภท systematic review เพื่อศึกษาแนวทางในการลดความเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา แนวทางนั้นประกอบไปด้วย ยืดกล้ามเนื้อ (stretching),ออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรง (Strength), ฝึกการรับรู้ข้อต่อ (Proprioception)

และเป็นการรวมแนวทางทั้งหมดนี้ประกอบไปด้วยงานวิจัยทั้งหมด 25 งานวิจัย ผู้เข้าร่วมงานวิจัยทั้งหมด 26,610คน มีการบาดเจ็บทั้งหมด 3,464 คน เป็นงานวิจัยที่ทำในผู้ใหญ่ 13 งาน
เด็กอีก 11 งาน และทำในทั้งสองช่วงอายุอีก 1 งาน

ผลปรากฎว่า ยืดกล้ามเนื้อสามารถลดอาการบาดเจ็บได้เพียง 4% ในทางกลับกันคือ การออกกำลังกายเพิ่มความแข็งแรงสามารถลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บได้ ถึง 69% งานวิจัยนี้ค่อนข้างศึกษาออกมาเป็นภาพกว้างๆโดยเน้นไปที่ภาพรวมของการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บในแต่ละชนิดกีฬาก็แตกต่างกัน รวมไปถึงตำแหน่งที่เกิดจากการบาดเจ็บในการใช้วัดออกมาเป็น Outcome ก็แตกต่างกัน หรือผู้เข้าร่วมงานวิจัยที่รวบรวมมาจากหลายๆงานวิจัยเองก็มีทั้งทหาร,นักกีฬาอาชีพ หรือแม้แต่คนที่ออกกำลังกายเป็นงานอดิเรกเท่านั้น

คำแนะนำสำหรับเราคือ ถึงแม้ว่างานวิจัยนี้จะไม่ได้ มีความจำเพาะเจาะจงในแง่ของประเภทชนิดกีฬาหรือลงลึกไปถึงวิธีการออกกำลังกายอย่างไร หรือใช้วิธีการยืดอย่างไร แต่ภาพกว้างๆของงานวิจัยทำให้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังเพิ่มความแข็งแรงว่ามีประโยชน์ในแง่ของการลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ แต่ในแง่ของวิธีการนั้นอาจจะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับประเภทของกีฬานั้นๆด้วย

ถ้าอ้างอิงจากวิจัยนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้ยืดอีกต่อไปนะครับ เราควรพูดถึงการออกกำลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงกันมากกว่านี่ดีกว่าครับ

#เรื่องทั่วไป #ความรู้รอบตัว #Howto #เทคนิคต่างๆ #สมัครคาสิโน ขั้นต่ำ 50 บาท

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก