ธรรมเนียมปฏิบัติประจำของศาสนาที่ควรรู้

ธรรมเนียมปฏิบัติประจำของศาสนาที่ควรรู้ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ธรรมเนียมปฏิบัติประจำของศาสนา

               ทุกศาสนาต่างสอนให้มนุษย์เป็นคนดี มีความรักต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกด้วยกัน และระลึกถึงศาสดา รวมถึงคำสอนของศาสนาตัวเองเสมอ ในที่นี่เราจะขอพูดถึงศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลามที่มีผู้คนจากทั่วโลกนับถือกันแพร่หลายซึ่งด้วยความที่มีคนนิยมนับถือกันมากจึงทำให้เราได้เห็นธรรมเนียมปฏิบัติประจำของแต่ละศาสนาที่มีความน่าสนใจด้วย ในเมื่อ 3 ศาสนานี้มีอยู่ทั่วเมืองไทยของเรา เราก็ควรที่จะเข้าใจถึงการปฏิบัติพิธีของศาสนา แม้ว่าตัวเองจะนับถือคนละศาสนาก็ตาม

ธรรมเนียมปฏิบัติประจำของศาสนาที่ควรรู้ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ธรรมเนียมปฏิบัติประจำของศาสนา
ธรรมเนียมปฏิบัติประจำของศาสนาที่ควรรู้

แต่เมื่อใดที่คุณได้เข้าเมืองตาหลิ่วก็ต้องหลิ่วตาตาม การรู้ถึงธรรมเนียมเขาจะทำให้เรารู้จักชีวิตของเขามากขึ้นและไม่รู้สึกว่าแปลกแยกเพราะคำว่า “ไม่รู้อะไรเลย”

– การทำบุญของศาสนาพุทธ

               ตามธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบทอดมาอย่างยาวนานของศาสนาพุทธ ทุกสัปดาห์จะมีวันพระ 1 วันซึ่งทุกวันพระ เราก็จะไปทำบุญตักบาตรและฟังเทศน์กันในตอนเช้า บางวัดก็จะทำบุญตั้งแต่ 7 – 8 โมง แต่บางวัดก็จะทำบุญกันตั้งแต่ 8 โมงเป็นต้นไปแล้วแต่การปฏิบัติ ในสมัยก่อนนั้น การไปทำบุญทุกวันพระจำเป็นต้องไปทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องหยุดงานช่วงเช้า ส่วนเด็กนักเรียนจะมีการหยุดการเรียนการสอนให้เพื่อที่เด็กจะได้ใช้เวลาในการทำบุญ ฟังธรรมจากพระสงฆ์อันเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรโรงเรียนไทยในการปลูกฝังเด็กให้รักในศาสนา แต่สมัยนี้การทำบุญในวันพระไม่มีกฎว่าต้องไปทุกคน หากใครสะดวกก็มาได้ แต่หากใครที่ติดภาระก็ให้มาทำบุญในวันสำคัญทางพุทธศาสนาได้

ธรรมเนียมปฏิบัติประจำของศาสนาที่ควรรู้ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ธรรมเนียมปฏิบัติประจำของศาสนา
ธรรมเนียมปฏิบัติประจำของศาสนาที่ควรรู้

– การเข้าโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ของศาสนาคริสต์

               ชาวคริสต์ทุกคนจะต้องเข้าทำพิธีมิสซาโดยการสวดมนต์ เปิดหนังสือเพลงร้องถึงพระผู้เป็นเจ้า และมีให้เรายืน นั่ง หรือคุกเข่าในโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ เพราะตามประวัติความเป็นมาแล้ว วันอาทิตย์หรือวันที่ 7 ของทุกสัปดาห์เป็นวันที่พระเจ้าให้มนุษย์เข้ามานมัสการพระเจ้าเพื่อรับพรและกำลังในการใช้ชีวิตได้ ด้วยพระองค์จะทรงหยุดพักหลังจากการสร้างโลกมา 6 วัน

ธรรมเนียมปฏิบัติประจำของศาสนาที่ควรรู้ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ธรรมเนียมปฏิบัติประจำของศาสนา
ธรรมเนียมปฏิบัติประจำของศาสนาที่ควรรู้

– การละหมาดทุกวันของศาสนาอิสลาม

ในศาสนาอิสลามที่เคร่งครัดได้ตั้งกฎไว้ว่าทุกคนต้องทำการละหมาดทุกวัน วันละ 5 เวลา ดังนี้

1. ละหมาดศุบหฺ      มี 2 ร็อกอะฮฺ     เริ่มตั้งแต่ฟ้าสางจนถึงก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น

2. ละหมาด ซุฮฺริ      มี 4 ร็อกอะฮฺ     เริ่มตั้งแต่ดวงตะวันคล้อยจนเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใดทอดยาวออกไปเท่าตัว

3. ละหมาดอัศรฺ       มี 4 ร็อกอะฮฺ     เริ่มตั้งแต่เมื่อเงาของสิ่งหนึ่งสิ่งใด ยาวกว่าเท่าตัวของมันเอง จนถึงดวงอาทิตย์ตกดิน

4. ละหมาดมักริบ     มี 3 ร็อกอะฮฺ     เริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ตกดิน จนสิ้นแสงอาทิตย์ คือเวลาพลบค่ำ

5. ละหมาดอิชาอฺ      มี 4 ร็อกอะฮฺ    เริ่มตั้งแต่เวลาค่ำจนถึงก่อนฟ้าสาง

ในขั้นตอนการละหมาดจะเริ่มต้นด้วยตักบีร และจบลงด้วยสะลาม การละหมาดเป็นการสร้างเอกภาพอย่างหนึ่งของมุสลิม เมื่อละหมาดมุสลิมทั่วโลก หันหน้าไปทางกิบละฮฺ เพื่อเป็นการรับพรและแสดงความภักดีต่ออัลเลาะฮ์ การละหมาดต้องทำตรงต่อเวลาในทุกวันตามกฎ มีประโยชน์คือช่วยให้คุณระลึกถึงคำสอนของอัลเลาะฮ์ทุกเวลาขณะมีลมหายใจและการละหมาดยังช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายได้ด้วย

รูปภาพประกอบ : Pixabay

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #ธรรมเนียมปฏิบัติประจำของศาสนา

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก