บันทึกเหตุการณ์วันมหาวิปโยค

บันทึกเหตุการณ์วันมหาวิปโยค เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ วันมหาวิปโยค

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 คือวันที่ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของประชาธิปไตยไทย ขณะนั้นประเทศไทยอยู่ใต้การปกครองของรัฐบาลเผด็จการทหารโดยมีจอมพลถนอม กิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีและจอมพลประภาส จารุเสถียรเป็นรองนายกรัฐมนตรี ขณะนั้นประเทศไทยไม่มีรัฐธรรมนูญประชาชนไม่มีสิทธิ์แสดงออกทางประชาธิปไตยใดๆ

ในที่สุดเมื่อเกิดความกดดันจนถึงขีดสุดจึงเกิดเหตุการณ์ชุมนุมครั้งใหญ่ของประชาชนและมีการปราบปรามจากฝั่งรัฐบาลจนเป็นที่มาของคำว่าวันมหาวิปโยค

บันทึกเหตุการณ์วันมหาวิปโยค เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ วันมหาวิปโยค
บันทึกเหตุการณ์วันมหาวิปโยค

– ชนวนของเหตุการณ์วันมหาวิปโยค

ชนวนที่เป็นสาเหตุเริ่มต้นของเหตุการณ์วันมหาวิปโยค เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2516 คณะนายทหารและนักธุรกิจจำนวนหนึ่งรวมถึงดาราภาพยนตร์ ใช้เฮลิตอปเตอร์ของทหารเดินทางไปล่าสัตว์ที่ทุ่งใหญ่นเรศวร ขากลับจากการล่าสัตว์เกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม พบซากสัตว์หลายตัวโดยเฉพาะกระทิงในเฮลิคอปเตอร์ เหตุการณ์วันนั้นสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนอย่างมาก

นักศีกษากลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติจาก 4 มหาวิทยาลัยออกหนังสือชื่อ”บันทึกลับจากทุ่งใหญ่” ต่อมานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงกลุ่มหนึ่งออกหนังสือชื่อ”มหาวิทยาลัยที่ไม่มีคำตอบ”เพื่อประท้วงเหตุการณ์ในวันนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ถอนชื่อนักศึกษากลุ่มนี้ออกจากมหาวิทยาลัย ทำให้นักศึกษาและประชาชนทำการประท้วงนำไปสู่การชุมนุมใหญ่ในเวลาต่อมา มีการลงชื่อเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญ นายธีรยุทธ์ บุญมีนำคณะไปแจกใบปลิวเพื่อรณรงค์การเรียกร้องในครั้งนี้

บันทึกเหตุการณ์วันมหาวิปโยค เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ วันมหาวิปโยค
บันทึกเหตุการณ์วันมหาวิปโยค

ทางรัฐบาลสั่งจับกุมคณะผู้แจกใบปลิวจำนวน 13 คนทำให้นำไปสู่การนัดชุมนุมใหญ่ของนักศีกษาและประชาชนหลายแสนคนเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2516 เริ่มจากการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมีการเคลื่อนขบวนไปตามถนนราชดำเนินมุ่งสู่ลานพระบรมรูปทรงม้า รัฐบาลยอมปล่อยตัวผู้ถูกจับทั้ง 13 คนและรับปากว่าจะจัดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญประชาชนจึงเริ่มสลายตัว

– วันมหาวิปโยค

เช้าวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 นายเสกสรรค์ ประชาชนนำนักศึกษาและประชาชนกลุ่มหนึ่งมาที่หน้าพระราชว้งสวนจิตรเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัว รัฐบาลกลับสั่งการให้ตำรวจและทหารปราบปรามประชาชนบริเวณหน้าพระราชวังสวนจิตร ประชาชนบางส่วนหนีเข้ามาหลบภัยในสวนจิตรเพื่อพึ่งพระบารมีพระเจ้าอยู่หัว เมื่อทราบข่าวปราบปราม ประชาชนจำนวนมากออกมาร่วมชุมนุมอีกมากกว่าหนึ่งแสนคน เกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก

ภายหลังจอมพลถนอม จอมพลประภาสและพันเอกณรงค์ลาออกและหนีออกนอกประเทศ พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงแต่งตั้งนายสัญญา ธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรี เหตุการณ์วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสด้วยพระองค์เองว่าเป็น”วันมหาวิปโยค”

บันทึกเหตุการณ์วันมหาวิปโยค เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ วันมหาวิปโยค
บันทึกเหตุการณ์วันมหาวิปโยค

         วันเวลาล่วงมา 47 ปีเหตุการณ์วันมหาวิปโยคยังฝังอยู่ในความทรงจำของคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้น บางคนยังมีชีวิตบางคนก็จากโลกนี้ไปแล้ว คนที่มีชีวิตอยู่ยังสะเทือนใจไม่ลืมเลือน เหตุการณ์วันนั้นประเทศไทยเราได้รับบาดแผลและผลกระทบอย่างรุนแรงเกิดความเสียหายหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ การเมืองและความน่าเชื่อถือในสังคมโลก

เครดิตภาพจาก BBTV, Way Magazine และ The Standard

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #วันมหาวิปโยค

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก