ปรารถนาความจริงใจต้องเป็นผู้ให้ก่อน

ปรารถนาความจริงใจต้องเป็นผู้ให้ก่อน เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ต้องเป็นผู้ให้ก่อน

         มนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาจะได้รับความจริงใจจากเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แต่เขาจะต้องถามตนเองก่อนว่า เขามีความจริงใจให้แก่คนอื่นมากน้อยแค่ไหน คนที่คิดถึงแต่ผลประโยชน์ของตนโดยไม่เคยเป็นผู้ให้นั้น ยากนักที่จะได้รับความนับถือหรือความจริงใจจากคนอื่น คนแบบนี้มักชอบลงทุนน้อยแต่หวังผลตอบแทนสูงและมักจะตีราคาคนอื่นเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง

ปรารถนาความจริงใจต้องเป็นผู้ให้ก่อน เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ต้องเป็นผู้ให้ก่อน
ปรารถนาความจริงใจต้องเป็นผู้ให้ก่อน

แต่เมื่อใดที่พวกเขาไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้เป็นที่พอใจแล้ว คนเหล่านั้นก็จะกลายเป็นคนด้อยค่าในสายตาหมดความสำคัญที่จะต้องเอาอกเอาใจหรือให้ความช่วยเหลือต่อไป การเสแสร้งด้วยการแสดงออกทางเปลือกนอกไม่ว่าจะเป็นการเอาอกเอาใจหรือสรรเสริญเยินยอเป็นเพียงเล่ห์เหลี่ยมโดยปกติของคนแบบนี้และดูเหมือนจะเรื่องธรรมดาที่พบเห็นได้ทั่วไปโดยที่สังคมทุกวันนี้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นความผิดปกติหรือเป็นเรื่องที่ผิดแต่อย่างใด

         เราเคยถามตัวเองว่าเรามีความจริงใจต่อคนอื่นหรือเปล่าหรือเราแสวงหาความได้เปรียบและช่วงชิงโอกาสจากสถานภาพที่เรามีเหนือกว่าคนอื่นที่ด้อยกว่าเราหรือไม่ นี่อาจเป็นหนทางการต่อสู้ที่เราจำเป็นจะต้องแสดงบทบาทเหล่านี้ถ้าเราไม่อยากจะอยู่ในสังคมอย่างผู้แพ้หรือผู้ที่ไร้ความหมาย

แม้ว่าในส่วนลึกของจิตใจแล้วเราไม่อยากทำอย่างนี้เลย แต่เมื่อค่านิยมของสังคมวัตถุนิยมวัดความสำเร็จกันด้วยเงินตราและอำนาจรวมทั้งตำแหน่งหน้าที่ความมีหน้ามีตา ดังนั้น การที่ใครสักคนจะแสวงหาความจริงใจหรือพร้อมที่จะให้ความจริงใจต่อบุคคลอื่นจึงเป็นเรื่องยาก และไม่แปลกเลยที่คนบางคนไม่เคยได้รับความจริงใจจากใคร และบางคนไม่เคยให้  ความจริงใจแก่คนอื่นเลย

ปรารถนาความจริงใจต้องเป็นผู้ให้ก่อน เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ต้องเป็นผู้ให้ก่อน
ปรารถนาความจริงใจต้องเป็นผู้ให้ก่อน

         ความจริงใจจะเอามาใช้ในสังคมวัตถุนิยมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันอย่างไร ในความคิดของผู้เขียน ความจริงใจคือการเต็มใจที่จะเป็นผู้ให้ โดยไม่หวังผลตอบแทนและการเต็มใจที่จะเป็นผู้รับโดยไม่ต้องมีความคาดหวังว่าจะต้องได้อย่างที่เราต้องการ ความจริงใจต้องถูกแสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติจากจิตใจที่บริสุทธิจริงๆ แต่ดูเหมือนว่าความจริงใจในความหมายนี้แทบไม่มีทางที่จะนำมาใช้ในสังคมได้เลยเพราะเพราะทุกคนในสังคมไม่ใช่คนที่มีจิตใจบริสุทธิ์แบบนี้และเต็มไปด้วยความคาดหวังกับการกระทำของคน

         ผู้เขียนเองก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นคนมีความจริงใจอย่างเต็มเปี่ยมต่อผู้คนทุกคนแต่ก็เชื่อตัวเองว่าไม่เคยคิดที่จะเอาเปรียบใครและไม่เคยที่จะคิดใช้ใครเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ตัวเองบรรลุจุดประสงค์หรือสำเร็จผลตามที่ต้องการ แต่ผู้เขียนเลือกที่จะให้ความจริงใจเฉพาะกับคนที่เราเชื่อสนิทใจหรือเป็นคนที่เราวิเคราะห์แล้วว่าเขาหรือเธอคนนั้นสมควรที่จะได้รับความจริงใจจากเรา ในมุมกลับกันผู้เขียนก็เชื่อว่าคนๆ นั้นก็จะให้ความจริงใจกลับมาเช่นกัน

         สาเหตุที่ผู้เขียนมีท่าทีเช่นนี้คงจะเนื่องจากเคยมีบทเรียนชีวิตจากการที่เคยให้ความจริงใจกับคนที่ไม่มีความจริงใจตอบแทนโดยที่คนๆนั้นเคยเป็นคนข้างกายของตัวเองและคนๆนั้นก็ได้ทำความวิบัติความเสียหายกับให้แก่ชีวิตของเรา ดังนั้นผู้เขียนจึงเลือกที่จะให้ความหมายของความจริงใจว่าควรให้ความจริงใจกับคนที่ใช่สำหรับเราไม่ใช่ทุกคน แต่เราจะต้องไม่เอาเปรียบหรือทำร้ายใครแม้ว่าเราจะไม่ได้มีความจริงใจให้เขาเหล่านั้นเต็มที่

ปรารถนาความจริงใจต้องเป็นผู้ให้ก่อน เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ต้องเป็นผู้ให้ก่อน
ปรารถนาความจริงใจต้องเป็นผู้ให้ก่อน

โลกในชีวิตจริงนั้นมันไม่สวยงามเหมือนโลกในอุดมคติ ดังนั้น การมีความจริงใจต่อกันเป็นสิ่งที่สมควรที่คนในสังคมจะมีให้กัน แต่ต้องมีความระมัดระวังอย่าให้ตัวเองต้องตกเป็นเหยื่อหรือเป็นเครื่องมือของใคร เพราะสังคมทุกวันนี้แม้ว่ามันไม่ได้เลวร้ายไปเสียทั้งหมดแต่มันก็เต็มไปด้วยอันตรายและความเลวร้ายที่แอบแฝงอยู่ในทุกๆพื้นที่ อย่างไรก็ตามผู้เขียนก็ยังหวังว่าสังคมนี้ยังให้ความสำคัญกับคำว่าความจริงใจอยู่ อย่างน้อยก็ขอให้มันมีอยู่บ้างมากน้อยตามระดับความสามารถและความพร้อมที่จะมีให้แก่กันของแต่ละบุคคล เพราะแต่ละคนก็มีพื้นฐานชีวิตที่แตกต่างและให้ความหมายของคำว่าความจริงใจต่างกัน

เครดิตภาพ Bohatto, Pinterest, Men Enterprise

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #ต้องเป็นผู้ให้ก่อน

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก