เริ่มงานที่องค์การโทรศัพท์

เริ่มงานที่องค์การโทรศัพท์ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ งานที่องค์การโทรศัพท์

         เมื่อเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดังนั้นผู้เขียนจึงได้ไปสมัครงานเอาไว้หลายแห่งทั้งหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชน ในที่สุดผู้เขียนก็ได้รับการจ้างจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยให้เข้าทำงานในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ ด้วยเงินเดือนเริ่มต้นรวมกับค่าครองชีพประมาณ 4,600 บาท ผู้เขียนได้เริ่มทำงานครั้งแรกด้วยการเป็นพนักงานองค์การโทรศัพท์ด้วยความดีใจ

เริ่มงานที่องค์การโทรศัพท์ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ งานที่องค์การโทรศัพท์
เริ่มงานที่องค์การโทรศัพท์

         สถานที่ทำงานครั้งแรกของผู้เขียนคือศูนย์โทรคมนาคมขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่บนถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย อยู่ฝั่งตรงข้ามคลองผดุงกรุงเกษม ผู้เขียนขึ้นรถเมล์สาย 8 มาจากบ้าน ซอยโชคชัย 4 ถนนลาดพร้าว ลงรถเมล์ที่บ้านสภาสตรีแห่งชาติตรงข้ามโรงพยาบาลมิชชั่น และเดินผ่านโรงภาพยนตร์ปารีสและแอมบาสเดอร์ ซึ่งตอนนั้นยังฉายภาพยนตร์อยู่ทั้งสองโรง ปัจจุบันกลายเป็นตลาดสดไปแล้ว และเดินเลียบคลองผดุงกรุงเกษมมาสัก 150 เมตรก็มาถึงศูนย์โทรคมนาคม โดยผู้เขียนทำงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดพิมพ์บิลและทำระบบงานต่างๆทางด้านธุรกิจขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

         ในเวลานั้นระบบคอมพิวเตอร์ทางด้านการค้าขององค์การโทรศัพท์ยังเป็นคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม (Mainframe Computer) ของไอบีเอ็มที่องค์การโทรศัพท์เช่าใช้งานจากบริษัทชินวัตรคอมพิวเตอร์ ห้องเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ชั้นล่างของอาคารเป็นห้องขนาดใหญ่ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับระบบเครือข่าย ภายในห้องติดเครื่องปรับอากาศเพื่อทำความเย็นหล่อเลี้ยงให้กับระบบคอมพิวเตอร์ตลอด 24 ชั่วโมง ชั้นบนของศูนย์โทรคมนาคมเป็นที่ตั้งของชุมสายโทรศัพท์กรุงเกษม ข้างศูนย์โทรคมนาคมจะมีซอยเล็กๆที่สามารถเดินไปออกถนนหลานหลวงติดกับสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เริ่มงานที่องค์การโทรศัพท์ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ งานที่องค์การโทรศัพท์
เริ่มงานที่องค์การโทรศัพท์

         ศูนย์โทรคมนาคมกรุงเกษมขององค์การโทรศัพท์นั้นอยู่ไม่ไกลจากตลาดนางเลิ้ง ตลาดโบราณแห่งหนึ่งของ กรุงรัตนโกสินทร์ ในตลาดนางเลิ้งมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเอาของมาขายเต็มไปหมดทั้งอาหารสด ผักผลไม้ ขนมต่างๆ สมัยนั้นเวลากลางวันจะมีบรรดาข้าราชการและพนักงานบริษัทมากินอาหารกลางวันกันเนื่องแน่น ในตลาดมีร้านขายอาหารอร่อยหลายร้านที่ผู้เขียนเป็นลูกค้าประจำคือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดและร้านข้าวขาหมูที่อยู่ข้างนอกตลาด ในตลาดมีโรงภาพยนตร์เก่าแก่ที่ตอนนั้นยังเปิดฉายภาพยนตร์อยู่ ชื่อศาลาเฉลิมธานี ตอนเย็นหลังเลิกงานผู้เขียนมักจะมีสันทนาการด้วยการเล่นหมากรุกกับเพื่อนๆ ที่ทำงานก่อนจะโดยสารรถเมล์กลับบ้าน

         การทำงานในองค์การโทรศัพท์ทำให้ผู้เขียนได้มีโอกาสเรียนรู้และได้เห็นพัฒนาการของระบบโครงข่ายและบริการต่างๆ ทางด้านการสื่อสารและการโทรคมนาคมของประเทศและเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่ผู้เขียนนำไปใช้ในการทำงานที่อื่นในโอกาสต่อมารวมทั้งมีโอกาสได้รับทุนขององค์การสหประชาชาติไปเรียนในหลักสูตรสั้นๆประมาณ 3 เดือนที่ประเทศจีนและได้เข้ารับการสัมมนาต่างๆมากมาย

         องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2497 เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดของกระทรวงคมนาคม ทำหน้าที่ให้บริการโทรศัพท์และบริการสื่อสารทั้งในประเทศและประเทศข้างเคียงแต่เดิมคือกองช่างโทรศัพท์สังกัดกรมไปรษณีย์โทรเลข ปี พ.ศ. 2528 ที่ผู้เขียนเข้าทำงานการให้บริการโทรศัพท์ในประเทศไทยทั่วประเทศนั้นยังอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การโทรศัพท์เพียงรายเดียวเรียกง่ายๆ ว่าเป็นธุรกิจแบบผูกขาด

         สมัยนั้นประเทศไทยยังไม่มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ ปีนั้นระบบโทรศัพท์ในประเทศไทยยังเป็นระบบอัตโนมัติแบบอนาล็อกที่เรียกว่าระบบครอสบาร์ซึ่งเป็นระบบโทรศัพท์แบบหมุน โดยระบบชุมสายอัตโนมัติแบบดิจิตอลที่เรียกว่าระบบเอสพีซีซึ่งเป็นระบบโทรศัพท์แบบใหม่นั้นเพิ่งจะนำมาให้บริการที่ชุมสายภูเก็ตเพียงแห่งเดียว ต่อมาจึงค่อยๆทยอยเปลี่ยนระบบชุมสายครอสบาร์มาเป็นชุมสายระบบเอสพีซีทั้งหมดในปี พ.ศ. 2540

เริ่มงานที่องค์การโทรศัพท์ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ งานที่องค์การโทรศัพท์
เริ่มงานที่องค์การโทรศัพท์

         ปี พ.ศ. 2529 องค์การโทรศัพท์เปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบแรกในประเทศคือระบบเอ็นเอ็มทีที่ระบบ 470 MHz และปรับปรุงบริการสอบถามเลขหมายโทรศัพท์ 13 และ 183 จากการใช้พนักงานเปิดสมุดโทรศัพท์มาใช้ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบซีดาสโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีในการค้นหาข้อมูล

ผู้เขียนทำงานอยู่ที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ถึง พ.ศ.2535 ตลอดเวลากว่า 7 ปีที่ทำงานที่องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข  แม้จะมีรายได้ไม่มากแต่ก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร เพราะเป็นคนโสดและยังพักอาศัยอยู่กับครอบครัวโดยไม่ต้องรับผิดชอบอะไร หลังจากนั้นผู้เขียนได้เข้าทำงานในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งประมาณ 3 เดือนและลาออกมาเป็นวิทยากรสอนพิเศษ

         ต่อมา ปี พ.ศ. 2536 ผู้เขียนได้เข้าทำงานที่บริษัทที่ได้สัมปทานสร้างระบบโทรศัพท์ 1 ล้านเลขหมายในต่างจังหวัดจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยซึ่งได้แปรสภาพเป็นบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ.2545

เครดิตภาพ Siamrath, Totacademy, Tothispeed

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #งานที่องค์การโทรศัพท์

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก