รุ่งอรุณแห่งความสุขที่สุโขทัย

รุ่งอรุณแห่งความสุขที่สุโขทัย เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ เมืองสุโขทัย

สุโขทัยมีความหมายว่ารุ่งอรุณแห่งความสุข ในอดีตสุโขทัยเป็นอาณาจักรใหญ่ที่เชื่อกันว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของประเทศไทย แต่ต่อมาอาณาจักรสุโขทัยเริ่มเสื่อมลงจนตกอยู่ใต้อำนาจของอยุธยา ในเมื่อเกือบสามสิบปีก่อนผู้เขียนเคยมาทำงานที่พิษณุโลกพอมีเวลาว่างวันหยุดมักจะขับรถมาสุโขทัย

รุ่งอรุณแห่งความสุขที่สุโขทัย เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ เมืองสุโขทัย
รุ่งอรุณแห่งความสุขที่สุโขทัย

ในตอนนั้นตัวเมืองสุโขทัยยังเล็กและเป็นเส้นทางผ่านไปยังจังหวัดตาก ถนนจากพิษณุโลกมาสุโขทัยยังเป็นถนนสองเลน ปัจจุบันพัฒนาเป็นถนนสี่เลนแล้วและมีถนนเลี่ยงเมืองตรงไปตากโดยไม่ต้องผ่านเข้าเมือง เวลามาสุโขทัยผู้เขียนมักจะไปเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์และไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ต่อมาผู้เขียนมีเหตุที่ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยถึงหกปี จึงมีความคุ้นเคยกับสถานที่เที่ยวที่น่าสนใจและมีความสำคัญของจังหวัดสุโขทัยจึงขอพาท่านไปเที่ยวที่สถานที่ต่อไปนี้

– อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและศรีสัชนาลัย

สถานที่เที่ยวแห่งแรกคืออุทยานประวัติศาสตร์ที่อยู่ที่ตำบลเมืองเก่า อยู่ห่างตัวจังหวัดสุโขทัยไปทางจังหวัดตากประมาณ 10 กิโลเมตร อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอยู่ในกลุ่มของมรดกโลกทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก้ ร่วมกับ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยและอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

เมื่อไปถึงควรจะไปสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชก่อน แล้วค่อยๆขับรถเที่ยวหรือขี่จักรยานเที่ยวภายในกำแพงเมือง มีโบราณสถานที่สำคัญคือ วัดมหาธาตุ วัดศรีสวาย วัดสระศรี วัดตระพังเงิน วัดตระพังทอง ส่วนโบราณสถานที่อยู่นอกกำแพงเมืองทั้งสี่ทิศ วัดพระพายหลวง วัดเชตุพน วัดช้างล้อม วัดตระพังทองหลาง วัดสะพานหิน

และวัดศรีชุมที่มีองค์พระประประทานใหญ่คือพระอัจนะต่อจากนั้นให้แวะไปชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหงซึ่งเป็นสถานที่แสดงศิลปวัตถุจำนวนมาก ทุกปีในเดือนพฤศจิกายนจะมีงานเทศกาลลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ

ในตัวจังหวัดสุโขทัยขอให้ท่านไปสักการะศาลพระแม่ย่าที่เป็นเทวรูปหินที่เชื่อกันว่าคือพระนางเสืองพระมารดาของพ่อขุนรามคำแหง หลังจากนั้นให้ท่านขับรถออกจากสุโขทัยผ่านอำเภอสวรรคโลกตรงไปทางอำเภอศรีสัชนาลัยเป็นระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตรท่านจะไปถึงอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย

ซึ่งมีโบราณสถานมากกว่า 40 ที่ เช่น วัดช้างล้อม วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดเขาพนมเพลิง วัดนางพญา และวัดที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์คือวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเมืองเชลียงที่อยู่ห่างออกไปจากกำแพงอุทยานประมาณ 2 กิโลเมตร อย่าลืมแวะศูนย์ศึกษาและอนุรักษ์เตาสังคโลกที่อยู่ใก้ลกัน

สุโขทัยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามคืออุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย ภายในอุทยานมีบ้านพักรับรองของกรมอุทยานแห่งชาติหรือท่านจะกางเต้นท์พักก็ได้ ภายในอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัยมีความสวยงามกว้างขวางมีลำธารและสะพาน มีสนามหญ้ากว้างที่ได้รับการดูแลอย่างดี

จังหวัดสุโขทัยยังมีเขาหลวงหรืออุทยานแห่งชาติรามคำแหงซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดและถูกกล่าวถึงในศิลาจารึกหลักที่ 1 เขาหลวงอยู่ในเขตอำเภอคีรีมาศ มีทิวทัศน์ที่สวยงามมาก เมื่อมองลงมาจากบนเขาสามารถมองเห็นไกลไปถึงตัวเมืองพิษณุโลก ทุกปีจะมีเทศกาลเดินขึ้นเขาหลวงมีนักท่องเที่ยวมาเดินขึ้นเขากันมาก สุโขทัยยังมีสถานที่น่าเที่ยวอีกหลายแห่งที่ท่านจะประทับใจเมื่อได้ไปเยือน

เครดิตภาพ Post Today, Skyscanner, Thai-Tour

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #เมืองสุโขทัย

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก