เมื่อ CIA ไม่ได้มีแค่ในภาพยนตร์ แต่ชีวิตจริงมันยังมีอยู่ตอนนี้

เมื่อ CIA ไม่ได้มีแค่ในภาพยนตร์ แต่ชีวิตจริงมันยังมีอยู่ตอนนี้ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ รู้จักกับCIA

ความหมายของ “องค์กร C.I.A” คืออะไร

เมื่อ CIA ไม่ได้มีแค่ในภาพยนตร์ แต่ชีวิตจริงมันยังมีอยู่ตอนนี้ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ รู้จักกับCIA
เมื่อ CIA ไม่ได้มีแค่ในภาพยนตร์ แต่ชีวิตจริงมันยังมีอยู่ตอนนี้

               องค์กรลับราชการลับหรือ องค์กร C.I.A (The Central Intelligence Agency) เป็นองค์กรที่รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา โดย องค์กร C.I.A ได้สถาปนาขึ้นเมื่อปี 1947 ซึ่งองค์กร C.I.Aมีหน้าที่แสวงหาข่าวสาร ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและนอกประเทศ เสนอกับประธานาธิบดี ที่เหมือนเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหาร และรัฐสภา โดยจะนำข่าวองค์กร C.I.Aใช้ประกอบการวางนโยบายต่างประเทศ แน่นอนว่า องค์กร C.I.Aไม่ได้มีเพียงแค่ในภาพยนตร์หรือซีรีส์อย่างเดียว

เมื่อ CIA ไม่ได้มีแค่ในภาพยนตร์ แต่ชีวิตจริงมันยังมีอยู่ตอนนี้ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ รู้จักกับCIA
เมื่อ CIA ไม่ได้มีแค่ในภาพยนตร์ แต่ชีวิตจริงมันยังมีอยู่ตอนนี้

อะไรบ้างที่ “องค์กร C.I.A” มีจุดยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจ

               ก่อนหน้านี้ที่องค์กร C.I.Aจะก่อตั้งในปี 1947 โดยปกติงานราชการลับในต่างประเทศจะเป็นหน้าที่ของ OSS (Office Of Strategic Service) จัดขึ้นระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ปี 1942 โดยพลตรี วิลเลียม ไอ.โดโนแวน (William I. Donovan) เป็นหัวหน้า ดำเนินการมาจนถึงเดือนตุลาคมปี 1945 ก็ถูกยุบไป

ซึ่งยุทธศาสตร์ของ OSS นั้นทำหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ข่าวสารทางยุทธศาสตร์ ติดต่อกับแนวหลังของศัตรู นายกฯ อังกฤษในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 วินสตัน เชอร์ชิล (Winston Churchill) ชอบใช้แผนที่ OSS มากกว่าแผนที่ที่ประเทศอังกฤษทำเองเสียอีก และหน่วย OSS จะต้องอาศัย พึ่งพาหน่วยข่าวกรองของจารชนอังกฤษส่วนใหญ่ สหรัฐอเมริกาเลยจัดตั้งองค์กร C.I.A เองโดยจะจัดตั้งกระทรวงกลาโหมในปี 1947 รวมกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศไว้ด้วยกัน จึงได้สถาปนาองค์กร C.I.Aขึ้น

โดยรับอาสาสมัครจาก OSS เข้าไว้เป็นเจ้าหน้าที่องค์กรภายในองค์กร C.I.Aเป็นจำนวนมาก คนภายนอกมองว่าองค์กร C.I.Aเป็นการกลับมาของหน่วย OSS นั่นเอง แต่ในปัจจุบันองค์กร C.I.Aยังมีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีหลายประเทศทั่วโลกที่ต้องแทรกแซงการทำงานในต่างประเทศเข้ามา และองค์กร C.I.Aกลายเป็นค่านิยมที่ใครๆ มองว่าสมาร์ท สวยหล่อดูดี มีทั้งช่ำชองการต่อสู้และไม่ช่ำชองการต่อสู้ แต่ในภาพยนตร์เราอาจจะติดภาพจำขององค์กร C.I.Aไปแล้วเช่นเดียวกัน

เมื่อ CIA ไม่ได้มีแค่ในภาพยนตร์ แต่ชีวิตจริงมันยังมีอยู่ตอนนี้ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ รู้จักกับCIA
เมื่อ CIA ไม่ได้มีแค่ในภาพยนตร์ แต่ชีวิตจริงมันยังมีอยู่ตอนนี้

การกล่าวถึง  “องค์กร C.I.A” มีอะไรบ้าง

               การกล่าวถึงองค์กร C.I.A ส่วนมากไม่เปิดเผยตัวตน แต่จะเปิดเผยเป็นลายลักษณ์อักษรขององค์กร C.I.A เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 1967 นิตยสารแรมพาร์ตส์ (Ramparts Magazine) ได้เปิดเผยองค์กร C.I.A และขอบข่ายการทำงานนี้อย่างกว้างขวาง ต่อมาสำนักพิมพ์ของเยอรมัน ได้พิมพ์หนังสือชื่อ “ใครเป็นใครใน C.I.A” (Who’s Who in the C.I.A) โดยพิงพ์รายชื่อเอเยนต์ขององค์กร C.I.Aจำนวน 6,000 คน ใน 120 ประเทศ ทำให้องค์กร C.I.Aเป็นที่รู้จัก แพร่หลาย กว้างขวางไปทั่วโลกอย่างมากขึ้น แม้แต่ภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาองค์กร C.I.A ก็มีการนำเรื่องราวมาใช้เสมอ

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #รู้จักกับCIA

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก