กำเนิดสีประจำวันทั้งเก้า มีความเชื่อมาจากอะไรบ้าง

กำเนิดสีประจำวันทั้งเก้า มีความเชื่อมาจากอะไรบ้าง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ สีประจำวัน

เมื่อ  “กำลังประจำวันของวันเกิด”  เป็นเรื่องปกติของมนุษย์

กำเนิดสีประจำวันทั้งเก้า มีความเชื่อมาจากอะไรบ้าง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ สีประจำวัน
กำเนิดสีประจำวันทั้งเก้า มีความเชื่อมาจากอะไรบ้าง

               กว่าจะเป็นกำลังประจำวันของวันเกิดนั่น เชื่อเรื่องเทพทั้ง 4 องค์เสด็จมาประชุมกัน ณ เชิงเขาพระสุเมรุ (พระอิศวร พระนารายณ์ พระพรหม และพระอุมา) สำแดงเทวฤทธิ์สร้างพลับพลาพิธี มีบัญชาให้หัสวิสัย กับสุนทรา โดยความหมายของ หัสวิสัย หรือพสุธา สุนทรา หรือวารี ทำหน้าที่พิจารณาสรรพสัตว์ที่ควรจะนำมาเนรมิตชุบขึ้นเป็น “เทวดานพเคราะห์” ตามกำลังประจำวันของวันเกิดนั่นเอง

“กำลังประจำวันของวันเกิด” มีอะไรบ้างที่น่าสนใจ

กำเนิดสีประจำวันทั้งเก้า มีความเชื่อมาจากอะไรบ้าง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ สีประจำวัน
กำเนิดสีประจำวันทั้งเก้า มีความเชื่อมาจากอะไรบ้าง

               ก่อนจะพูดถึงกำลังประจำวันของวันเกิด ขอเท้าความพสุธาและวารี นึกถึงบุตรทั้งสามที่ได้รับอกุศลกรรมไปเกิดเป็นราชสีห์ เป็นนางในตระกูลเศรษฐี และเป็นผีโขมด กับญาติวงศ์อีก 6 ไปเกิดเป็นคชสาร 1 มหิงสา 1 พยัคฆ์ 1 เป็นฤๅษีตนหนึ่ง เป็นนาค 1 เป็นโค 1 อยู่ในป่าหิมพานต์ โดยพสุธาและวารีตั้งจิตอธิษฐาน ดลใจให้บุตรทั้ง 3 ญาติวงศ์ทั้ง 6 มาอยู่ร่วมกันใกล้ๆ โรงพลับพลาพิธี โดยเทพทั้ง 4 มีบัญชาให้นำคนและสรรพสัตว์เพื่อเป็นกำลังประจำวันของวันเกิดได้ดังนี้

  • องค์พระอาทิตย์ เป็นราชสีห์ 6 ตัว กำลังประจำวันของวันเกิดเป็น 6 มีอาภรณ์สีแดง ทางทิศอีสาน และราชสีห์เป็นพาหนะขององค์พระอาทิตย์
  • องค์พระจันทร์ มาจากนางพรหมจารี 15 นางที่เป็นบุตรวงศ์วานกระทำเทวฤทธิ์ ห่อด้วยผ้าสีขาวนวล ทางทิศบูรพา กำลังประจำวันของวันเกิดเป็น 15 มีม้าเป็นพาหนะ
  • องค์พระอังคาร มาจากมหิงสา หรือกระบือ 8 ตัว ห่อด้วยผ้าสีชมพู ทางทิศอาคเนย์ กำลังประจำวันของวันเกิดเป็น 8 และทรงกระบือเป็นพาหนะ
  • องค์พระพุธ มาจากคชสารทั้ง 17 ห่อด้วยผ้าสีเขียวใบไม้ ชุบด้วยน้ำอมฤต ทางทิศทักษิณ กำลังประจำวันของวันเกิดเป็น 17 ทรงช้างเป็นพาหนะ
  • องค์พระพฤหัสบดี เป็นพระฤๅษี 19 ตน ห่อด้วยผ้าสีเหลือง มีกำลังประจำวันของวันเกิดเป็น 19 และอยู่ทางทิศประจิม ทรงกวางเป็นพาหนะ
  • องค์พระศุกร์ มาจากโค 21 ตัว ห่อด้วยผ้าสีน้ำเงิน อยู่ทางทิศอุดร กำลังประจำวันของวันเกิดเป็น 21 ทรงโคเป็นพาหนะ
  • องค์พระเสาร์ มาจากพยัคฆ์ 10 ตัว ห่อด้วยผ้าสีดำสนิท อยู่ที่ทิศหรดี กำลังประจำวันของวันเกิดเป็น 10 ทรงเสือเป็นพาหนะ
  • องค์พระราหู มาจากผีโขมด 12 หัวมาทำพิธี ห่อด้วยผ้าสีดำสลัว อยู่ที่ทิศพายัพ มีกำลังประจำวันของวันเกิดเป็น 12 ทรงครุฑเป็นพาหนะ
  • องค์พระเกตุ มาจากนาค 9 ตัว ห่อด้วยผ้าสีทอง มีกำลังประจำวันของวันเกิดเป็น 19 ทรงพญานาคเป็นพาหนะ ถือครองพระสมุทร
กำเนิดสีประจำวันทั้งเก้า มีความเชื่อมาจากอะไรบ้าง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ สีประจำวัน
กำเนิดสีประจำวันทั้งเก้า มีความเชื่อมาจากอะไรบ้าง

คุณมอง  “กำลังประจำวันของวันเกิด”  ในแง่ไหนบ้าง

               กำลังประจำวันของวันเกิดส่วนมากจะจำเป็นในช่วง 7 วันแรกเป็นหลักโดยอิงความเป็นสากลนิยมเป็นหลัก แต่ส่วนของพระราหูกับพระเกตุจะเป็นเทพประจำตัวมากกว่า โดยพระราหูจะเป็นกำลังประจำวันของวันเกิดของพุธกลางคืนเป็นหลัก และพระเกตุจะไม่มีวันแน่นอนเพราะกำลังประจำวันของวันเกิดจะอิงจากพญานาคและเป็นเทพแห่งสมุทรเป็นหลัก จะไม่ได้ระบุในวันที่อย่างเป็นทางการ แต่ก็สำคัญต่อความเชื่อคนไทยไม่ต่างกัน

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #สีประจำวัน

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก