การสอบคัดเลือกเป็นขุนนางของเกาหลีในอดีต ยากมั้ย ใครมีสิทธิ์บ้าง

การสอบคัดเลือกเป็นขุนนางของเกาหลีในอดีต ยากมั้ย ใครมีสิทธิ์บ้าง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การสอบคัดเลือกเป็นขุนนางของเกาหลี

               ในอดีตการเข้ารับราชการของเกาหลี ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ในการคัดคนที่มีความเก่งระดับหัวกะทิในเพื่อเข้ามาพัฒนาบ้านเมือง รวมถึงการต่อยอดด้านวรรณกรรมและการศึกษาให้ดำรงอยู่ต่อไปเรื่อย ๆ ชั่วลูกชั่วหลาน ซึ่งในการสอบคัดเลือกเป็นขุนนางของเกาหลีนั้น จะเป็นอย่างไรบ้างไปหาคำตอบพร้อมกัน

การสอบคัดเลือกเป็นขุนนางของเกาหลีในอดีต ยากมั้ย ใครมีสิทธิ์บ้าง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การสอบคัดเลือกเป็นขุนนางของเกาหลี
การสอบคัดเลือกเป็นขุนนางของเกาหลีในอดีต ยากมั้ย ใครมีสิทธิ์บ้าง

– การสอบเป็นขุนนางในหน้าประวัติศาสตร์เกาหลี

จากหน้าประวัติศาสตร์พบว่าการสอบคัดเลือกเป็นขุนนางของเกาหลีนั้นพบได้ทั่วไป เช่น ราชวงศ์โครยอ สมัยโซซอน เป็นต้น และถูกยกเลิกไปเนื่องจากถูกญี่ปุ่นเข้ามายึดครองประเทศ

ในช่วงต้นยุคชิลลา การสอบเข้ารับราชการแบบเก่านั้น เป็นการยากที่จะทำให้กษัตริย์จะดำรงรักษาอำนาจทางการเมืองเอาไว้ได้ ดังนั้นในช่วงปลายยุคนี้ ผู้คนจึงพยายามเสาะหาระบบการปกครองแบบใหม่ขึ้นมาแทน หรือเราเรียกกันในปัจจุบันว่า ระบอบเผด็จการ นั่นเอง

ปี ค.ศ. 520 แต่เพื่อประโยชน์ในการรวบความชาติให้เป็นบึกแผ่น และเกิดความถูกต้องตามกฎจริยธรรมที่เน้นให้เกิดความภักดีขึ้น แนวคิดแบบ ลัทธิขงจื๊อ จึงในเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และมีระบบตำแหน่งอย่างเป็นทางการจำนวน 17 ตำแหน่ง ควบคู่กับการใช้ระบบชั้นกระดูก

การสอบคัดเลือกเป็นขุนนางของเกาหลีในอดีต ยากมั้ย ใครมีสิทธิ์บ้าง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การสอบคัดเลือกเป็นขุนนางของเกาหลี
การสอบคัดเลือกเป็นขุนนางของเกาหลีในอดีต ยากมั้ย ใครมีสิทธิ์บ้าง

โดยในระบบชนชั้นของชิลลา แบ่งเป็น 1. ราชวงศ์ 2. ขุนนาง 3. ไพร่ เมื่อเทียบกับความสามารถจริง ๆ ภูมิหลังของแต่ละคนสำคัญมากกว่า ซึ่งต่อให้มีความรู้ขนาดไหน แต่มีฐานะด้อยกว่าก็ไม่อาจจะเข้าถึงตำแหน่งทางราชการได้เลย ในขณะเดียวกันผู้มีฐานะสูงกว่ามักมีความหย่อนยานไร้ความสามารถ เพราะรู้ว่าตัวเองต้องได้รับสืบทอดต่ำแหน่งอยู่แล้วนั่นเอง

ปี ค.ศ. 674 เป็นปีที่ 14 ของกษัตริย์มุนมูแห่งชิลลา ลูกหลานจากตระกูลใหญ่ ๆ ได้รับตำแหน่งขุนนางสูง ๆ ถึง 17 คน แสดงให้เห็นว่า พลเรือนธรรมดา ไม่มีโอกาสได้เข้ารับราชการรับใช้ประชาชนได้เลย  ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ตระกูลใหญ่ ๆ กุมอำนาจไว้แต่เพียงผู้เดียว จนกระทั่งในปีที่ 9 ของการปกครองโดยกษัตริย์ควังจง เป็นกษัตริย์ลำดับที่ 4 แห่งโครยอ ได้รับวัฒนธรรมมาจากจีนโดยตรงโดยจัดให้มีการจัดสอบขุนนางในตำแหน่งต่าง ๆ ต่อหน้าจักรพรรดิ เป็นครั้งแรก ซึ่งการสอบแบบนี้เอื้อให้ประชาชนคนธรรมดาได้มีสิทธิ์เข้ารับราชการมากขึ้น ลดทอนอำนาจของขุนนางเก่าแก่ให้เสื่อมถอยลงไปอีกด้วย

การสอบคัดเลือกเป็นขุนนางของเกาหลีในอดีต ยากมั้ย ใครมีสิทธิ์บ้าง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การสอบคัดเลือกเป็นขุนนางของเกาหลี
การสอบคัดเลือกเป็นขุนนางของเกาหลีในอดีต ยากมั้ย ใครมีสิทธิ์บ้าง

– กว่าจะได้เป็นขุนนางต้องผ่านอะไรบ้าง

               ในปี ค.ศ. 1004 ซึ่งเป็นปีที่ 7 ของกษัตริย์มูจง แห่งโครยอ มีระบบการสอบคัดเลือกเป็นขุนนางของเกาหลี ที่เรียกว่า Dongtang Supervisory Exam แบ่งออกเป็น 3 ครั้ง คือ ระดับต้น ระดับภูมิภาค และระดับเมืองหรือในระดับประเทศ นอกจากนี้ยังมีการสอบซ่อมอีกด้วย

               โดยข้อสอบส่วนใหญ่ เช่น บทกวี การเขียน ขับร้อง นโยบายทางการเมืองการปกครอง ธรรมะ การแพทย์ ภูมิศาสตร์ เป็นต้น รวมถึงด้านศิลปะการต่อสู้ เพื่อเป็นการคัดกรองผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงทักษะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมเพื่อให้ได้รับตำแหน่งทางทหารอีกด้วย โดยการสอบต่อหน้าจักรพรรดิจะมีขึ้นทุก ๆ 2 ปี จึงมีผู้คนกว่า 6,700 คนเดินทางมาจากทุกสารทิศเพื่อมาสอบหวังเข้ารับราชการให้ได้

               แม้ว่าทุกคนจะสามารถเข้าสอบได้ แต่ก็ไม่อาจเข้ารับราชการได้ทุกคน และคนบางกลุ่มยังไม่อาจเข้าถึงได้อีกด้วย เช่น ลูกชาวนาที่ไม่มีความรู้ด้านศิลปวิทยาการต่าง ๆ เป็นต้น ทำให้มีเพียงคนชั้นกลาง ผู้ที่ทำงานบางอาชีพ และการสมรู้ร่วมคิดกันระหว่างคนชั้นสูงและข้าราชการเกิดขึ้นในการสอบแต่ละครั้ง

            เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้คงจะพอรู้กันแล้วว่าการสอบคัดเลือกเป็นขุนนางของเกาหลีในอดีตมีความซับซ้อนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การสอบแต่ละครั้งผู้คนจะบ่มเพาะให้ลูกหลานอ่านหนังสือมาก ๆ เพื่อสอบให้ผ่านทั้ง 3 ครั้งให้ได้ รวมถึงเหล่าบัณฑิตที่สอบได้อันดับต้น ๆ ของปีก่อน ๆ จะรวมตัวกันในการประชุมประจำปี และก่อตั้งสมาคมหัวมังกร เพื่อต้อนรับบัณฑิตหน้าใหม่เข้ามาสอนนั่นเอง ซึ่งคล้ายกับสมาคมศิษย์เก่าในปัจจุบันนั่นเอง

เครดิตภาพ : creatrip.com / asiancastles.com / seoulnavi.com

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=1ZYTcO4skrI การแบ่งฝ่ายของขุนนางราชวงศ์โชซอน ตั้งแต่ก่อตั้งราชวงศ์จนถึงล่มสลาย(แบบละเอียด)

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #การสอบคัดเลือกเป็นขุนนางของเกาหลี

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก