ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ ประกอบด้วยดวงอาทิตย์ และ วัตถุอื่นๆที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เนื่องจากแรงโน้มถ่วง ได้แก่ดาวเคราะห์ 8 ดวงกับดวงจันทร์บริวารที่ค้นพบแล้ว 167 ดวง มีมวล 1.001 มวลสุริยะ ระยะห่างจากแถบไค50 AU มีจำนวนดาวฤกษ์ 1 ดวง และมีจำนวนดาวเคราะห์ 8 ดวงเป็นรู้จักดาวเคราะห์แต่ละดวงกันเลย

1. ดาวพุธ

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

ดาวพุธ เป็นดาวเคราะห์ขนาดเล็กมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4,879 กิโลเมตร และอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดหมุนรอบตัวเองในทิศทางเดียวกันกับการเคลื่อนที่รอบดวงจันทร์คือจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ 88 วัน ซึ่งยาวนานที่สุดในระบบสุริยะ

2. ดาวศุกร์

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

ดาวศุกร์ เป็นดาวเคราะห์หินมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12,140 กิโลเมตรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่ 2 มีขนาดใกล้เคียงกับโลกจึงได้ชื่อว่าเป็นฝาแฝดของโลก ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะ โดยมีอุณหภูมิ 480 องศาเซลเซียส เมื่อมองมาจากบนโลกแล้ว ดาวศุกร์มีแสงสว่างมากที่สุดรองจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์

 3. โลก

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

 โลก เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  12,756 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ที่ 3 ใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณ 365 วันและใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง 24 ชั่วโมงหรือ 1 วันเป็น ดาวเคราะห์สีน้ำเงินดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ เนื่องจากมีสภาพบรรยากาศ ที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

4. ดาวอังคาร

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

  ดาวอังคาร เป็นดาวเคราะห์สีแดงที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6,792 กิโลเมตรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ที่ 4 บริเวณน้ำแข็งขั้วโลกบนดาวอังคารมีภูเขาที่สูงที่สุดในระบบสุริยะคือภูเขาไฟโอลิมปัส มีดวงจันทร์บริวาร 2 ดวงคือโฟบอสและไดมอส

5. ดาวพฤหัสบดี

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

  ดาวพฤหัสบดี เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 142,980 กิโลเมตรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เวลาที่ 5 มีวงแหวนและมีความสว่างน้อยมาก สิ่งที่เด่นชัดบนดาวพฤหัสคือจุดแดงใหญ่ มีดวงจันทร์บริวารประมาณ 63 ดวงตาที่ 4 ดวงที่ใหญ่พอจะสังเกตได้ด้วยกล้องดูดาวขนาดเล็ก

6. ดาวเสาร์

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

 ดาวเสาร์ เป็นดาวเคราะห์ที่สามารถมองเห็นได้ เป็นสีเหลืองอ่อนมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 120,540 กิโลเมตร อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 6 วงแหวนของดาวเสาร์มี7ชั้นซึ่งประกอบด้วยวงเล็กๆซ้อนกันอยู่ อีกหลายพันวง มีดวงจันทร์บริวารประมาณ 60 ดวงโดยดวงจันทร์บริวารชื่อว่าไททันมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของดาวบริวารในระบบสุริยะ

7. ดาวยูเรนัส

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

  ดาวยูเรนัส เป็นดาวเคราะห์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 51,120 กิโลเมตร อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 7 มีวงแหวนเหมือนดาวเสาร์ใดมีความสว่างน้อยมากไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า

8. ดาวเนปจูน

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ
ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

  ดาวเนปจูน เป็นดาวเคราะห์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 49,530 กิโลเมตรอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 8 ซึ่งไกลที่สุดและยังได้ชื่อว่าเป็นดาวคู่แฝดของดาวยูเรนัสบนดาวเนปจูนเคยเกิดกระแสลมที่เร็วที่สุด โดยมีความเร็วมากกว่า 1,500 ไมล์ต่อชั่วโมงมีวงแหวน 4 วงแต่มีความสว่างไม่มากนัก

เครดิตรูปภาพ Geonoi, Faotballgeeza, Sciways, Sanook, Nso, Spaceth

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #เทคนิคต่างๆ #สาระน่าสนใจ #ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก