คลายข้อสงสัย 5 เรื่อง เกี่ยวกับราคาน้ำมันในไทย ที่หลายคนยังเข้าใจผิด

คลายข้อสงสัย 5 เรื่อง เกี่ยวกับราคาน้ำมันในไทย ที่หลายคนยังเข้าใจผิด เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้ทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ราคาน้ำมันในไทย

               ปัจจุบัน น้ำมัน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพลังงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำรงชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของผู้คนทั่วโลก เนื่องจากถูกนำไปใช้ประโยชน์ต่าง ๆ มากมาย ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป เมื่อเกิดวิกฤตราคาเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงย่อมมีผลกระทบเป็นอย่างมากกับภาพรวมในทุกมิติทั่วประเทศ

คลายข้อสงสัย 5 เรื่อง เกี่ยวกับราคาน้ำมันในไทย ที่หลายคนยังเข้าใจผิด เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้ทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ราคาน้ำมันในไทย
คลายข้อสงสัย 5 เรื่อง เกี่ยวกับราคาน้ำมันในไทย ที่หลายคนยังเข้าใจผิด

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อราคาน้ำมันที่ทำให้เกิดความผันผวนสูง จึงกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้คนคิดเห็นไม่ตรงกัน และเกิดความเข้าใจผิดกันบ่อย ๆ ถึงราคาน้ำมันในไทย มาดูกันว่ามีประเด็นไหนบ้าง หากพร้อมแล้วไปกันเลย

               1. ประเทศไทยสามารถผลิตน้ำมันได้เอง แต่ทำไมจึงต้องนำเข้า ถึงแม้ว่าบ้านเราจะสามารถผลิตน้ำมันดิบได้ แต่ปริมาณที่ผลิตได้กลับสวนทางกับความต้องการใช้ของผู้คนภายในประเทศ โดยเฉพาะในภาคการขนส่งที่ต้องตอบรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเข้าน้ำมันดิบมาจากต่างประเทศเพื่อกลั่นจนกลายเป็นน้ำมันสำเร็จรูปให้มีความเพียงพอต่อการใช้งานในภาพรวมทั่วไปนั่นเอง โดยข้อมูลจากกรุมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ปริมาณการใช้น้ำมันดีเซลในช่วงเดือนมกราคม-เมษายนของทุกปี จะมีการใช้น้ำมันเฉลี่ยอยู่ที่ 77.28 ล้านลิตรต่อวัน ทั้งนี้จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับสภาพเศรษฐกิจในขณะนั้น

               2. ราคาแพงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ตามหลักการแล้วราคาขายปลีกของน้ำมันประเภทต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างราคาของแต่ละประเทศ โดยไทยนั้นแบ่งได้ออกเป็นสามส่วนหลัก ๆ คือ ต้นทุนน้ำมันจากโรงกลั่น ภาษี กองทุน และค่าการตลาด รวมถึงนโยบายที่ทางรัฐบาลได้กำหนดขึ้น หากเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงแล้วราคาน้ำมันในไทยแทบจะไม่มีความแตกต่างจากที่อื่น ๆ แถบอาเซียนด้วยกันเอง แต่ที่บางประเทศมีราคาที่ต่ำกว่าอย่างมาเลเซียและบรูไน เหตุผลเพราะเป็นผู้ผลิตน้ำมัน จึงไม่มีการเก็บค่าภาษี และกองทุนน้ำมัน ทั้งภาครัฐก็ได้มีการอุดหนุนราคาขายปลีกอีกด้วย

คลายข้อสงสัย 5 เรื่อง เกี่ยวกับราคาน้ำมันในไทย ที่หลายคนยังเข้าใจผิด เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้ทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ราคาน้ำมันในไทย
คลายข้อสงสัย 5 เรื่อง เกี่ยวกับราคาน้ำมันในไทย ที่หลายคนยังเข้าใจผิด

               3. ราคาผันผวนสูง จะยิ่งได้ส่วนต่างที่เป็นกำไรจำนวนมาก เชื่อว่าหลายคนคิดว่าทางบริษัทผู้ค้าน้ำมันจะได้รับกำไรอย่างมากมายมหาศาลจากการใช้งานของผู้คนที่เพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อได้ลงลึกถึงรายละเอียดแล้วจะพบว่าในส่วนของค่าการตลาด บริษัทเหล่านั้นจะได้รับรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 1.50-2 บาทต่อลิตร แต่ทั้งนี้ยังไม่ใช่กำไรสุทธิ เพราะต้องถูกนำไปใช้เป็นค่าดำเนินงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ค่าดูแลรักษา ขนส่ง รวมถึงเงินเดือนพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค และอื่น ๆ อีกมากมาย

               4. ทำไม่รัฐถึงกำหนดราคาเองไม่ได้ เนื่องจากทุกวันนี้เราจำเป็นจะต้องอ้างอิงจากราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากประเทศสิงคโปร์เป็นหลัก เนื่องจากเป็นตลาดกลางของเอเชีย และเรามีความจำเป็นต้องนำเข้าน้ำมันดิบจากหลาย ๆ แหล่งทั่วโลก สำหรับนำมากลั่นใช้หมุนเวียนภายในประเทศ รวมถึงยังรักษาดุลทางการค้าไว้อีกด้วย หากทางรัฐบาลเป็นผู้กำหนดราคาน้ำมันในไทย สูงกว่าตลาดกลาง แน่นอนว่าผู้ค้าจะสามารถทำกำไรจากส่วนต่างของราคาน้ำมันที่นำเข้าต่ำได้ โดยในขณะเดียวกันหากกำหนดต่ำอาจส่งผลให้เกิดการส่งออกน้ำมันในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นจนมีไม่เพียงพอนั่นเอง

               5. ทำไมราคาในประเทศสูงกว่าส่งออก เนื่องจากน้ำมันที่ส่งออกไปนั่นไม่มีการคิดภาษีและค่ากองทุน แต่คิดเพียงแค่ราคาน้ำมันดิบเท่านั้น ทำให้มีราคาที่ต่ำกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ผู้คนในประเทศปลายทางก็ยังต้องซื้อในราคาที่บวกภาษีแบบที่คนไทยเจอเช่นกัน

คลายข้อสงสัย 5 เรื่อง เกี่ยวกับราคาน้ำมันในไทย ที่หลายคนยังเข้าใจผิด เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้ทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ราคาน้ำมันในไทย
คลายข้อสงสัย 5 เรื่อง เกี่ยวกับราคาน้ำมันในไทย ที่หลายคนยังเข้าใจผิด

               เมื่ออ่านมาถึงตรงนี้หลายคนคงหายสงสัยกันบ้างแล้วเกี่ยวกับราคาน้ำมันในไทยที่มีการขึ้นลงอย่างรวดเร็ว และมีความผันผวนสูงเป็นอย่างมากว่าเกิดมาจากสาเหตุอะไรบ้าง ซึ่งแน่นอนว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งนี้หากได้รับการร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ก็จะช่วยให้ก้าวผ่านสถานการณ์อันเลวร้ายจากน้ำมันแพงนี้ไปได้อย่างแน่นอน

เครดิตภาพ : prachachat.net / thansettakij.com / infoquest.co.th

YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=8nqx5UsTPcM เปิดโครงสร้างราคาน้ำมัน 1 ลิตร ต้นทุนจริงกี่บาท 

#เรื่องทั่วไป #เกร็ดความรู้ทั่วไป #เกร็ดความรู้รอบตัว #สาระน่าสนใจ #ราคาน้ำมันในไทย

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก