การเตรียมตัวทำใบอนุญาตขับขี่

การเตรียมตัวทำใบอนุญาตขับขี่

ใบขับขี่เป็นเอกสารสำคัญอย่างหนึ่งที่ทุกคนที่ขับรถจะต้องมีพกติดตัวไว้ตามกฏหมายของประเทศไทย ซึ่งทุกคนน่าจะรู้กันเป็นอย่างดี ถ้าใครไม่พกติดตัว เวลาตำรวจขอตรวจอาจจะโดนปรับได้ ใครไม่มีบัตรหรือบัตรหมดอายุแล้ว อย่าลืมไปต่อใบขับขี่ด้วยนะคะ

การเตรียมตัวทำใบอนุญาตขับขี่ (1)
การเตรียมตัวทำใบอนุญาตขับขี่ (1)

และตอนนี้ทางกรมขนส่งก็ได้ออกกฏระเบียบในการทำใบขับขี่ใหม่ ก่อนจะไปทำใบขับขี่เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไร มีเอกสารอะไรบ้าง วันนี้เราจะมาชี้แจงแถลงไขให้ทราบ ไปดูกันเลย

การทำใบขับขี่มีขั้นตอนและเอกสารดังนี้

การทำใบขับขี่ ขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว ต้องมีบัตรประชาชนตัวจริงและใบรับรองแพทย์

2. การต่อใบขับขี่ ขับรถบุคคลชั่วคราวเป็นใบขับขี่ 5 ปี ต้องมีบัตรประชาชนตัวจริง ใบรับรองแพทย์ และใบขับที่ใบเดิมที่หมดอายุ

3. การต่อใบขับขี่ขับรถส่วนบุคคล 5 ปี ต้องมีใบขับขี่มบเดิมที่หมดอายุและบัตรประชาชนตัวจริง ซึ่งถ้าหมดอายุเกิน 3 ปีแล้ว ต้องเตรียมใบรับรองแพทย์มาด้วย

4. การทำบัตรหรือต่อใบขับขี่ขับรถสาธารณะ ต้องเตรียมบัตรประชาชนตัวจริง สำเนาบัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์ และแสดงใบขับขี่ขับรถส่วนบุคคลหรือใบขับขี่ขับรถสาธารณะด้วย

5. การทำใบขับขี่หรือการต่อใบขับขี่ สามารถไปทำได้ทุกกรมขนส่งทั่วประเทศ ซึ่งใ้เอกสารแบบเดียวกัน

ซึ่งใบรับรองแพทย์ที่ใช้ในการทำใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่ ต้องใช้ใบแพทย์ที่แพทยสภารับรอง และต้องมีอายุไม่เกิน 1 เดือนจากวันที่ขอใบรับรองแพทย์จนถึงวันที่ทำใบขับขี่หรือต่อใบขับขี่

ในใบรับรองแพทย์ต้องยืนยันและรับรองประวัติของตนเองในเรื่องสำคัญต่างๆ เช่น โรคประจำตัวที่เป็นอยู่ หรือ เคยมีการผ่าตัดหรือไม่ บริเวณใด หรือเรื่องอื่นๆ ที่ควรรู้ จากนั้นแพทย์ทำการเซ็นชื่อเพื่อเป็นการรับรองว่าข้อมูลถูกต้อง

และเพื่อความเป็นรูปแบบเดียวกัน เมื่อไปถึงคลินิดหรือโรงพยาบาลให้แจ้งกับพยาบาลว่า ขอใบรับรองแพทย์สำหรับขอใบขับขี่

รู้ไหมทำไมเราต้องพกใบขับขี่กันด้วย??

1.เพราะถ้าตำรวจขอตรวจใบขับขี่ แล้วปรากฏมา ไม่มี เราอาจจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. ถ้าตำรวจตรวจพบว่า ใบขับขี่หมดอายุ แต่เรายังไม่ไปต่ออายุ เราอาจจะมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

เพราะฉะนั้นเวลาไปทำงาน ไปเที่ยว หรือขับรถไปที่ต่าง ๆ อย่างลืมพกใบขับขี่ไปกันด้วยนะคะ และอย่าลืมรีบไปต่ออายุใบขับขี่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ค่ะ

#เรื่องทั่วไป #ความรู้รอบตัว #Howto #เทคนิคต่างๆ #ฝากเงินขั้นต่ำ100บาท

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก