บุหรี่ สุรา สารเสพติด และการพนัน ล้วนเป็นอบายมุขที่ทำชีวิตคนพังมานักต่อนัก ชีวิตตัวเองพังไม่พอ หลายครั้งยังพังชีวิตคนอื่นด้วย การลด ละ เลิกมันจึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด แต่เรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ไม่รู้จะหันหน้าไปพูดกับใคร กลัวบอกไปแล้วกลายเป็นที่รังเกียจของสังคม แต่รู้ไหมคะ เรามีหน่วยงานที่ให้เกร็ดความรู้รอบตัว ที่ให้คำปรึกษาด้านนี้โดยตรง เอ้า รออะไรล่ะ โทรเลย!

  1. สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (Thailand National Quitline) หรือ 1600 สายด่วนเลิกบุหรี่เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ โดยมีแนวปฏิบัติทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เมื่อโทรไปจะมีเจ้าหน้าที่รับสายเพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำ หรือมีผู้ให้คำปรึกษารับสายโดยตรง นอกจากนี้ในระยะหลังยังมีการติดตามผลทางไปรษณีย์ร่วมด้วย สำหรับผู้ใช้เฟซบุ๊กก็สามารถปรึกษาเบื้องต้นผ่านเฟซบุ๊กเพจ 1600 ไม่บอกรักแต่บอกเลิก ก่อนได้นะคะ

  • สายด่วนเลิกเหล้า 1413

ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Helpline for Stop Drink) หรือ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า เป็นบริการให้คำปรึกษาการเลิกสุรา เช่น ภาวะการติดสุรา โรคร้ายที่เกิดจากสุรา วิธีการเลิกสุรา ทางโทรศัพท์ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ และติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ www.1413.in.th หรือ บริการให้การปรึกษาแก่ผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบ ผ่านทางอีเมล เฟซบุ๊กเขาก็มี ไปที่เพจ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า เลยค่ะ

  • สายด่วนเลิกสารเสพติด 1165

สถาบันธัญญารักษ์ สายด่วน 1165 เป็นสถาบันการแพทย์เฉพาะทางของรัฐ ให้บริการด้านวิชาการ การวิจัย การประเมินเทคโนโลยี ถ่ายทอดความรู้ และพัฒนานโยบายด้านการบำบัดรักษายาเสพติด รวมทั้งเปิดให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดทุกประเภท ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและแบบผู้ป่วยใน สามารถโทรไปขอคำปรึกษาเบื้องต้นก่อนได้ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ให้คำปรึกษาเลิกสารเสพติดแห่งอื่นอีก ได้แก่

  • สำนักงาน ป.ป.ส. 02-245-9083
  • บ้านพิชิตใจ 02-329-1353
  • โครงการ To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 02-590-8888
  • ภูฟ้าเรสท์โฮม บ้านพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยยาเสพติด 063-908-2999
  • สำนักสงฆ์วัดถ้ำกระบอก 036-266-292
  • เดอะ เคบิน 02-107-2545
  • สายด่วนสุขภาพจิต เลิกพนัน 1323

“การติดพนัน” จัดเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่ง สำหรับการให้บริการสายด่วน 1323 เลิกพนันฟรีตลอด 24 ชั่วโมง มีขั้นตอนการให้คำปรึกษา 10 ขั้นตอน คือ

1.รับฟังปัญหาของผู้รับบริการ และตกลงว่าจะเก็บเป็นความลับ

2.สำรวจปัญหาของผู้รับบริการ

3.คัดกรองการติดพนันด้วยแบบคัดกรอง

4.ประเมินการปรึกษาโดยวิธีการสร้างแรงจูงใจ

5.ถามถึงเหตุผลของผู้รับบริการในการเลิกพนัน

6.ร่วมกันพิจารณาทางเลือกให้ผู้รับบริการเลิกเล่นพนัน

7.ชื่นชมในความพยายามที่ตั้งใจจะเลิก

8.ให้ผู้รับบริการวัดความตั้งใจในการเลิกพนัน

9.ให้ผู้รับบริการสรุปถึงแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติอีกครั้ง

10.ขออนุญาตผู้รับบริการในการติดตามต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด  

number
admin@numberssd.com