เสพติด ชีวิตพัง ! วิธีขอคำปรึกษา เลิกบุหรี่ สุรา สารเสพติด และการพนัน

เสพติด ชีวิตพัง ! วิธีขอคำปรึกษา เลิกบุหรี่ เกร็ดความรู้รอบตัว

บุหรี่ สุรา สารเสพติด และการพนัน ล้วนเป็นอบายมุขที่ทำชีวิตคนพังมานักต่อนัก ชีวิตตัวเองพังไม่พอ หลายครั้งยังพังชีวิตคนอื่นด้วย การลด ละ เลิกมันจึงเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด แต่เรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆ ไม่รู้จะหันหน้าไปพูดกับใคร กลัวบอกไปแล้วกลายเป็นที่รังเกียจของสังคม แต่รู้ไหมคะ เรามีหน่วยงานที่ให้เกร็ดความรู้รอบตัว ที่ให้คำปรึกษาด้านนี้โดยตรง เอ้า รออะไรล่ะ โทรเลย!

  1. สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600

ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ (Thailand National Quitline) หรือ 1600 สายด่วนเลิกบุหรี่เป็นศูนย์บริการให้คำปรึกษาการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์ โดยมีแนวปฏิบัติทั้งเชิงรุกและเชิงรับ เมื่อโทรไปจะมีเจ้าหน้าที่รับสายเพื่อให้ข้อมูลและคำแนะนำ หรือมีผู้ให้คำปรึกษารับสายโดยตรง นอกจากนี้ในระยะหลังยังมีการติดตามผลทางไปรษณีย์ร่วมด้วย สำหรับผู้ใช้เฟซบุ๊กก็สามารถปรึกษาเบื้องต้นผ่านเฟซบุ๊กเพจ 1600 ไม่บอกรักแต่บอกเลิก ก่อนได้นะคะ

  • สายด่วนเลิกเหล้า 1413

ศูนย์ปรึกษาปัญหาสุราทางโทรศัพท์ (Helpline for Stop Drink) หรือ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า เป็นบริการให้คำปรึกษาการเลิกสุรา เช่น ภาวะการติดสุรา โรคร้ายที่เกิดจากสุรา วิธีการเลิกสุรา ทางโทรศัพท์ผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ และติดต่อผ่านทางเว็บไซต์ www.1413.in.th หรือ บริการให้การปรึกษาแก่ผู้มีปัญหาการดื่มสุราและผู้ได้รับผลกระทบ ผ่านทางอีเมล เฟซบุ๊กเขาก็มี ไปที่เพจ 1413 สายด่วนเลิกเหล้า เลยค่ะ

  • สายด่วนเลิกสารเสพติด 1165

สถาบันธัญญารักษ์ สายด่วน 1165 เป็นสถาบันการแพทย์เฉพาะทางของรัฐ ให้บริการด้านวิชาการ การวิจัย การประเมินเทคโนโลยี ถ่ายทอดความรู้ และพัฒนานโยบายด้านการบำบัดรักษายาเสพติด รวมทั้งเปิดให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดทุกประเภท ทั้งแบบผู้ป่วยนอกและแบบผู้ป่วยใน สามารถโทรไปขอคำปรึกษาเบื้องต้นก่อนได้ นอกจากนี้ยังมีศูนย์ให้คำปรึกษาเลิกสารเสพติดแห่งอื่นอีก ได้แก่

  • สำนักงาน ป.ป.ส. 02-245-9083
  • บ้านพิชิตใจ 02-329-1353
  • โครงการ To Be Number One เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 02-590-8888
  • ภูฟ้าเรสท์โฮม บ้านพักฟื้นสำหรับผู้ป่วยยาเสพติด 063-908-2999
  • สำนักสงฆ์วัดถ้ำกระบอก 036-266-292
  • เดอะ เคบิน 02-107-2545
  • สายด่วนสุขภาพจิต เลิกพนัน 1323

“การติดพนัน” จัดเป็นโรคทางจิตเวชชนิดหนึ่ง สำหรับการให้บริการสายด่วน 1323 เลิกพนันฟรีตลอด 24 ชั่วโมง มีขั้นตอนการให้คำปรึกษา 10 ขั้นตอน คือ

1.รับฟังปัญหาของผู้รับบริการ และตกลงว่าจะเก็บเป็นความลับ

2.สำรวจปัญหาของผู้รับบริการ

3.คัดกรองการติดพนันด้วยแบบคัดกรอง

4.ประเมินการปรึกษาโดยวิธีการสร้างแรงจูงใจ

5.ถามถึงเหตุผลของผู้รับบริการในการเลิกพนัน

6.ร่วมกันพิจารณาทางเลือกให้ผู้รับบริการเลิกเล่นพนัน

7.ชื่นชมในความพยายามที่ตั้งใจจะเลิก

8.ให้ผู้รับบริการวัดความตั้งใจในการเลิกพนัน

9.ให้ผู้รับบริการสรุปถึงแนวทางที่จะนำไปปฏิบัติอีกครั้ง

10.ขออนุญาตผู้รับบริการในการติดตามต่อเนื่องตามระยะเวลาที่กำหนด  

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก