ฤดูร้อน…อันตรายต่อบ้านอย่างไร ?

ฤดูร้อน...อันตรายต่อบ้านอย่างไร---เกร็ดความรู้รอบตัว

อากาศของประเทศไทยนั้น  แม้กล่าวได้ว่าจะมีฤดูวนเวียนเป็นหลักถึงสามฤดูด้วยกัน  แต่ด้วยสภาพการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติต่าง ๆ ส่งผลให้สภาพอากาศภายในบ้านเรามีความแปรปรวนอยู่พอสมควร  ฤดูร้อนกลายเป็นฤดูที่อยู่คู่กับสภาพอากาศของคนไทยมากที่สุด  อากาศที่ร้อนยาวนานในประเทศไทยนั้น  นอกจากจะส่งผลต่อผู้คนในเรื่องต่าง ๆ แล้ว  บ้านเองก็เป็นสถานที่ที่ได้รับผลกระทบกับสภาพอากาศแบบฤดูร้อนของประเทศไทยเช่นกัน วันนี้เราเลยมาสาระความรู้ เกร็ดความรู้รอบตัว เรื่องบ้านมาแนะนำกัน

ประเทศไทยนั้นเป็นประเทศในเขตร้อนชื้น  ความร้อนจากรังสียูวีของดวงอาทิตย์บวกกับความชื้นที่มีอยู่ในอากาศล้วนส่งผลกระทบต่อบ้านให้เกิดความเสื่อมโทรมได้ง่ายมากขึ้น  ยิ่งบ้านสมัยนี้ล้วนมีองค์ประกอบเป็นปูนหรือเหล็กเป็นหลัก  ซึ่งแตกต่างจากบ้านในสมัยก่อนที่ใช้วัสดุเป็นไม้ซึ่งมีความโปร่งและอากาศสามารถถ่ายเทได้  แต่บ้านปูนในปัจจุบันนั้น  นอกจากจะระบายความร้อนที่ได้รับจากสภาพอากาศได้ไม่ค่อยจะดีนักแล้ว  บ้านปูนยังสะสมความชื้นซึ่งส่งผลให้บ้านเสื่อมโทรมถึงภายในได้อย่างรวดเร็ว

ฤดูร้อน...อันตรายต่อบ้านอย่างไร เกร็ดความรู้รอบตัว
ฤดูร้อน…อันตรายต่อบ้านอย่างไร เกร็ดความรู้รอบตัว

            หน้าต่างและประตูเคยเป็นองค์ประกอบของบ้านที่ช่วยถ่ายเทความร้อนและความชื้นที่สำคัญที่สุด  แต่ด้วยรูปทรงดีไซน์ของบ้านในปัจจุบัน  เราเลือกใช้วัสดุจำพวกบานเลื่อน  กระจก  มาปิดกั้นทางผ่านของอากาศที่หมุนเวียนภายในบ้าน  เมื่อมีรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ซึ่งนำพาความชื้นจากในอากาศเข้ามา
สะสมภายในเนื้อปูน  ความแตกร้าว  ผุกร่อน  และเชื้อราสะสมแม้ไม่ได้มีน้ำท่วมขัง  และสาเหตุความเสื่อมโทรมอื่น ๆ ของบ้านก็จะตามมาในไม่ช้าทันที

บ้านก็เหมือนกับมนุษย์ที่ต้องมีอากาศหายใจและถ่ายเทความอับชื้นต่าง ๆ ออกไปจากระบบหายใจ  การเปิดหน้าต่าง  ประตู  หรือทำช่องระบายให้กับบ้าน  ยกตัวอย่างเช่น  ห้องน้ำที่มักถูกสร้างแบบระบบปิด  เราสามารถติดตั้งพัดลมระบายอากาศ  หรือหน้าต่างให้มีการถ่ายเทความร้อนและชื้น  การสร้างบรรยากาศของบ้านให้มีระบบหายใจและอากาศที่ดีหมุนเวียนเปลี่ยนผ่าน  เพียงเท่านี้  ฤดูร้อนที่แสนอันตรายต่อบ้านและเป็นเหตุปัจจัยแห่งความเสื่อมโทรมก็จะส่งผลกระทบต่อบ้านที่อยู่อาศัยได้น้อยลง  และปัจจุบันเองก็มีวัสดุต่าง ๆ ที่ช่วยคลายความร้อนให้กับบ้านรวมถึงป้องกันความชื้นให้เลือกใช้  ถือเป็นอีกวิธีหนึ่งในการช่วยปกป้องบ้านให้ปลอดภัยจากฤดูร้อนที่ยาวนานของไทยได้เช่นกัน

About Me

ข่าวสารทั่วไป เรื่องทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ ที่เป็นประโยชน์ต่อตัวทุกคน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพื่อให้ชีวิตง่าย และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ในสังคมยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันสูงมาก