บวชครั้งแรกและครั้งเดียว

บวชครั้งแรกและครั้งเดียว เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การบวช

ชีวิตที่ล่วงเลยมาจนอายุห้าสิบปลายแล้วยังไม่มีโอกาสได้บวชกับเขาสักครั้ง แม้กระทั่งบวชเณรที่ผู้ใหญ่เขาชอบให้เด็กบวชกัน สมัยเป็นเด็กผู้ใหญ่ท่านก็ไม่ได้บังคับแม้ญาติพี่น้องจะเข้าวัดเป็นประจำและชอบทำบุญตักบาตร ไม่ใช่คนห่างพุทธศาสนาบางคนก็ตื่นแต่เช้าไปใส่บาตรเป็นประจำ คิดว่าญาติพี่น้องคงไม่อยากบังคับจิตใจลูกหลานให้เราเกิดความศรัทธาและเกิดความเลื่อมใสและอยากบวชเอง แต่ถึงแม้ว่าตอนเป็นเด็กจะใก้ลชิดกับวัดใก้ลชิดกับพระและใก้ลชิดกับพระศาสนา แต่กลับไม่รู้สึกอยากบวช – เติบโตเป็นหนุ่มก็ยังไม่ได้บวช          พอเป็นหนุ่มก็เข้าใจแล้วว่าพระก็คือบุคคลธรรมดาที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาเพื่อขัดเกลาตนเองให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้น การบวชเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ให้กับตนเองที่สำคัญถ้าทำได้ทั้งบวชและเรียนจะยิ่งได้บุญมากขึ้นอีก และการบวชยังส่งผลบุญไปถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วให้ได้ผลบุญที่เราส่งไปให้ด้วย แต่เหตุผลที่ยังไม่มีโอกาสได้บวชคือติดภารกิจตามปกติของฆราวาสคือเรื่องการเรียน, การทำงานหาเลี้ยงชีวิตและการมีครอบครัวจนไม่ได้คิดเรื่องบวชเป็นความจำเป็นมากกว่าการทำงานหาเงินมาเลี้ยงชีพและผ่อนบ้านผ่อนรถซึ่งเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นกว่าแต่ก็ไม่ได้เลิกคิดถึงเรื่องการบวชและคิดว่าอนาคตคงมีโอกาสได้บวชสักครั้ง – สาเหตุที่ได้บวช เมื่อต้นปี 2562 วันหนึ่งบังเอิญไปเห็นข้อมูลในโซเชียลมีเดียพระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโรประธานมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนา ท่านจะจัดให้มีการบวชถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพฯเนื่องในวันพระราชสมภพ จัดบวชที่สำนักสงฆ์สุพีรอนวนาราม อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เป็นการบวชหมู่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย จึงได้โทรติดต่อไปยังท่านเพื่อขอร่วมบวชท่านจึงให้เดินทางมาเตรียมตัวที่สำนักสงฆ์ก่อนพิธีหนึ่งวันคือวันที่ 26 มีนาคม 2562 – ประสบการณ์แต่ละวันตอนบวช          สำนักสงฆ์สุพีรอนวนารามอยู่ที่อำเภอกบินทร์บุรีห่างจากถนนไปจังหวัดสระแก้วประมาณเจ็ดกิโลเมตร เมื่อเดินทางถึงได้พักผ่อนจนถึงตอนเย็นจึงกินข่าวเย็นและแยกย้ายกันไปพักผ่อนในเต้นท์ของแต่ละคนที่อยู่ในสวนป่ายูคาลิปตัส มีผู้ร่วมบวชจำนวนเจ็ดสิบกว่าคนส่วนหนึ่งเป็นชาวบ้านแถวนั้นและยังมีทหารตำรวจหลายคน วันที่สองประชุมเพื่อเตรียมตัวทำพิธีตัดปอยผมและรับชุดขาวที่มีผู้บริจาคมาให้ วันที่สามมีพิธีตัดปอยผมโดยผู้ใหญ่ของทางจังหวัด ตอนเย็นทำขวัญนาคโดยคณะของไวพจน์ เพชรสุพรรณ          ถึงวันบวชตอนเช้าเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีมาทำพิธีบวชเณรให้ ตอนบ่ายเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดบ้านนาที่อยู่ใก้ลสำนักสงฆ์ และรับฉายาสงฆ์          กิจประจำวันระหว่างที่บวช ตื่นประมาณตีสี่ครึ่งทำวัตรเช้าเสร็จแล้วฉันอาหารเช้า พักผ่อนศึกษาธรรมะจากหนังสือ  ถึงเวลาเพลมีเจ้าภาพและญาติธรรมจัดหาอาหารเพลมาถวาย ฉันเพลแล้วแยกย้ายกันพักผ่อนหรือปฏิบัติกิจที่เป็นประโยชน์ ตอนเย็นสวดมนต์ทำวัตรเย็น พระพี่เลี้ยงนำเดินจงกรมหลังจากนั้นฉันน้ำปานะแล้วกลับไปพักผ่อน          ก่อนลาสิกขาหนึ่งวันสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร […]