10 การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยในอดีต ที่เด็กยุคใหม่ไม่รู้จัก

10 การละเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยในอดีต ที่เด็กยุคใหม่ไม่รู้จัก เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การละเล่นพื้นบ้านเด็กไทย

ในยุคที่เทคโนโลยีสื่อสารมีมากขึ้น วิถีชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ก็เปลี่ยนไป ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นทั้งดูการ์ตูน เล่นเกม ไอแพด แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน เป็นต้น ต่างกับเด็กยุคก่อนที่มักชวนเพื่อน ๆ เล่นสนุกสนาน ร้องรำทำเพลง มีความสุข ได้ออกกำลังกายในขณะเล่น เด็ก ๆ สมัยนั้นจึงมีรูปร่างและสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงสมวัย ซึ่งการละเล่นพื้นบ้านเหล่านั้นมีอะไรบ้างนำไปแนะนำให้ลูกหลานรู้จักได้เลย – การละเล่นพื้นบ้าน ที่เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยรู้จัก                1. ม้าก้านกล้วย เนื่องจากสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่สามารถปลูกกล้วยได้ ใบกล้วยจึงถูกนำมาใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งหนึ่งในนั้นคือใช้เป็นของเล่นสำหรับเด็ก โดยนำมาทำให้เป็นเหมือนม้าให้เด็กขี่วิ่งไล่กัน หรือทำเป็นดาบ ปืน มาต่อสู้กันก็ได้                2. ซ่อนหา กติกาคือต้องมีผู้หา ส่วนที่เหลือจะเป็นผู้ซ่อน เมื่อผู้หานับเลขตามที่กำหนดจนครบ ก็จะออกตามหาผู้ซ่อน โดยมีการกำหนดเขตเอาไว้ไม่ให้กว้างจนเกินไป แม้ว่าในปัจจุบันจะมีให้เห็นอยู่บ้างแต่เริ่มน้อยลงไปจนอาจจะไม่มีให้เห็นอีกต่อไปในอนาคต                3. หมากเก็บ เกมเก็บก้อนกรวดที่ผู้หญิงเล่นได้ผู้ชายเล่นดี วิธีเล่นคือการโยนกรวดหลักแล้วเก็บก้อนกวาดที่เหลือบนพื้นตามจำนวนที่กำหนดและรับกรวดที่โยนนั้นให้ได้ก่อนที่จะตกลงพื้น ซึ่งกติกาการเล่นของแต่ละพื้นที่แตกต่างกันออกไปแต่ส่วนใหญ่แล้วรูปแบบการเล่นจะไม่ต่างกันมากนัก                4. รีรีข้าวสาร การละเล่นพื้นบ้านในวัยเด็กของคนส่วนใหญ่ เนื้อเพลง “รีรีข้าวสาร สองทะนานข้าวเปลือก…” อาจจะยังคงก้องอยู่ในหู กติกาการเล่นต้องมีผู้เล่นสองคนหันหน้าและเอามือประสานกันไว้ทำเป็นซุ้ม […]