การยอมเสี่ยงของชาวต่างด้าวที่ลับลอบเข้าเมืองในช่วงวิกฤตโควิด

การยอมเสี่ยงของชาวต่างด้าวที่ลับลอบเข้าเมืองในช่วงวิกฤตโควิด เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ Covid-19 การลับลอบเข้าเมือง

การยอมเสี่ยงของชาวต่างด้าวที่ลับลอบเข้าเมืองในช่วงวิกฤตโควิด เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว               ในปัจจุบันเราเห็นกันชัดเจนว่า แทบทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่กับ เชื้อไวรัสอันตราย ที่เราเรียกติดปากว่า โควิด และได้ทำการปิดประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่กระนั้น ก็ยังมี การยอมเสี่ยงของชาวต่างด้าวที่ลับลอบเข้าเมืองในช่วงวิกฤตโควิด อยู่ทุกวัน         ดังที่กล่าวมาข้างต้น แทบทุกประเทศต้องเผชิญกับเชื้อไวรัสตัวร้ายอย่าง ไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด19 ซึ่งผลกระทบก็มีมากมาย ซึ่งมีแต่ผลเสียทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้องยกเลิกการพบปะสังสรรค์ ด้านการเงิน การตกงาน ด้านเศรษฐกิจและอีกมากมาย โดยหนึ่งในนั้นมีประเทศไทยอยู่ด้วยถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง ทั้งนี้ทางรัฐบาลได้มีคำสั่งให้ปิดทางเข้าประเทศทุกที่ เช่น ด่านแม่สาย ด่านแม่ฮ่องสอน ด่านแม่สอด เป็นต้น โดยมีมาตราการคุมเข้มอย่างหนาแน่นทุกช่องทางการเข้าห้อง แต่ทว่าก็ยังมีกลุ่มคนลักลอบเข้ามาอยู่ดี โดยเฉพาะเหล่ากลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ต้องการข้ามประเทศเข้ามาหางานทำ ซึ่ง การยอมเสี่ยงของชาวต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองในช่วงวิกฤตโควิด มีเหตุผลและวัตถุประสงค์ที่คาดเดาได้ดังนี้ การเข้ามาหางานทำ เนื่องจาก ประเทศพม่าขาดแคลนเงินที่ต้องใช้จ่าย ไม่มีงานที่ถูกจ้าง หรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของครอบครัว บางคนมีลูกเรียนอยู่เมืองไทย อาจเป็นห่วงและคิดถึงจึงจำเป็นต้องยอมเสี่ยงเพื่อที่จะกลับมาหาครอบครัวและลูกหลาน ข่าวในปัจจุบันเรามักจะได้เห็นหรือได้ยินว่า คนงานต่างด้าวถูกจับเป็นว่าเล่น บางกลุ่มก็ถูกนำฝากขัง บางส่วนก็ถูกนำส่งกลับประเทศของตัวเอง ไม่ว่าจะอย่างไรสาเหตุที่ทางรัฐบาลไทยต้องกระทำเช่นนั้นก็เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส ไม่ให้มีมากขึ้น เพือความปลอดภัยของทุกกลุ่มทั้งคนในประเทศและนอกประเทศ แต่ทุกส่วนก็ต้องให้ความร่วมมือด้วย หากต่างฝ่ายต่างเห็นแก่ตัวปัญหาที่ควรจะจางหายหรือแก้ไขได้ก็ยังอยู่และอาจจะเพิ่มพูนขึ้นเรื่อย ๆ […]