การศึกษาไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ช่วยสอนพื้นฐานการดำเนินชีวิตผู้เรียนอย่างไรบ้าง ?

การศึกษาไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ช่วยสอนพื้นฐานการดำเนินชีวิตผู้เรียนอย่างไรบ้าง ? เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การศึกษาไทย

ความสงสัยไม่เคยกระจ่าง การศึกษาไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ช่วยสอนพื้นฐานการดำเนินชีวิตของผู้เรียนอย่างไร ? ไม่ว่าจะนานแค่ไหน การศึกษาของไทยก็ยังอยู่ในรูปแบบวิชาการ มีระบบกฏเกณฑ์มากมาย บางทีก็อดสงสัยไม่ได้เลยว่า การศึกษาไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ช่วยสอนพื้นฐานการดำเนินชีวิตแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง ? หรือแค่ต้องการสอนให้ผู้เรียน เรียนผ่าน ๆ ไป ตามหน้าที่ของตนเองที่ต้องสอน ไม่มีการเจาะจงว่าเมื่อผู้เรียนจบไปจะใช้ความรู้นั้นในด้านใดได้บ้าง วันนี้เราจึงจะขอกล่าวถึงระบบการศึกษาของไทยที่ควรปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย                การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ข้อนี้เราต่างก็รู้ดี จึงได้เสียทรัพย์ เสียเงินเพื่อส่งตัวเองและลูกหลานได้เข้าเรียน แต่ถ้าหากเรากล่าวถึงระบบการศึกษาของไทยหลายคนก็อาจจะแอบ ไม่พอใจอยู่บ้าง เริ่มแรกเลยสิ่งแรกที่เราจะต้องกล่าวถึงคือ อาจารย์ผู้สอน ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะจัดการเรื่องเอกสารการประเมินต่าง ๆ มากกว่าที่จะต้องมายืนถือปากกาไวท์บอร์ดเพื่อให้ความรู้แกนักเรียน สอง ระบบกฏเกณฑ์โที่ไม่ยอมละทิ้ง เช่น เรื่องของทรงผม การใส่ชุดชั้นในหลากสี ซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้เรียน อย่างไรก็ตามกรณีเช่นนี้อาจเกิดขึ้นเฉพาะบางโรงเรียนเท่านั้น เรื่องที่สาม วิชาที่เรียนในแต่ละวันเยอะจนนักเรียน ไม่สามรถจดจำได้ทั้งหมด ถ้าเทียบต่างประเทศจะต้องเรียน 5 วิชาในหนึ่งวัน ในขณะที่ไทย ต้องเรียนถึง 8 วิชาในหนึ่งวัน ทีนี้ขอกล่าวถึงในระดับมหาวิทยาลัยบ้าง ไม่เข้าใจว่า ในเมื่อต่างก็บอกว่า การศึกษาสำคัญต่อชีวิต ทำไมไม่มีกาส่งเสริมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสได้เรียนเหมือนคนทั่วไป อย่างเช่นเรื่องของค่าสมัครสอบหรือค่าเทอม เพียงแค่นี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะเรียนในคณะและมหาวิทยาลัยที่เขาได้ไฝ่ฝันแล้ว แต่เสียดายที่ไม่ได้เป็นเข่นนั้น […]