การศึกษาไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ช่วยสอนพื้นฐานการดำเนินชีวิตผู้เรียนอย่างไรบ้าง ? เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การศึกษาไทย

การศึกษาไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ช่วยสอนพื้นฐานการดำเนินชีวิตผู้เรียนอย่างไรบ้าง ?

ความสงสัยไม่เคยกระจ่าง การศึกษาไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ช่วยสอนพื้นฐานการดำเนินชีวิตของผู้เรียนอย่างไร ? ไม่ว่าจะนานแค่ไหน การศึกษาของไทยก็ยังอยู่ในรูปแบบวิชาการ มีระบบกฏเกณฑ์มากมาย บางทีก็อดสงสัยไม่ได้เลยว่า การศึกษาไทยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ช่วยสอนพื้นฐานการดำเนินชีวิตแก่ผู้เรียนอย่างไรบ้าง ? หรือแค่ต้องการสอนให้ผู้เรียน เรียนผ่าน ๆ ไป ตามหน้าที่ของตนเองที่ต้องสอน ไม่มีการเจาะจงว่าเมื่อผู้เรียนจบไปจะใช้ความรู้นั้นในด้านใดได้บ้าง วันนี้เราจึงจะขอกล่าวถึงระบบการศึกษาของไทยที่ควรปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย                การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ ข้อนี้เราต่างก็รู้ดี จึงได้เสียทรัพย์ เสียเงินเพื่อส่งตัวเองและลูกหลานได้เข้าเรียน