การสอบคัดเลือกเป็นขุนนางของเกาหลีในอดีต ยากมั้ย ใครมีสิทธิ์บ้าง

การสอบคัดเลือกเป็นขุนนางของเกาหลีในอดีต ยากมั้ย ใครมีสิทธิ์บ้าง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การสอบคัดเลือกเป็นขุนนางของเกาหลี

               ในอดีตการเข้ารับราชการของเกาหลี ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน ในการคัดคนที่มีความเก่งระดับหัวกะทิในเพื่อเข้ามาพัฒนาบ้านเมือง รวมถึงการต่อยอดด้านวรรณกรรมและการศึกษาให้ดำรงอยู่ต่อไปเรื่อย ๆ ชั่วลูกชั่วหลาน ซึ่งในการสอบคัดเลือกเป็นขุนนางของเกาหลีนั้น จะเป็นอย่างไรบ้างไปหาคำตอบพร้อมกัน – การสอบเป็นขุนนางในหน้าประวัติศาสตร์เกาหลี จากหน้าประวัติศาสตร์พบว่าการสอบคัดเลือกเป็นขุนนางของเกาหลีนั้นพบได้ทั่วไป เช่น ราชวงศ์โครยอ สมัยโซซอน เป็นต้น และถูกยกเลิกไปเนื่องจากถูกญี่ปุ่นเข้ามายึดครองประเทศ ในช่วงต้นยุคชิลลา การสอบเข้ารับราชการแบบเก่านั้น เป็นการยากที่จะทำให้กษัตริย์จะดำรงรักษาอำนาจทางการเมืองเอาไว้ได้ ดังนั้นในช่วงปลายยุคนี้ ผู้คนจึงพยายามเสาะหาระบบการปกครองแบบใหม่ขึ้นมาแทน หรือเราเรียกกันในปัจจุบันว่า ระบอบเผด็จการ นั่นเอง ปี ค.ศ. 520 แต่เพื่อประโยชน์ในการรวบความชาติให้เป็นบึกแผ่น และเกิดความถูกต้องตามกฎจริยธรรมที่เน้นให้เกิดความภักดีขึ้น แนวคิดแบบ ลัทธิขงจื๊อ จึงในเข้ามามีบทบาทมากขึ้น และมีระบบตำแหน่งอย่างเป็นทางการจำนวน 17 ตำแหน่ง ควบคู่กับการใช้ระบบชั้นกระดูก โดยในระบบชนชั้นของชิลลา แบ่งเป็น 1. ราชวงศ์ 2. ขุนนาง 3. ไพร่ เมื่อเทียบกับความสามารถจริง ๆ ภูมิหลังของแต่ละคนสำคัญมากกว่า ซึ่งต่อให้มีความรู้ขนาดไหน แต่มีฐานะด้อยกว่าก็ไม่อาจจะเข้าถึงตำแหน่งทางราชการได้เลย ในขณะเดียวกันผู้มีฐานะสูงกว่ามักมีความหย่อนยานไร้ความสามารถ เพราะรู้ว่าตัวเองต้องได้รับสืบทอดต่ำแหน่งอยู่แล้วนั่นเอง ปี ค.ศ. 674 […]