ชีวิตไม่ได้จบแม้เป็นบุคคลล้มละลาย

ชีวิตไม่ได้จบแม้เป็นบุคคลล้มละลาย เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การเป็นบุคคลล้มละลาย

              การเป็นบุคคลล้มละลายอาจฟังดูน่ากลัวและน่าละลายแต่ก็มีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็นหนี้ ความไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐแต่ความเป็นจริงในสังคมทุกวันนี้มีน้อยคนที่อยู่ในสถานะของคนที่มีรายได้จะไม่เป็นหนี้ เพราะการมีรายได้หมายถึงการมีเครดิตโดยเฉพาะถ้าท่านเป็นบุคคลทำงานที่มีรายได้ประจำและยิ่งถ้ามีเงินเดือนสูง ท่านคือเป้าหมายของสถาบันการเงินที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่อท่านทั้งบัตรเครดิต บัตรกดเงินสดและสินเชื่อบุคคล หากท่านมีสินทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับสินเชื่อสำหรับอสังหาริมทรัพย์จากสถาบันการเงินเหล่านี้ คนที่เป็นหนี้คือคนที่มีความต้องการเงินเพื่อจุดประสงค์ที่จะนำไปใช้จ่ายอะไรก็แล้วแต่ความต้องการหรือความจำเป็นของแต่ละคน สิ่งที่สำคัญที่สุดของคนที่เป็นหนี้คือการใช้หนี้ หากท่านไม่มีวินัยในการบริหารจัดการการเงินเพื่อนำไปใช้หนี้ที่กู้มา หรือท่านประสบอุบัติเหตุทางการเงินจนไม่อยู่ในสถานะที่จะสามารถใช้หนี้แล้ว ท่านจะต้องยอมรับสภาพที่จะต้องถูกโทรตามทวงหนี้จากสถาบันการเงินเหล่านั้นหรือบริษัทรับทวงหนี้ที่รับจ้างมา จนท่านไม่อาจมีชีวิตที่เป็นปกติสุขได้ ภายหลังจากที่มีการทวงหนี้ต่อเนื่องมาระยะหนึ่งและไม่ได้รับการตอยสนอง เจ้าหนี้เหล่านั้นเริ่มแน่ใจแลัวว่าท่านไม่มีความสามารถที่จะชำระหนี้ให้กับเขาตามจำนวนเงินงวดปกติแล้ว จะเริ่มมีความพยายามที่จะให้ท่านยอมปรับโครงสร้างหนี้โดยการยืดระยะเวลาชำระหนี้ให้ยาวขึ้นและลดวงเงินผ่อนต่องวดลง หากท่านไม่พร้อมที่จะทำตามที่เจ้าหนี้เสนอมาแล้ว สิ่งที่ตามมาคือการถูกฟ้องในคดีแพ่งจากเจ้าหนี้แต่ละราย โดยจะมีหมายศาลมาติดที่หน้าบ้านของท่านเพื่อให้ไปฟังการพิจารณาคดี ถ้าท่านไม่มีความสามารถที่จะชำระหนี้หรือประนอมหนี้ได้ท่านอาจจะไม่ต้องไปฟังการพิจารณาคดีก็ได้ กรณีที่ท่านมีเจ้าหนี้หลายรายท่านอาจจะถูกฟ้องหลายคดีและจะมีคำสั่งศาลตามมาเพื่อให้ชำระหนี้ต่อไป               การถูกฟ้องให้เป็นบุคคลล้มละลายจะเกิดขึ้นในกรณีที่ท่านมีมูลหนี้ต่อเจ้าหนี้รายหนึ่งรายใดที่รวมเงินต้นและดอกเบี้ยแล้วเป็นเงินตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป เจ้าหนี้รายนั้นมีสิทธิ์ที่จะฟ้องท่านให้เป็นบุคคลล้มละลาย สิ่งแรกที่ท่านจะได้รับคือคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดจากศาล เมื่อท่านได้รับคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดท่านจะต้องรีบไปรายงานตัวที่สำนักงานบังคับคดีในท้องที่ที่ท่านมีภูมิลำเนาโดยกล่าวคำสาบานและส่งมอบเอกสารทางทรัพย์สินทั้งหมดต่อกรมบังคับคดี ไม่ว่าจะเป็นสมุดธนาคาร กองทุน ประกันชีวิตรวมทั้งเอกสารหลักฐานการลงทุนของท่าน ทรัพย์สินทั้งหมดของท่านจะถูกอายัติไปหมด กรมบังคับคดีจะแจ้งไปทุกสถาบันการให้โอนเงินในบัญชีทุกบัญชีของท่านมาที่กองกลางของกรมบังคับคดีเพื่อรวบรวมส่งคืนเจ้าหนี้ต่อไป กรณีที่ท่านมีรายได้ประจำเป็นเงินเดือนหรือมีรายได้ที่เป็นเงินก้อนเข้ามา ท่านจะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบทุกครั้ง เงินรายได้ของท่านที่มีเข้ามาจะต้องถูกโอนมาที่กองกลางของกรมบังบังคับคดี               ชีวิตทางการเงินของท่านจะอยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ท่านไม่สามารถไปทำธุรกรรมใดๆได้ด้วยตนเอง เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะอนุญาตให้ท่านเปิดบัญชีออมทรัพย์เพียงบัญชีเดียวเพื่อรับเงินค่าเลี้ยงชีพเป็นรายเดือนตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นว่าเหมาะสม เมื่อมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์ถาวรทางกรมบังคับคดีจะประกาศทางสื่อให้เจ้าหนี้ทุกรายของท่านมาแสดงความจำนงค์ที่จะขอรับการชำระหนี้ภายใน 30 วัน หากเจ้าหนี้รายใดไม่มาแสดงความจำนงค์แสดงว่าไม่ประสงค์รับชำระหนี้ ระหว่างนี้ทางเจ้าพนักงานพิทักษ์จะนัดให้ท่านมาประชุมกับเจ้าหนี้เพื่อเปิดโอกาสให้มีการประนอมหนี้และหลังจากนั้นศาลจะนัดไต่สวนโดยเปิดเผยอีกครั้ง แต่หากท่านไม่มีความประสงค์จะประนอมหนี้ศาลอาจพิจารณามีคำสั่งให้ท่านเป็นบุคคลล้มละลายโดยมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันแรกที่ศาลสั่งให้ท่านเป็นบุคคลล้มละลายคือวันที่เริ่มต้นนับหนึ่งของท่าน ระหว่างนี้ท่านต้องทำตัวให้ดีและปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์อย่างเคร่งครัด เช่นเปิดเผยรายได้ที่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้และแจ้งต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทุกครั้ง ท่านจะได้รับการปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลายภายในสามปีและจะเป็นคนใหม่ที่ไม่มีหนี้สินใดๆ               การเป็นบุคคลล้มละลายเกิดจากความผิดพลาดในการจัดการหนี้ที่บางกรณีก็มีเงื่อนไขที่ไม่สามารถควบคุมได้เข้ามาเป็นสาเหตุ ขอให้ท่านยอมรับและอดทน การล้มละลายไม่ได้หมายถึงชีวิตจะจบลง เราสามารถลุกขึ้นมาตั้งต้นชีวิตใหม่ได้อีก ขอให้มีกำลังใจและอย่าทัอแทั ในสังคมทุกวันนี้เต็มไปด้วยบุคคลแบบเรามากมาย […]