การเรียนวิชาอ่านเหนื่อยเอาเรื่อง

การเรียนวิชาอ่านเหนื่อยเอาเรื่อง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การเรียนวิชาอ่าน

         สมัยก่อนตอนผู้เขียนเรียนประถมศึกษาเมื่อหลายสิบปีมาแล้วมีวิชาหนึ่งชื่อวิชาอ่านเอาเรื่องเป็นวิชาที่ถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรประถมศึกษาด้วย หากใครที่ไม่เคยรู้เรื่องราวความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการสอนวิชานี้จะต้องตีความไปต่าง ๆ นานา ไม่เหมือนวิชาอื่นๆ ที่เห็นชื่อแล้วก็เข้าใจทันทีไม่มีวิชาไหนชื่อแปลกอย่างวิชานี้ และวิชานี้ก็ไม่มีหนังสือเรียนประจำวิชาต่างจากวิชาอื่น ไม่ทราบว่าหลักสูตรประถมศึกษาสมัยนี้ยังมีวิชานี้อยู่หรือเปล่า          วิชาอ่านเอาเรื่องเป็นวิชาที่ฝึกให้เราเข้าใจและจับประเด็นที่สำคัญในสิ่งที่อ่านและฟัง เท่าที่จำได้ครูจะเป็นผู้เตรียมหนังสือนิตยสารหรือเอกสารมาอ่านให้พวกเรานักเรียนฟัง บางครั้งครูก็จะให้เราอ่านหนังสือที่เตรียมมาซึ่งจะอ่านยากกว่าหนังสือเรียนเพราะพวกเราไม่คุ้นเคย หลังจากที่ครูอ่านให้พวกเราฟังหรือให้พวกเราอ่านให้เพื่อน ๆ ฟังแล้ว ครูก็จะตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เราได้อ่านและฟัง คำถามที่ครูถามส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับการจับประเด็นของเรื่องที่อ่านว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร ใครเป็นคนกระทำ กระทำอะไร กระทำที่ไหน กระทำเมื่อไร ผู้กระทำมีจุดประสงค์อย่างไร ทำไมถึงกระทำเช่นนั้น และอื่นๆ อีกมากมาย ตอนแรก ๆ ที่เริ่มเรียนวิชาอ่านเอาเรื่องผู้เขียนมีความรู้สึกเฉย ๆ บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าชอบหรือไม่ชอบวิชานี้ แต่สังเกตความรู้สึกของเพื่อนๆที่เห็นได้ชัดเลยคือคนที่ชอบวิชานี้มีอยู่น้อยมาก และคนที่ไม่ชอบก็ไม่ชอบมาก ๆ เสียด้วย บางคนถึงกับเกลียดวิชานี้ไปเลย แต่พอเรียนวิชาอ่านเอาเรื่องไปเรื่อย ๆ รู้สึกเริ่มชอบวิชานี้มากขึ้นทีละน้อย เนื่องจากตัวเองเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้ว เมื่อเรียนวิชานี้ไปเรื่อย ๆ มีความรู้สึกสนุกกับการอ่านหนังสือมากขึ้น เข้าใจหนังสือที่อ่านมากขึ้นกว่าเดิม บางครั้งถึงกับคาดเดาได้ถูกว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร วิชาอ่านเอาเรื่องทำให้เราสามารถพัฒนาการเรียนของเราในวิชาอื่นไปด้วย ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนวิชานี้คือ ได้เพิ่มทักษะในการอ่าน ได้เพิ่มทักษะในการฟัง และที่สำคัญคือการจับประเด็นหรือสรุปเรื่องราวที่ได้อ่านหรือที่ได้ฟังออกมาได้และสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ วิชาอ่านเอาเรื่องนี้ผู้เขียนสามารถนำมาใช้ในอนาคตเมื่อตอนทำงานแล้ว สามารถอ่านเอกสารที่มีความหนามากๆทั้งเล่มได้ในช่วงเวลาจำกัดเพื่อเอามานำเสนอในที่ประชุม และที่สำคัญคือสามารถนำภาษาพูดมาสื่อสารลงในหน้ากระดาษเป็นภาษาเขียนอย่างเป็นทางการเพื่อจัดทำเป็นเอกสารข้อเสนอเวลาที่ต้องเสนอโครงการต่าง ๆ ได้ […]