ให้กำลังใจตัวเองอย่างไรเมื่อคุณผิดหวัง เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ การให้กำลังใจตัวเอง

ให้กำลังใจตัวเองอย่างไรเมื่อคุณผิดหวัง

            ทุกคนไม่ว่าจะเก่งหรือสมบูรณ์แบบขนาดไหนก็ย่อมที่จะเคยพลาดพลั้งและพบกับความผิดหวังในเรื่องต่าง ๆ มากันทั้งนั้น แต่ในเมื่อสิ่งเหล่านั้นเราพลาดไปแล้วก็ไม่ควรที่จะเก็บมันมาบั่นทอนตัวคุณอีก จะดีกว่าหรือไม่หากคุณจะนำความผิดหวังเหล่านั้นมาสร้างเป็นพลังให้แก่ตัวเองแทนที่จะนั่งอมทุกข์อยู่ตลอดเวลา วันนี้เราจึงนำวิธีการให้กำลังใจตัวเองเมื่อคุณผิดหวังมาฝาก – เมื่อคุณผิดหวังให้คิดว่า “เราทำดีที่สุดแล้ว”             แน่นอนว่าเมื่อคุณหวังกับสิ่งใดมาก ๆ และมุ่งหมายจะได้ผลลัพธ์ตามต้องการก็ย่อมทุ่มเททำสิ่งเหล่านั้นอย่างเต็มที่อยู่แล้ว แต่การที่คุณทำอย่างเต็มที่มันอาจทำให้การตัดสินใจของผู้กำหนดสิ่งเหล่านั้นเป็นไปอีกทางหรือตั้งอยู่คนละมาตรฐานกับคุณ บางสถานการณ์คุณอาจทำสิ่งเหล่านั้นไม่ทันต่อเวลา แต่ถึงอย่างไรก็อย่าได้ท้อ เพราะคุณได้ทำมันอย่างเต็มที่แล้ว การที่เราทำสิ่งใดเต็มความสามารถนั่นย่อมแปลว่ามันอยู่ในจุดสูงสุดถึงขีดจำกัดของตัวคุณเอง ซึ่งไม่ใช่ว่าคุณไม่ดี แต่เพราะปัจจัยหลายอย่างมีมากมายของบุคคลหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ย่อมทำให้คุณผิดหวังได้