ระลึกถึงศรีบูรพา

ระลึกถึงศรีบูรพา เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ศรีบูรพา กุหลาบสายประดิษฐ์

ศรีบูรพาคือนามปากกาของกุหลาบ สายประดิษฐ์ นักเขียน นักประพันธ์และนักแปล ที่เป็นบุคคลในอุดมคติและแบบอย่างของนักเขียนและนักอ่านชาวไทยหลายคนในปัจจุบัน ท่านเป็นคนที่มีจุดยืนในการต่อสู้เพื่อให้ได้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามหลักการประชาธิปไตยสากลจนถูกรัฐบาลในสมัยเผด็จการจับเข้าคุกหลายครั้ง ศรีบูรพาเกิดในปลายสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2448 ที่กรุงเทพฯ บิดาชื่อสุวรรณเป็นพนักงานกรมรถไฟหลวง มารดาชื่อสมบุญ เป็นชาวนาอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ศรีบูรพาเป็นบุตรชายคนที่ 2 โดยมีพี่สาวอีกคน ศรีบูรพาเริ่มเข้าเรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดหัวลำโพงจนถึงประถม 4 เมื่อบิดาเสียชีวิต มารดาจึงนำท่านไปฝากเรียนต่อที่โรงเรียนทหารเด็กของกรมหลวงนครราชสีมาและมาเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จนจบมัธยมศึกษาปีที่ 8 เมื่อจบการศึกษาชั้นมัธยมศรีบูรพาได้ทำงานเป็นบรรณาธิการหนังสือชื่อ สาส์นสหายแต่ออกมาได้เพียง 7 เล่ม ต่อมาจึงเข้าทำงานเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เสนาศึกษาและแผ่วิทยาศาสตร์ที่กรมยุทธศึกษา ระหว่างที่ทำงานที่กรมยุทธศึกษาศรีบูรพาได้ส่งผลงานไปลงตีพิมพ์ในนิตยสารหลายเล่ม เช่น เสนาศึกษาและแผ่วิทยาศาสตร์ สมานมิตรบันเทิง มหาวิทยาลัย สวนอักษร สาราเกษม ปราโมทย์นคร ดรุณเกษม เฉลิมเชาว์ วิทยาจารย์ ศรีบูรพาตัดสินใจออกมาเป็นนักเขียนอิสระ โดยการตั้งคณะสุภาพบุรุษร่วมกับนักเขียนคนสำคัญอีกหลายท่าน เช่น ยาขอบ ฮิวเมอริสต์ จัดทำหนังสือสุภาพบุรุษ รายปักษ์ขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2472 – พ.ศ. 2473 ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ศรีบูรพาแสดงความไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลของจอมพล ป. […]