คนที่มี IQ สูง นิสัยจะแตกต่างจากคนทั่วไป

คนที่มี IQ สูง นิสัยจะแตกต่างจากคนทั่วไป เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ คนIQสูง

               คนที่มี IQ สูงจนเข้าขั้นอัจฉริยะ อย่างเช่น อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ สตีฟ จอบส์ และเจฟฟ์ เบซอส มักจะเข้ากับคนอื่นไม่ได้ นิสัยใจคอไม่ค่อยดี ก้าวร้าว โมโหร้าย ขาดความฉลาดด้านอารมณ์ ใช้ชีวิตไม่ค่อยเก่ง ทั้งที่เป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่สำคัญของโลก คนฉลาดอาจจะไม่ใช่อัจฉริยะเสมอไป คนที่มีไอคิวสูง จะมีแนวโน้มเข้าขั้นอัจฉริยะได้มากกว่า เพราะไอคิวไม่ได้มาจากความรู้นั่นเอง – ลักษณะอย่างไรถึงจะเรียกได้ว่าเป็นคนมี IQ สูง เก็บตัวอยู่คนเดียว ผลการวิจัยพบว่า คนที่มี IQ สูง ส่วนใหญ่จะไม่ชอบการเข้าสังคม เพราะการเข้าสังคมเป็นอุปสรรคต่อความสุขของคนมีไอคิวสูง และจะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากไม่ต้องเจอกับผู้คนเยอะ ๆ ซึ่งต่างจากคนทั่วไปที่ชอบการเข้าสังคม พบปะ พูดคุยกับคนอื่น มีความกังวลตลอดเวลา โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่มีไอคิวสูงจะใช้จินตนาการมาก และคิดเยอะ คิดกว้าง จนทำให้เกิดความกังวลในเรื่องต่าง ๆ มีมุมมองต่างจากคนอื่น ซึ่งจะเป็นประเภทที่ไม่เชื่อกับข้อมูลเก่า ๆ ต้องค้นหาความจริง เปิดรับสิ่งใหม่ ๆ พร้อมจะเรียนรู้อยู่เสมอ สำหรับคนที่เรียนเก่งและมีไอคิวสูงด้วย จะมีรหัสสมองด้านการจดจำ ความคิด […]