7 คลาสเรียนแปลก แหวกแนว ของมหาวิทยาลัยเกาหลี

7 คลาสเรียนแปลก แหวกแนว ของมหาวิทยาลัยเกาหลี เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ คลาสเรียนแปลก

               คลาสเรียนที่แปลกแต่มีอยู่จริง ๆ ในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในประเทศเกาหลีใต้ ถูกบรรจุในหลักสูตรให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนยุคใหม่ ที่ไม่ต้องการเรียนแบบเดิม ๆ ต้องการสิ่งใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน                ในทุกมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกต้องมีการกำหนดหลักสูตร เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการการศึกษา หรือการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาไปในทิศทางต่าง ๆ ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียน สอดคล้องกับพื้นฐานทางสังคม สนองต่อความต้องการที่เกิดขึ้นขึ้น โดยแต่ละหลักสูตรจะมีเนื้อหาวิชาที่เป็นสาระสำคัญมีความแตกต่างกันออกไป แต่ในปัจจุบันการเรียนการสอนได้ปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมและความต้องการของผู้เรียนเพิ่มมากขึ้น คลาสเรียนแปลก ๆ จึงเกิดขึ้นมากมายในมหาวิทยาลัยทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้ มีคลาสเรียนอะไรบ้าง มาดูกัน – คลาสเรียนที่แปลก ของมหาวิทยาลัยเกาหลีใต้                1. คลาสออกเดต วิชาเกี่ยวกับการแต่งงาน การสร้างครอบครัว การบ้านที่น่าสนใจคือ การให้นักศึกษาฝึกออกเดตเป็นระยะเวลา 1 เดือน ซึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนคู่ให้ครบ 3 คนก่อนที่จะจบภาคการศึกษานั้น ๆ ซึ่งคลาสนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัย Dongguk                  2. คลาสปลาดิบ คงสงสัยว่าเป็นคลาสเรียนแปลกและไม่คิดว่าจะมีอยู่บนโลกใบนี้ โดยให้นักศึกษาได้ทานปลาดิบหลากหลายชนิด เพื่อให้รู้ถึงรสชาติที่ไม่เหมือนกันของปลาแต่ละประเภทว่ามาจากธรรมชาติ […]