อายุเท่านี้ควรมีประกันแบบไหน เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ควรทำประกันอายุเท่าไหร่

อายุเท่านี้ควรมีประกันแบบไหน

การเจ็บป่วยสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงอายุล้วในแต่ละครั้งค่าใช้จ่ายย่อมสูงและในการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลก็ทำให้เราขาดรายได้ ประกันจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือที่ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับตัวเราเองและครอบครัว เพื่อไม่ให้กระทบกับเงินที่เราตั้งใจเก็บหรือเงินของคนในครอบครัว แต่สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ค่อยรู้จักประกันชีวิต คงเป็นเรื่องน่าปวดหัวว่าเราจะเริ่มซื้อประกันชีวิตแบบไหน แบบไหนที่ควรจะมี ซึ่งบทความในวันนี้จะมาเล่าให้เพื่อน ๆ ฟัง ดังนี้ ที่มารูปภาพ: www.oic.or.th – ช่วงวัยเด็ก  (ช่วงแรกเกิด-อายุ 20 ปี) ถ้าเป็นการทำประกันในช่วงอายุนี้จะเน้นไปที่ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ เพราะในวัยเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปีร่างกายยังไม่มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงพอเป็นวัยที่เจ็บป่วยได้ง่ายกว่าวัยอื่นๆซึ่งเบี้ยประกันของเด็กวัยนี้จะสูงตามสถิติการเจ็บป่วยของเด็กวัยแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี