ความตั้งใจของเขาในวันนี้

ความตั้งใจของเขาในวันนี้ เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ ความตั้งใจของเขาในวันนี้

อีกไม่ถึงปีเขาจะมีอายุครบหกสิบ ความจำเป็นทำให้เขาต้องกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพมหานครอีกครั้งเหมือนในอดีต แต่ครั้งนี้คือการกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อเลี้ยงชีวิตตนเองที่เหลือตัวคนเดียว เขาเคยมีภรรยาแต่ก็เลิกกันไปแล้ว ไม่มีทายาท ญาติพี่น้องของเขาส่วนใหญ่เสียชีวิตไปหมดแล้วส่วนคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้ติดต่อกัน แม้ว่าเขาต้องตกอยู่ในสภาพแบบนี้แต่เขาตั้งสติได้และปล่อยวางไปหมดแล้วกับความผิดพลาดความสูญเสียในชีวิตที่ผ่านมา หากเขายังเก็บทุกสิ่งไว้กับชีวิตเขาจะไม่มีวันก้าวเดินต่อไปอย่างเป็นอิสระ เขาไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตและเขาเหนื่อยมากกับชีวิตที่ผ่านมา เขาต้องขอพักจิตใจสักพักแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่โดยทิ้งสิ่งเก่าออกไป เมื่อไม่มีใครอยู่เคียงข้างเขาต้องให้กำลังใจตัวเองได้ เพราะกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากในชีวิต เขาขอยอมรับความจริงกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นและขอใช้วันเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตให้มีคุณค่ามากที่สุด เขาตั้งใจจะมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลารู้กายรู้ใจตัวเอง เขาจะมีความเข็มแข็งในชีวิต และรู้จักเมตตาตนเองและผู้อื่น ต้องไม่ดูถูกตนเองและผู้อื่น ต้องไม่โกธรเกลียดตนเองไม่โกธรเกลียดผู้อื่น ต้องให้อภัยตนเองและให้อภัยผู้อื่น เขาจะเป็นมิตรแท้และเลิกคิดที่จะเป็นผู้นำคนอื่น เขาจะสละส่วนเกินในชีวิตออกไป แต่ละวันที่ตื่นขึ้นมาเขาจะหายใจให้เต็มปอดและขอบคุณโลกนี้ที่ให้โอกาสเขาได้มีชีวิตต่อไปอีกวัน และเขาจะทำหน้าที่ของชีวิตในแต่ละวันให้มีคุณค่ามากที่สุด จะละทิ้งความเป็นตัวตนให้มากที่สุด ให้ความจริงใจให้มากที่สุด ใช้วาจาที่ดีต่อผู้อื่นจะไม่ทำร้ายใครด้วยคำพูด เขาตั้งใจจะประกอบอาชีพที่เป็นสุจริตเพื่อทำให้เกิดประโยชน์แก่โลกนี้มากที่สุด เขาตั้งใจจะรักษาสุขภาพร่างกายให้ดีที่สุดโดยเลิกสิ่งเสพติดทุกชนิดที่ให้โทษต่อร่างกาย เขาจะออกกำลังกายโดยวิธีที่เหมาะกับวัยของเขา ผู้ใดที่มีบุญคุณกับเขา เขาจะต้องไม่ลืมบุญคุณ เขาจะรักษาคำพูด เขาจะรักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์ เขาจะเสพสื่อต่างๆ ให้พอเหมาะเพื่อให้รู้สถานการณ์บ้านเมืองและตามให้ทันเทคโนโลยี เขาจะใช้เวลาเรียนรู้สิ่งต่างๆที่มีคุณค่ากับชีวิต เขาจะให้เวลากับการปฏิบัติธรรมและภาวนา เขาจะไม่เสียเวลาในชีวิตไปกับความโลภ ความโกธร ความหลง เขาจะใช้เวลาทุกวินาทีในชีวิตให้มีคุณค่ามากที่สุด เขาจะสะสมทรัพย์สมบัติทางโลกแค่เพียงพอดีให้เลี้ยงชีวิตได้ แต่จะสะสมอริยทรัพย์ไว้ให้มากเพื่อเป็นต้นทุนเอาไว้สำหรับโลกหน้า เขาจะใช้เวลาแต่ละวินาทีให้มีคุณค่าใช้เวลาไปกับการทำความดี เขาจะใช้ชีวิตอย่างมีระเบียบที่สุด เขาจะระลึกถึงความตายเสมอและจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างไม่ประมาท เมื่อถึงเวลาที่จะต้องไปจากโลกนี้เขาก็จะไม่ยึดติดอะไรและพร้อมที่จะไปทันทีโดยไม่เสียดายหรือเป็นห่วงหวงแหนอะไรอีก ช่วงเวลาที่ยังมีลมหายใจอยู่เขาจะคิดถึงบุญคุณของโลกนี้ที่ให้โอกาสเขาได้เกิดมามีชีวิต มีอากาศบริสุทธิ์ให้หายใจ มีธรรมชาติสวยงามให้เขาชื่นชม เขาจึงต้องทดแทนบุญคุณของโลกนี้และดูแลรักษาโลกนี้โดยไม่คิดถึงแค่ตัวเอง เขาจะมีสติในทุกวินาทีและจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความทุกข์ ทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายคือโอกาสที่เขาจะได้เรียนรู้ เมื่อความโกธร ความเศร้าหรือความทุกข์มากระทบจิตมันทำให้เขามีโอกาสเรียนรู้เมื่อเขาได้เรียนรู้บ่อยๆเขาจะรู้ทันสิ่งเหล่านี้ […]