คำคมจากขงเบ้ง ข้อคิดดีนำมาปรับใช้กับชีวิต

คำคมจากขงเบ้ง ข้อคิดดีนำมาปรับใช้กับชีวิต เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว เทคนิคต่างๆ สาระน่าสนใจ คำคมจากขงเบ้ง

               วรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์ชิ้นเอกแห่งจีนแผ่นดินใหญ่ ที่เล่าขานเรื่องราวสงครามน่าพิศวง มหากาฬแห่งสงครามที่ไม่รู้จักจบสิ้น เรื่องราวของ “สามก๊ก” จนเกิดคำคมจากขงเบ้ง “ผู้หยั่งรู้ดินฟ้ามหาสมุทร” ไว้มากมาย                ในวรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์เรื่อง “สามก๊ก” ปรากฏคำคมจากขงเบ้งผู้มีตัวตนจริง ๆ ในยุคประวัติศาสตร์นี้ มีนามจริง ๆ ว่า จูกัดเหลียง หรือขงเบ้ง ฉายาอื่นที่เรียกกัน เช่น มังกรหลับ เป็นนักการเมืองในช่วงปลายสมัยของราชวงศ์ฮั่น ดำรงตำแหน่งเป็นถึงสมุหนายกและผู้บัญชาการทหารสูงสุดแห่งจ๊กก๊ก นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาด้านการศึกสงครมของเล่าปี่ นับได้ว่าเป็นผู้ที่มีความสมารถด้านการเมือง นักการทูต นักปราชญ์ และวิศวกรที่สามารถประดิษฐ์คิดค้น หน้าไม้ โคมลอย หมั่นโถว รวมไปถึงโครงการใหญ่ ๆ เช่น ระบบชลประทาน เป็นต้น  ด้วยคำคมจากขงเบ้ง และคำคมจากตัวละครอื่น ๆ จากเรื่องนี้จนมีผู้นิยามไว้ว่า “อ่านสามก๊กครบสามจบ คบไม่ได้” – กว่าจะมาเป็น คำขมจากขงเบ้ง                ตามประวัติ จูกัดเหลียง เป็นบุตรชายคนรองในบรรดาพี่น้องสามคน ของจูกัดฟ่ง ผู้เป็นบิดาขุนนางตงฉินในสมัยของพระเจ้าเหี้ยนเต้ ทั้งสามพี่น้องรับราชการ รับใช้ชาติบ้านเมืองตามความรู้ความสามารถของตนเอง […]