คุณสมบัติของ “ผู้ดีแท้จริง”

คุณสมบัติของ “ผู้ดีแท้จริง” เรื่องทั่วไป เกร็ดความรู้ทั่วไป เกร็ดความรู้รอบตัว สาระน่าสนใจ คุณสมบัติของผู้ดีแท้จริง

               ใคร ๆ ต่างก็บอกเหมือนกันหมดว่า “ผู้ดี” คือเหล่าคนที่มีฐานะร่ำรวย อยู่ในสังคมชั้นสูง เข้าสังคมเก่ง ใช้ชีวิตหรูหราแตกต่างจากเรา ๆ โดยสิ้นเชิง แต่ความจริงแล้วนั่นเป็นความเข้าใจที่ผิด ด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปสมัยก่อนนี้ลูกคนรวยมักจะถูกเลี้ยงดูแบบใกล้ชิด ได้รับความรักจากพ่อแม่เต็มที่ทำให้เติบโตมาเป็นคนดี รู้จักการวางตัวที่เหมาะสม แตกต่างจากชาวบ้านที่สมัยก่อนส่วนมากจะหาเช้ากินค่ำทำให้การเลี้ยงลูกแม้พวกเขาจะเป็นคนดี แต่ก็มีการปล่อยปละละเลยในการอบรมนิสัยการวางตัวในสังคม ทำให้คนรวยถูกมองว่าเป็นผู้ดี แต่สมัยนี้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานของผู้คนและการเลี้ยงลูก ทุกคนสามารถเป็นผู้ดีได้หากมีคุณสมบัติในตัว ดังนี้ – ผู้ดีที่มีมารยาท                การที่คุณถูกเลี้ยงดูมาให้มีการวางตัวที่ดีในสังคม สามารถเข้าหาคนอื่นเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นจนคนอื่นรักได้จะทำให้ผู้อื่นมองคุณว่าเป็นคนที่ไม่เย่อหยิ่งและเป็นกันเอง นอกจากนั้นหากคุณพูดจาไพเราะ ไม่มีคำหยาบ ปฏิบัติตนได้เหมาะสมตามสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเลือกชุดที่ถูกต้อง การแสดงความเคารพ และมารยาทเวลาอยู่กับคนทุกวัยได้เป็นอย่างดีจะทำให้มีแต่คนเอ็นดูและเจอแต่คนดี ๆ ที่อยากเข้าหาคุณ นี่คือสมบัติของผู้ดี – ผู้ดีที่มีจิตใจแน่วแน่มั่วคง                การที่คุณมีจิตใจแน่วแน่ ไม่หวั่นเกรงกลัวต่อปัญหาที่เกิดขึ้น ใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ในการพูดเจรจาหรือตัดสินใจจะทำอะไรสักอย่าง ไม่มองคนอื่นที่ภายนอกเพียงผิวเผิน ควบคุมอารมณ์ได้ดี รู้จักการประนีประนอม แม้จะโกรธใครมากก็ยังคงบอกกับตัวเองว่าเขาย่อมมีเหตุผลในการสร้างปัญหาแก่คุณ ขอเพียงคุณไม่จิตใจสั่นไหวคล้อยตามอย่างไม่มีเหตุผลก็พอแล้ว ไม่ใช่อะไรก็โวยวายเหมือนตัวเองเป็นคนที่มีอำนาจมากที่สุด นี่คือสมบัติของผู้ดี – ผู้ดีที่มีคุณธรรมจริยธรรมในตัวเอง                เมื่อคุณเห็นคนรอบตัวได้รับความเดือดร้อนก็ย่อมที่จะไม่รีรอเข้าไปช่วยเหลือ คอยอยู่เคียงข้าง แม้มีคนที่คิดไม่ดีกับคุณ คุณก็พร้อมที่จะให้อภัยพวกเขาได้เสมอเพื่อให้เลิกแล้วต่อกัน […]